מ (העברת תחום התוכן הראשי מקטגוריה לתבנית)
(42 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = כאשר נפטר לא הותיר קרובים ה[[יורשים על פי דין]], עוברים נכסיו לבעלות המדינה.
+
| מידע  = אם אדם מת מבלי להשאיר צוואה וכשאין לו [[יורשים על פי דין]], עיזבונו (כסף, מקרקעין וכו') יעבור למדינה
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/181_001.htm#Seif17 סעיף 17 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965]
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
{{טפסים
*ישנם מקרים בהם מנוח לא הותיר בן זוג או קרובי משפחה המוגדרים על פי החוק כ[[יורשים על פי דין]].
+
| 1 =
*על מנת למנוע מצב בו לנכסים לא יהיו כל בעלים, נכסי המנוח עוברים במקרה זה לבעלות המדינה.  
+
| 2 =
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[צוואות, ירושות ועזבונות]]
 +
| [[יורשים על פי דין]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
במקרה שאדם מת ולא השאיר אחריו צוואה, עיזבונו (כספים, מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וכו') יחולק בין יורשיו, [[יורשים על פי דין|לפי כללי החלוקה הקבועים בחוק הירושה]].  
 +
*אם לפי כללי החלוקה הקבועים בחוק '''לא נמצאו יורשים''', העיזבון יעבור למדינה ואם לאחר מספר שנים לא יימצאו יורשים, המדינה תהפוך לבעלי העיזבון.
 +
{{שימו לב|*המדינה רשאית לעשות שימוש בעיזבון רק למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.
 +
*כמו כן, המדינה רשאית להעניק מתוך העיזבון כספים או רכוש לאדם או תאגיד שלא מוגדרים כיורשים לפי החוק.}}
 +
==ניהול העיזבון==
 +
*על ניהול העיזבון אחראי אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
 +
*לאחר חלוף הזמן הקבוע בחוק, על מנת למנוע מצב בו לנכסים לא יהיו כל בעלים, עובר העיזבון לבעלות המדינה.  
 
*החוק קובע כי נכסים אלו חייבים לשמש את המדינה למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.  
 
*החוק קובע כי נכסים אלו חייבים לשמש את המדינה למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.  
*כמו כן, שר האוצר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעניק או לשלם מנכסי המנוח לאלה:  
+
*כמו כן, שר האוצר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעניק או לשלם מתוך נכסיו של האדם שמת, לאחד או יותר מאלו:  
#אדם אשר ערב מות המוריש היה תלוי במוריש לכלכלתו.  
+
**לאדם אשר ערב מות המוריש היה תלוי במוריש לכלכלתו.  
#אדם או תאגיד אשר המוריש, ערב מותו, היה תלוי בו לכלכלתו.
+
**לאדם או תאגיד אשר האדם שמת, ערב מותו, היה תלוי בו לכלכלתו.
#קרוב משפחה של המוריש או של בן זוגו, אשר אינו משתייך לרשימת ה[[יורשים על פי דין]] הקבועה בחוק.  
+
**לקרוב משפחה של האדם שמת או של בן זוגו, אשר אינו משתייך לרשימת ה[[יורשים על פי דין]] הקבועה בחוק.  
  
 
<!--== חשוב לדעת ==
 
<!--== חשוב לדעת ==
 
במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
<!--== תקדימים משפטיים ==
+
<!--== פסקי דין ==
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
+
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
-->
 
-->
 
<!--== ארגוני סיוע ==
 
<!--== ארגוני סיוע ==
 
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
 
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות
+
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל זכות
-->
 
<!--== גורמי ממשל ==
 
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
 
-->
 
== חוקים ותקנות ==
 
*[[חוק הירושה]]
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
 
-->
 
-->
== מקורות ==
 
*המידע המקורי בערך זה באדיבות [http://www.eshelnet.org.il/category/Inheritance אשל] - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל ועמותת [[המשפט בשירות הזיקנה]]
 
  
{{זכות/סיום טור ימני}}
+
== גורמי ממשל ==
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
+
*[[הרשם לענייני ירושה]]
{{זכות/ראו גם
 
| [[צוואות, ירושות ועזבונות]]
 
| [[יורשים על פי דין]]
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
  
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
+
== חקיקה ונהלים ==
 +
*[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/181_001.htm#Seif17 חוק הירושה, תשכ"ה-1965]- סעיף 17.
  
 +
== הרחבות ופרסומים ==
 +
*[https://www.gov.il/he/departments/topics/inheritance_agor ירושה] באתר הרשם לענייני ירושה.
 +
<!--== תודות ==
 +
*המידע המקורי בדף זה באדיבות [[ג'וינט-אשל|אשל]]- האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל ועמותת [[המשפט בשירות הזיקנה]]-->
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
{{מטא
 +
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן = סוף החיים
 +
}}
 +
[[קטגוריה:משפט אזרחי]]
 
[[קטגוריה:ירושות]]
 
[[קטגוריה:ירושות]]
 
[[קטגוריה:צוואות, ירושות ועזבונות]]
 
[[קטגוריה:צוואות, ירושות ועזבונות]]
[[קטגוריה:סוף החיים]]
 
 
[[קטגוריה:שאירים]]
 
[[קטגוריה:שאירים]]

גרסה מ־16:56, 23 ביוני 2021

הקדמה:

אם אדם מת מבלי להשאיר צוואה וכשאין לו יורשים על פי דין, עיזבונו (כסף, מקרקעין וכו') יעבור למדינה


במקרה שאדם מת ולא השאיר אחריו צוואה, עיזבונו (כספים, מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וכו') יחולק בין יורשיו, לפי כללי החלוקה הקבועים בחוק הירושה.

 • אם לפי כללי החלוקה הקבועים בחוק לא נמצאו יורשים, העיזבון יעבור למדינה ואם לאחר מספר שנים לא יימצאו יורשים, המדינה תהפוך לבעלי העיזבון.
שימו לב
 • המדינה רשאית לעשות שימוש בעיזבון רק למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.
 • כמו כן, המדינה רשאית להעניק מתוך העיזבון כספים או רכוש לאדם או תאגיד שלא מוגדרים כיורשים לפי החוק.

ניהול העיזבון

 • על ניהול העיזבון אחראי אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
 • לאחר חלוף הזמן הקבוע בחוק, על מנת למנוע מצב בו לנכסים לא יהיו כל בעלים, עובר העיזבון לבעלות המדינה.
 • החוק קובע כי נכסים אלו חייבים לשמש את המדינה למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.
 • כמו כן, שר האוצר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעניק או לשלם מתוך נכסיו של האדם שמת, לאחד או יותר מאלו:
  • לאדם אשר ערב מות המוריש היה תלוי במוריש לכלכלתו.
  • לאדם או תאגיד אשר האדם שמת, ערב מותו, היה תלוי בו לכלכלתו.
  • לקרוב משפחה של האדם שמת או של בן זוגו, אשר אינו משתייך לרשימת היורשים על פי דין הקבועה בחוק.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה.