הקדמה:


  • עריכת צוואה היא איננה חובה. רוב האנשים בארץ לא כותבים צוואה אשר קובעת מי יירש את נכסיהם וכיצד.
  • בהתאם לכך, קבועים בחוק הירושה שני מסלולים:
  1. ירושה על פי צוואה - כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה. מסלול זה מטרתו לכבד ולהגשים, למעט סייגים מועטים, את רצונו של המצווה.
  2. ירושה על פי דין - כאשר אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, או שלא ניתן לקיים את הצוואה שהשאיר, בשל פגמים או משום שצוואתו בוטלה בהליך התנגדות. במקרים אלו החוק קובע מי יירש את נכסיו והאופן בו תחולק הירושה נקבע בדין.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חקיקה ונהלים

מקורות