תבנית:מושג/תחילת טור ימני תבנית:מושג/סיום הקדמה

  • עריכת צוואה היא רשות ולא חובה. חלק מהאנשים בוחרים לערוך צוואה, בה הם קובעים מי יירש את נכסיהם ובאילו תנאים, אולם רוב האוכלוסייה בישראל אינה עושה כן.
  • בהתאם לכך, קבועים בחוק הירושה שני מסלולים:
  1. "ירושה על פי צוואה" - כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה. מסלול זה מטרתו לכבד ולהגשים, למעט סייגים מועטים, את רצונו של המצווה.
  2. "ירושה על פי דין" - כאשר אדם שנפטר לא הותיר אחריו צוואה, או הותיר צוואה כה פגומה, עד כי אין אפשרות לקיימה. במקרים אלו החוק קובע מי יירש את נכסיו והאופן בו תחולק הירושה נקבע בדין.

חוקים ותקנות


מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי