הקדמה:

בן הזוג של נפטר יורש את המטלטלין המשותפים וחלק משאר העיזבון
במקרים מסויימים יקבל בן הזוג את מלוא הזכויות בדירת המגורים, גם אם קיימים יורשים נוספים
גודל חלקו של בן הזוג (מחצית מהעיזבון, לכל הפחות) תלוי בקרבתם של בני המשפחה הנוספים היורשים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על פי כללי חוק הירושה לגבי היורשים על פי דין, מי שהיה בן זוגו של המוריש בזמן מותו - יורש אותו.

ירושת המטלטלין

 • בן הזוג יורש את המטלטלין השייכים למשק הבית המשותף. נכסים אלה עוברים לבן הזוג ללא תלות בחלקם בירושה של קרובי משפחה נוספים.
 • המטלטלין השייכים למשק הבית המשותף כוללים, למשל: כלי בית, ריהוט, מכשירי חשמל, רכב משפחתי וכדומה.
 • יש לשים לב כי אלו חפצים ששימשו את בני הזוג בניהול משק הבית, ולא חפצים לשימוש אישי של אחד מהם, כגון תכשיטים.
 • הוראת חוק זו נועדה לשמור על רמת החיים שבן הזוג היה מורגל אליה לפני הפטירה.

חלקו של בן הזוג בעיזבון

 • בנוסף למטלטלין, בן הזוג יורש חלק משאר העיזבון של הנפטר. שיעור חלקו של בן הזוג תלוי בקיומם של בני משפחה נוספים ובקרבתם למנוח:
 • אם המוריש הניח ילדים, נכדים או הורים - בן הזוג מקבל מחצית מהעיזבון.
דוגמה
מוריש הניח שלושה ילדים ובת זוג. דירת המגורים היתה רשומה על שם שני בני הזוג ולכן העיזבון של המנוח כלל, בין היתר, את מחצית הדירה הרשומה על שמו.
 • בת הזוג תקבל (בנוסף למטלטלין ולמכונית) 1/2 מהעיזבון והילדים יחלקו ביניהם את ה- 1/2 השני (1/6 לכל ילד).
 • בידי בת הזוג יהיו כעת 3/4 מדירת המגורים (חצי הדירה השייך לה ועוד חצי מחלקו של בן הזוג). לילדים יוותר רבע מדירת המגורים (חצי מהעיזבון של האב), שיחולק ביניהם.
דוגמה
מוריש הניח בת זוג, בן, ונכד מבת שנפטרה לפניו. בת הזוג תקבל את המטלטלין ו- 1/2 מהעיזבון, הבן והנכד (היורש במקום אמו שנפטרה) יקבלו 1/4 כל אחד.
 • אם המוריש לא הניח ילדים, נכדים או הורים, אלא רק אחים, אחיינים או סבים - מקבל בן הזוג שני שלישים מהעיזבון.
דוגמה
אישה שנפטרה הניחה בן זוג, סבא ואחות. בן הזוג יקבל את המטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון, האחות תקבל את ה- 1/3 הנותר.
דוגמה
מוריש ללא ילדים, נכדים, הורים או אחים, הניח אחריו בת זוג, סבתא וסבא. בת הזוג תקבל את המטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון. הסבא והסבתא יזכו ב- 1/3 הנותר מהעיזבון (כל אחד מהם יקבל 1/6).
 • אלמנה זכאית לקבל מהעיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה. בנסיבות מסויימות היא רשאית לדרוש גם מזונות מהעיזבון.

ירושת מלוא דירת המגורים המשותפת של המנוח ובן הזוג

 • בן הזוג יקבל את כל חלקו של המוריש בדירת המגורים המשותפת, ובנוסף 2/3 מהנותר משאר העיזבון, אם בעת מותו של המוריש מתקיימים כל התנאים הבאים:
 1. יש למוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים;
 2. בן הזוג היה נשוי לו שלוש שנים לפחות;
 3. בני הזוג גרו, בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון.
 • במקרים אלה, אם המנוח לא הניח אחריו קרוב מבני המשפחה שצויינו (ילדים, נכדים, הורים, אחים, אחיינים, סבים וסבתות), יירש בן הזוג את העיזבון כולו.
דוגמה
כשמוריש הניח אחריו בת זוג ודוד - בת הזוג תזכה בכל העיזבון.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות