מ (הגדרת סוג ערך)
(44 גרסאות ביניים של 10 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{עצם העניין}}
+
{{תקציר |תוכן=
{{תקציר}}
 
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = בן הזוג של נפטר יורש את המטלטלין המשותפים, וחלק משאר העיזבון. 
+
| מידע  = כאשר אדם מת מבלי שערך צוואה, עיזבונו (כספים, נדל"ן, רכוש וכו') מחולקים בין יורשיו בהתאם לכללי חלוקה שנקבעו בחוק הירושה
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
|מידע2=הכללים קובעים, כי בן הזוג של האדם שמת יירש את כל המיטלטלין המשותפים (רכב, ריהוט וכו')
| חשוב = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
|מידע3  =בנוסף למיטלטלין, בן הזוג יירש '''לפחות''' מחצית מיתרת העיזבון (תלוי בקיומם של קרובי משפחה- פירוט בהמשך הדף)
| מידע2 = חלקו של בן הזוג (מחצית מהעיזבון, לכל הפחות) תלוי בקרבתם של בני המשפחה הנוספים היורשים.
+
| חשוב = ישנם מקרים, בהם בן הזוג יירש את כל הזכויות בדירת המגורים המשותפת, על-אף קיומם של קרובי משפחה
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/181_001.htm#Seif11 סעיף 11 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 20: שורה 19:
 
| [[יורשים על פי דין]]
 
| [[יורשים על פי דין]]
 
| [[ירושה של ידוע/ה בציבור]]
 
| [[ירושה של ידוע/ה בציבור]]
 +
| [[ויתור על ירושה (הסתלקות יורש)]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
אם אדם מת מבלי שערך צוואה, עיזבונו (כספים, נדל"ן, מיטלטלין, רכוש, זכויות וכו') יחולק בין קרובי משפחתו, בהתאם לכללי חלוקה ברורים שנקבעו בחוק הירושה.
 
+
*בין היתר, הכללים קובעים כי מי שהיה בן זוגו של האדם שמת, בזמן שהוא מת, יירש את כל המיטלטלין וכן לפחות מחצית מיתרת העיזבון (פירוט בהמשך הדף).  
{{זכות/סיום הקדמה}}
+
* במונח "בן זוג" הכוונה לאדם שהיה נשוי למוריש ערב מותו.  
*על פי כללי [[חוק הירושה]] לגבי ה[[יורשים על פי דין]], מי שהיה בן זוגו של המוריש בזמן מותו - יורש אותו.  
+
* ידועים בציבור זכאים לרשת את בני זוגם כאילו היו נשואים, כל עוד אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר בעת הפטירה. לפרטים ראו [[ירושה של ידוע/ה בציבור]].
*במונח "בן זוג" הכוונה לאדם אשר היה נשוי למוריש ערב מותו. למידע על זכויות הירושה של ידועים בציבור - ראו [[ירושה של ידוע/ה בציבור]].
+
* למידע על זכויות ירושה של [[להט"ב|בני זוג מאותו מין]], ראו [[ירושה של בן זוג מאותו מין]].
 +
* '''כל האמור להלן מתייחס למצב בו המוריש לא ערך [[צוואה]]'''.
 
== ירושת המטלטלין ==  
 
== ירושת המטלטלין ==  
*בן הזוג יורש את המטלטלין השייכים למשק הבית המשותף. נכסים אלו עוברים לבן הזוג ללא תלות בקרובי משפחה נוספים ובחלקם בירושה.  
+
* בן הזוג יורש את המטלטלין השייכים למשק הבית המשותף. נכסים אלה עוברים לבן הזוג ללא תלות בחלקם בירושה של קרובי משפחה נוספים.
*המטלטלין השייכים למשק הבית המשותף הם, למשל: כלי בית, ריהוט, מכשירי חשמל, רכב משפחתי וכדומה.  
+
* המטלטלין השייכים למשק הבית המשותף כוללים, למשל: כלי בית, ריהוט, מכשירי חשמל, רכב משפחתי וכדומה.  
*יש לשים לב כי אלו חפצים ששימשו את בני הזוג בניהול משק הבית, ולא חפצים לשימוש אישי של אחד מהם, כגון תכשיטים.  
+
* יש לשים לב כי אלו חפצים ששימשו את בני הזוג בניהול משק הבית, ולא חפצים לשימוש אישי של אחד מהם, כגון תכשיטים.  
*הוראת החוק הזו נועדה לשמור על רמת החיים שבן הזוג היה מורגל אליה לפני הפטירה.
+
* הוראת חוק זו נועדה לשמור על רמת החיים שבן הזוג היה מורגל אליה לפני הפטירה.
  
 
== חלקו של בן הזוג בעיזבון ==
 
== חלקו של בן הזוג בעיזבון ==
*בנוסף למטלטלין, בן הזוג יורש חלק נוסף משאר העיזבון, הכולל את דירת המגורים. '''שיעור חלקו של בן הזוג תלוי בקיומם של בני משפחה נוספים ובקרבתם למנוח''':
+
* בנוסף למטלטלין, בן הזוג יורש חלק משאר ה[[עיזבון]] של הנפטר.
*אם המוריש הניח ילדים, נכדים או הורים - '''בן הזוג מקבל מחצית מהעיזבון'''.
+
שיעור חלקו של בן הזוג תלוי בקיומם של בני משפחה נוספים הקרובים למנוח וזכאים לרשת אותו, ובדרגת קרבתם למנוח.
{{דוגמה| מוריש הניח שלושה ילדים ובת זוג, כשהעיזבון כולל את דירת מגורי בני הזוג הרשומה על שם שני בני הזוג.
+
===ירושת מחצית מהעיזבון על ידי בן הזוג===
:בת הזוג תקבל (נוסף למטלטלין ולמכונית) 1/2 מהעיזבון והילדים יחלקו ביניהם את ה- 1/2 השני (1/6 לכל ילד).  
+
* אם המוריש הניח ילדים, נכדים או הורים - '''בן הזוג מקבל מחצית מהעיזבון'''.
:בידי בת הזוג יהיו כעת 3/4 מדירת המגורים ולילדים יוותר רבע מדירת המגורים אשר יתחלק ביניהם.}}  
+
* היתרה תתחלק בין שאר היורשים בחלקים שווים ביניהם.
 +
{{דוגמה| מוריש הניח שלושה ילדים ובת זוג. דירת המגורים היתה רשומה על שם שני בני הזוג ולכן העיזבון של המנוח כלל, בין היתר, את מחצית הדירה הרשומה על שמו.
 +
*בת הזוג תקבל (בנוסף למטלטלין ולמכונית) 1/2 מהעיזבון והילדים יחלקו ביניהם את ה- 1/2 השני (1/6 לכל ילד).  
 +
*בידי בת הזוג יהיו כעת 3/4 מדירת המגורים (חצי הדירה השייך לה ועוד חצי מחלקו של בן הזוג). לילדים יוותר רבע מדירת המגורים (חצי מהעיזבון של האב), שיחולק ביניהם.}}  
 
{{דוגמה| מוריש הניח בת זוג, בן, ונכד מבת שנפטרה לפניו. בת הזוג תקבל את המטלטלין ו- 1/2 מהעיזבון, הבן והנכד (היורש במקום אמו שנפטרה) יקבלו 1/4 כל אחד.}}
 
{{דוגמה| מוריש הניח בת זוג, בן, ונכד מבת שנפטרה לפניו. בת הזוג תקבל את המטלטלין ו- 1/2 מהעיזבון, הבן והנכד (היורש במקום אמו שנפטרה) יקבלו 1/4 כל אחד.}}
*אם המוריש לא הניח ילדים, נכדים או הורים, אלא רק אחים, אחיינים או סבים - '''מקבל בן הזוג שני שלישים מהעיזבון.'''
+
===ירושת שני שלישים מהעיזבון על ידי בן הזוג===
{{דוגמה| אישה שנפטרה הניחה בן זוג, סבא ואחות. בן הזוג יקבל את המטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון, האחות תקבל את ה- 1/3 הנותר.}}
+
*אם המוריש לא הניח ילדים, נכדים או הורים, אלא לכל היותר אחים, אחיינים או סבים - '''מקבל בן הזוג שני שלישים מהעיזבון.'''
 +
* היתרה תתחלק בין שאר היורשים בחלקים שווים ביניהם.
 +
{{דוגמה| אישה שנפטרה הניחה בן זוג, סבא ואחות. בן הזוג יקבל את המטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון, האחות והסב יתחלקו ב- 1/3 הנותר, ויקבלו כל אחד 1/6 מהעיזבון.}}
 
{{דוגמה| מוריש ללא ילדים, נכדים, הורים או אחים, הניח אחריו בת זוג, סבתא וסבא. בת הזוג תקבל את המטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון. הסבא והסבתא יזכו ב- 1/3 הנותר מהעיזבון (כל אחד מהם יקבל 1/6).}}  
 
{{דוגמה| מוריש ללא ילדים, נכדים, הורים או אחים, הניח אחריו בת זוג, סבתא וסבא. בת הזוג תקבל את המטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון. הסבא והסבתא יזכו ב- 1/3 הנותר מהעיזבון (כל אחד מהם יקבל 1/6).}}  
:'''סייג לגבי דירת מגורים'''- אם בעת מותו של המוריש מתקיימים התנאים הבאים:
+
* אלמנה זכאית לקבל מהעיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה. בנסיבות מסויימות היא רשאית לדרוש גם מזונות מהעיזבון, ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי כדי לבחון את הנושא במקרה הספציפי.
#יש למוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים
+
 
#בן הזוג היה נשוי לו שלוש שנים לפחות
+
===ירושת מלוא דירת המגורים המשותפת של המוריש ובן הזוג===
#בני הזוג גרו, בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון
+
*בן הזוג '''יקבל את כל חלקו של המוריש בדירת המגורים המשותפת''', ובנוסף 2/3 מהנותר משאר העיזבון, אם בעת מותו של המוריש מתקיימים '''כל''' התנאים הבאים:
:במקרה זה, בן הזוג '''יקבל את כל חלקו של המוריש באותה דירה''', ו- 2/3 מהנותר משאר העיזבון.
+
*# מתקיים התנאי לירושת שני שלישים מהעזבון. כלומר, אם המוריש לא הניח אחריו ילדים, נכדים או הורים, אלא לכל היותר אחים, אחיינים או סבים.
*במידה והמנוח לא הניח אחריו קרוב מבני המשפחה שצוינו (ילדים, נכדים, הורים, אחים, אחיינים, סבים וסבתות) -''' יירש בן הזוג את העיזבון כולו'''.
+
*#בן הזוג היה נשוי למוריש שלוש שנים לפחות.
{{דוגמה| מוריש הניח אחריו בת זוג ודוד - בת הזוג תזכה בכל העיזבון.}}
+
*# בני הזוג גרו בדירת המוריש, שנכללת (כולה או חלקה) בעיזבון.
<!--== חשוב לדעת ==
 
במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
  
<!--== פסקי דין ==
+
===ירושת מלוא העיזבון על ידי בן הזוג===
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
+
*אם למנוח אין קרובי משפחה כפי שצויין, כלומר ילדים, נכדים, הורים, אחים, אחיינים או סבים, '''בן הזוג הנותר בחיים יורש את כל העיזבון'''.
-->
+
{{דוגמה| כשמוריש הניח אחריו בת זוג ודוד - בת הזוג תזכה בכל העיזבון.}}
  
<!--== ארגוני סיוע ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
+
<!--
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות
+
== חשוב לדעת ==
-->
+
== פסקי דין ==
  
<!--== גורמי ממשל ==
 
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
 
-->
 
  
== חוקים ותקנות ==
+
== ארגוני סיוע ==
*[[חוק הירושה]]
+
== גורמי ממשל ==
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
 
-->
 
-->
== מקורות ==
 
*המידע המקורי בערך זה באדיבות [http://www.eshelnet.org.il/category/Inheritance אשל] - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל ועמותת [[המשפט בשירות הזיקנה]]
 
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
== חקיקה ונהלים ==
==endarticle==
+
*[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/181_001.htm#Seif11 חוק הירושה, תשכ"ה-1965]- סעיף 11.
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
  
{{זכות/חדשות
+
== הרחבות ופרסומים ==
| 1 =  
+
* [http://www.justice.gov.il/Campaign/hadracha/MadrichYerusot/Pages/YerusaAlPiDin.aspx מדריך ירושות ועיזבונות] באתר הרשם לענייני ירושה.
| 2 =  
 
| 3 =  
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
  
 +
== תודות ==
 +
*המידע המקורי בערך זה באדיבות [http://www.eshelnet.org.il/node/21811 אשל] - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל ועמותת [[המשפט בשירות הזיקנה]]
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:סוף החיים]]
 
[[קטגוריה:משפט אזרחי]]
 
[[קטגוריה:משפט אזרחי]]
 
[[קטגוריה:ירושות]]
 
[[קטגוריה:ירושות]]
 
[[קטגוריה:צוואות, ירושות ועזבונות]]
 
[[קטגוריה:צוואות, ירושות ועזבונות]]
[[קטגוריה:סוף החיים]]
 
 
[[קטגוריה:שאירים]]
 
[[קטגוריה:שאירים]]
 +
[[ar:ميراث الأزواج]]

גרסה מ־09:33, 20 באפריל 2020

הקדמה:

כאשר אדם מת מבלי שערך צוואה, עיזבונו (כספים, נדל"ן, רכוש וכו') מחולקים בין יורשיו בהתאם לכללי חלוקה שנקבעו בחוק הירושה
הכללים קובעים, כי בן הזוג של האדם שמת יירש את כל המיטלטלין המשותפים (רכב, ריהוט וכו')
בנוסף למיטלטלין, בן הזוג יירש לפחות מחצית מיתרת העיזבון (תלוי בקיומם של קרובי משפחה- פירוט בהמשך הדף)
ישנם מקרים, בהם בן הזוג יירש את כל הזכויות בדירת המגורים המשותפת, על-אף קיומם של קרובי משפחה


אם אדם מת מבלי שערך צוואה, עיזבונו (כספים, נדל"ן, מיטלטלין, רכוש, זכויות וכו') יחולק בין קרובי משפחתו, בהתאם לכללי חלוקה ברורים שנקבעו בחוק הירושה.

 • בין היתר, הכללים קובעים כי מי שהיה בן זוגו של האדם שמת, בזמן שהוא מת, יירש את כל המיטלטלין וכן לפחות מחצית מיתרת העיזבון (פירוט בהמשך הדף).
 • במונח "בן זוג" הכוונה לאדם שהיה נשוי למוריש ערב מותו.
 • ידועים בציבור זכאים לרשת את בני זוגם כאילו היו נשואים, כל עוד אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר בעת הפטירה. לפרטים ראו ירושה של ידוע/ה בציבור.
 • למידע על זכויות ירושה של בני זוג מאותו מין, ראו ירושה של בן זוג מאותו מין.
 • כל האמור להלן מתייחס למצב בו המוריש לא ערך צוואה.

ירושת המטלטלין

 • בן הזוג יורש את המטלטלין השייכים למשק הבית המשותף. נכסים אלה עוברים לבן הזוג ללא תלות בחלקם בירושה של קרובי משפחה נוספים.
 • המטלטלין השייכים למשק הבית המשותף כוללים, למשל: כלי בית, ריהוט, מכשירי חשמל, רכב משפחתי וכדומה.
 • יש לשים לב כי אלו חפצים ששימשו את בני הזוג בניהול משק הבית, ולא חפצים לשימוש אישי של אחד מהם, כגון תכשיטים.
 • הוראת חוק זו נועדה לשמור על רמת החיים שבן הזוג היה מורגל אליה לפני הפטירה.

חלקו של בן הזוג בעיזבון

 • בנוסף למטלטלין, בן הזוג יורש חלק משאר העיזבון של הנפטר.
 • שיעור חלקו של בן הזוג תלוי בקיומם של בני משפחה נוספים הקרובים למנוח וזכאים לרשת אותו, ובדרגת קרבתם למנוח.

ירושת מחצית מהעיזבון על ידי בן הזוג

 • אם המוריש הניח ילדים, נכדים או הורים - בן הזוג מקבל מחצית מהעיזבון.
 • היתרה תתחלק בין שאר היורשים בחלקים שווים ביניהם.
דוגמה
מוריש הניח שלושה ילדים ובת זוג. דירת המגורים היתה רשומה על שם שני בני הזוג ולכן העיזבון של המנוח כלל, בין היתר, את מחצית הדירה הרשומה על שמו.
 • בת הזוג תקבל (בנוסף למטלטלין ולמכונית) 1/2 מהעיזבון והילדים יחלקו ביניהם את ה- 1/2 השני (1/6 לכל ילד).
 • בידי בת הזוג יהיו כעת 3/4 מדירת המגורים (חצי הדירה השייך לה ועוד חצי מחלקו של בן הזוג). לילדים יוותר רבע מדירת המגורים (חצי מהעיזבון של האב), שיחולק ביניהם.
דוגמה
מוריש הניח בת זוג, בן, ונכד מבת שנפטרה לפניו. בת הזוג תקבל את המטלטלין ו- 1/2 מהעיזבון, הבן והנכד (היורש במקום אמו שנפטרה) יקבלו 1/4 כל אחד.

ירושת שני שלישים מהעיזבון על ידי בן הזוג

 • אם המוריש לא הניח ילדים, נכדים או הורים, אלא לכל היותר אחים, אחיינים או סבים - מקבל בן הזוג שני שלישים מהעיזבון.
 • היתרה תתחלק בין שאר היורשים בחלקים שווים ביניהם.
דוגמה
אישה שנפטרה הניחה בן זוג, סבא ואחות. בן הזוג יקבל את המטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון, האחות והסב יתחלקו ב- 1/3 הנותר, ויקבלו כל אחד 1/6 מהעיזבון.
דוגמה
מוריש ללא ילדים, נכדים, הורים או אחים, הניח אחריו בת זוג, סבתא וסבא. בת הזוג תקבל את המטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון. הסבא והסבתא יזכו ב- 1/3 הנותר מהעיזבון (כל אחד מהם יקבל 1/6).
 • אלמנה זכאית לקבל מהעיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה. בנסיבות מסויימות היא רשאית לדרוש גם מזונות מהעיזבון, ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי כדי לבחון את הנושא במקרה הספציפי.

ירושת מלוא דירת המגורים המשותפת של המוריש ובן הזוג

 • בן הזוג יקבל את כל חלקו של המוריש בדירת המגורים המשותפת, ובנוסף 2/3 מהנותר משאר העיזבון, אם בעת מותו של המוריש מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. מתקיים התנאי לירושת שני שלישים מהעזבון. כלומר, אם המוריש לא הניח אחריו ילדים, נכדים או הורים, אלא לכל היותר אחים, אחיינים או סבים.
  2. בן הזוג היה נשוי למוריש שלוש שנים לפחות.
  3. בני הזוג גרו בדירת המוריש, שנכללת (כולה או חלקה) בעיזבון.

ירושת מלוא העיזבון על ידי בן הזוג

 • אם למנוח אין קרובי משפחה כפי שצויין, כלומר ילדים, נכדים, הורים, אחים, אחיינים או סבים, בן הזוג הנותר בחיים יורש את כל העיזבון.
דוגמה
כשמוריש הניח אחריו בת זוג ודוד - בת הזוג תזכה בכל העיזבון.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות