שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = אם אדם מת מבלי להשאיר צוואה וכשאין לו [[יורשים על פי דין]], עיזבונו (כסף, מקרקעין וכו') יעבור לבעלות המדינה
+
| מידע  = אם אדם מת מבלי להשאיר צוואה וכשאין לו [[יורשים על פי דין]], עיזבונו (כסף, מקרקעין וכו') יעבור למדינה לצורך שמירתו וניהולו
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
שורה 19: שורה 19:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
אם אדם מת ולא ערך צוואה, עיזבונו (כספים, מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וכו') יחולק בין יורשיו, [[יורשים על פי דין|לפי כללי החלוקה הקבועים בחוק הירושה]].  
+
כאשר אדם שלא השאיר צוואה מת, עיזבונו (כספים, מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וכו') יחולק בין יורשיו, [[יורשים על פי דין|לפי כללי החלוקה הקבועים בחוק הירושה]].  
*אם לפי כללי החלוקה הקבועים בחוק '''לא נמצאו יורשים''', המדינה היא זו שתירש את העיזבון והוא יעבור לבעלותה.
+
*אם לפי כללי החלוקה הקבועים בחוק '''לא נמצאו יורשים''', העיזבון יעבור למדינה ואם לאחר מספר שנים לא יימצאו יורשים, המדינה תהפוך לבעלי העיזבון.  
 
{{שימו לב|*המדינה רשאית לעשות שימוש בעיזבון רק למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.  
 
{{שימו לב|*המדינה רשאית לעשות שימוש בעיזבון רק למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.  
 
*כמו כן, המדינה רשאית להעניק מתוך העיזבון כספים או רכוש לאדם או תאגיד שלא מוגדרים כיורשים לפי החוק.}}  
 
*כמו כן, המדינה רשאית להעניק מתוך העיזבון כספים או רכוש לאדם או תאגיד שלא מוגדרים כיורשים לפי החוק.}}  
 
==ניהול העיזבון==
 
==ניהול העיזבון==
*על ניהול העיזבון אחראי אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים והוא הגורם אשר מוסמך
+
*על ניהול העיזבון אחראי אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.  
*במקרים אלו, הירושה עוברת לניהול [https://www.gov.il/he/departments/topics/estates_in_favor_of_the_state האפוטרופוס הכללי], ונשמרת מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שאולי יתגלו לקבל את הירושה.  
 
 
*לאחר חלוף הזמן הקבוע בחוק, על מנת למנוע מצב בו לנכסים לא יהיו כל בעלים, עובר העזבון לבעלות המדינה.  
 
*לאחר חלוף הזמן הקבוע בחוק, על מנת למנוע מצב בו לנכסים לא יהיו כל בעלים, עובר העזבון לבעלות המדינה.  
 
*החוק קובע כי נכסים אלו חייבים לשמש את המדינה למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.  
 
*החוק קובע כי נכסים אלו חייבים לשמש את המדינה למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.  

גרסה מ־13:36, 19 באפריל 2020

הקדמה:

אם אדם מת מבלי להשאיר צוואה וכשאין לו יורשים על פי דין, עיזבונו (כסף, מקרקעין וכו') יעבור למדינה לצורך שמירתו וניהולו


כאשר אדם שלא השאיר צוואה מת, עיזבונו (כספים, מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וכו') יחולק בין יורשיו, לפי כללי החלוקה הקבועים בחוק הירושה.

 • אם לפי כללי החלוקה הקבועים בחוק לא נמצאו יורשים, העיזבון יעבור למדינה ואם לאחר מספר שנים לא יימצאו יורשים, המדינה תהפוך לבעלי העיזבון.
שימו לב
 • המדינה רשאית לעשות שימוש בעיזבון רק למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.
 • כמו כן, המדינה רשאית להעניק מתוך העיזבון כספים או רכוש לאדם או תאגיד שלא מוגדרים כיורשים לפי החוק.

ניהול העיזבון

 • על ניהול העיזבון אחראי אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
 • לאחר חלוף הזמן הקבוע בחוק, על מנת למנוע מצב בו לנכסים לא יהיו כל בעלים, עובר העזבון לבעלות המדינה.
 • החוק קובע כי נכסים אלו חייבים לשמש את המדינה למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.
 • כמו כן, שר האוצר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעניק או לשלם מנכסי המנוח -
 1. לאדם אשר ערב מות המוריש היה תלוי במוריש לכלכלתו.
 2. לאדם או תאגיד אשר המוריש, ערב מותו, היה תלוי בו לכלכלתו.
 3. לקרוב משפחה של המוריש או של בן זוגו, אשר אינו משתייך לרשימת היורשים על פי דין הקבועה בחוק.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה.