תבנית:זכות/תחילת טור ימני

מאומץ ומאמץ יורשים זה את זה כאילו היה ביניהם קשר דם
תבנית:זכות/סיום הקדמה
  • ירושה במצב של אימוץ דומה לירושה הרגילה מכוח קשרי דם, אם כי במגבלות מסוימות.
  • המאומץ והמאמץ יורשים זה את זה כאילו היה ביניהם קשר דם, אולם המחוקק מעוניין למנוע הטלת חובות או זכויות על שאר בני המשפחה - של המאמץ ושל המאומץ.

זכויות יורש מאומץ

  • הכלל הבסיסי הוא כי המאומץ זכאי לרשת את מאמצו כאילו היה ילדו הביולוגי.
  • צאצאי המאומץ (ילדיו, נכדיו וכו') זכאים אף הם לרשת את המאמץ.
  • כמו כן, זכאים המאומץ וצאצאיו לרשת את קרוביו הביולוגיים של המאומץ (אולם הוריו הביולוגיים והורי הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ).
  • המאומץ וצאצאיו זכאים לרשת את קרובי המשפחה של המאמץ (על פי תיקון לחוק הירושה שתוקפו מיום 23.7.12).

זכויות יורש מאמץ

  • מאמץ זכאי לרשת את מי שאימץ כאילו היה הורהו.
  • קרובי המשפחה של המאמץ יורשים את המאומץ (על פי תיקון לחוק הירושה שתוקפו מיום 23.7.12).

חוקים ותקנות

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי