(אין הבדלים)

גרסה מ־20:39, 26 בספטמבר 2011

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

כאשר נפטר לא הותיר קרובים היורשים על פי דין, עוברים נכסיו לבעלות המדינה.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

  • ישנם מקרים בהם מנוח לא הותיר בן זוג או קרובי משפחה המוגדרים על פי החוק כיורשים על פי דין.
  • במקרים אלו, הירושה עוברת לניהול האפוטרופוס הכללי, ונשמרת מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שאולי יתגלו לקבל את הירושה.
  • לאחר חלוף הזמן הקבוע בחוק, על מנת למנוע מצב בו לנכסים לא יהיו כל בעלים, עובר העזבון לבעלות המדינה.
  • החוק קובע כי נכסים אלו חייבים לשמש את המדינה למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.
  • כמו כן, שר האוצר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעניק או לשלם מנכסי המנוח -
  1. לאדם אשר ערב מות המוריש היה תלוי במוריש לכלכלתו.
  2. לאדם או תאגיד אשר המוריש, ערב מותו, היה תלוי בו לכלכלתו.
  3. לקרוב משפחה של המוריש או של בן זוגו, אשר אינו משתייך לרשימת היורשים על פי דין הקבועה בחוק.

חוקים ותקנות

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם תבנית:זכות/חדשות תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי