מ (החלפת טקסט – "משרד השיכון" ב־"משרד הבינוי")
מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 7: שורה 7:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  =  למידע נוסף, ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yeshuvey_schar_dira.aspx אתר משרד הבינוי]
+
| ממשל  =  למידע נוסף, ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yeshuvey_schar_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 20: שורה 20:
 
*החל ב-15.6.2014 הורחבה רשימת היישובים שבהם אפשר לקבל סיוע בשכר דירה. ממועד זה נוספו לרשימה כ-800 [[#יישובים קטנים|יישובים קטנים]] המזכים בסיוע.  
 
*החל ב-15.6.2014 הורחבה רשימת היישובים שבהם אפשר לקבל סיוע בשכר דירה. ממועד זה נוספו לרשימה כ-800 [[#יישובים קטנים|יישובים קטנים]] המזכים בסיוע.  
 
* הסיוע ביישובים הקטנים נמוך יותר מזה הניתן ביישובים שבהם אפשר היה לקבל סיוע בשכר דירה עד כה (יישובים גדולים).  
 
* הסיוע ביישובים הקטנים נמוך יותר מזה הניתן ביישובים שבהם אפשר היה לקבל סיוע בשכר דירה עד כה (יישובים גדולים).  
*לרשימת ישובי שכר דירה ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yeshuvey_schar_dira.aspx אתר משרד הבינוי].
+
*לרשימת ישובי שכר דירה ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yeshuvey_schar_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון].
  
 
== מהו ישוב שכר דירה ==
 
== מהו ישוב שכר דירה ==
שורה 55: שורה 55:
 
* שוכרי דירות בקיבוצים או במושבים שיתופיים צריכים להמציא אישור ממזכירות היישוב על כך שהשוכרים אינם חברים ביישוב, או מועמדים לחברות ביישוב.
 
* שוכרי דירות בקיבוצים או במושבים שיתופיים צריכים להמציא אישור ממזכירות היישוב על כך שהשוכרים אינם חברים ביישוב, או מועמדים לחברות ביישוב.
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - השתתפות בתשלום שכר דירה.
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - השתתפות בתשלום שכר דירה.
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/schar_dira/reshimat_yyishuvim_1562014.pdf רשימת ישובי שכר דירה באתר משרד הבינוי].
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/schar_dira/reshimat_yyishuvim_1562014.pdf רשימת ישובי שכר דירה באתר משרד הבינוי והשיכון].
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/schar_dira/tavlaot_siyua_1562014.pdf סכומי הסיוע בשכר דירה לפי סוגי יישובים באתר משרד הבינוי].
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/schar_dira/tavlaot_siyua_1562014.pdf סכומי הסיוע בשכר דירה לפי סוגי יישובים באתר משרד הבינוי והשיכון].
  
 
<!--== מקורות ==
 
<!--== מקורות ==

גרסה מ־15:28, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

סיוע בשכירת דירה בשוק הפרטי ניתן ביישובים שהוגדרו כיישובים המזכים בסיוע
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על מנת להיות זכאי לסיוע בשכר דירה, יש להתגורר ב"ישוב שכר דירה".

 • רשימת ישובי שכר הדירה הוגבלה בעבר ליישובים מסויימים (ראו להלן יישובים גדולים).
 • החל ב-15.6.2014 הורחבה רשימת היישובים שבהם אפשר לקבל סיוע בשכר דירה. ממועד זה נוספו לרשימה כ-800 יישובים קטנים המזכים בסיוע.
 • הסיוע ביישובים הקטנים נמוך יותר מזה הניתן ביישובים שבהם אפשר היה לקבל סיוע בשכר דירה עד כה (יישובים גדולים).
 • לרשימת ישובי שכר דירה באתר משרד הבינוי והשיכון.

מהו ישוב שכר דירה

 • ישוב שכר דירה מוגדר כאחד מאלה:

יישובים גדולים

 • ישוב גדול הוא ישוב שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  1. ישוב שהוא עיר
  2. ישוב שאינו עיר, אך מספר תושביו גדול מ-1,000 ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בו לפחות 5% שוכרי דירות פרטיות, ובתנאי שמספרם לפחות 30.

יישובים קטנים

 • ישוב קטן הוא ישוב העונה על אחד מהתנאים הבאים:
  1. ישוב עם פחות מ-1,000 תושבים.
  2. ישוב שאינו עיר, ומספר התושבים בו גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו ביישוב פחות מ-5% משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי או שמספר השוכרים היה פחות מ-30 משקי בית.

הבדלים בגובה הסיוע בכל אחד מהיישובים

 • גובה הסיוע ביישובים קטנים נמוך מזה שביישובים הגדולים (70% מגובה הסיוע).
 • למרות זאת, במקרים הבאים יינתן סיוע מלא בשכר דירה (100%) גם אם השכירות נעשית ביישוב קטן:
  1. נכים, אשר קיבלו סיוע לפני הרחבת רשימת היישובים - בעבר (לפני הרחבת רשימת הישובים), יכלו זכאים נכים לממש את הסיוע גם ביישובים שאינם יישובי שכ"ד, כלומר ביישובים קטנים ולזכות במלוא סכום הסיוע.
   • נכים אלה יוכלו להמשיך ולממש את הסיוע בסכום המלא גם לאחר שהיישוב סווג כיישוב קטן (כלומר: סכום הסיוע לא יופחת בעקבות סיווג היישוב כיישוב קטן), וזאת בתנאי שמימשו את הזכות לסיוע לפני הרחבת היישובים, וכל עוד הם ממשיכים להתגורר באותו יישוב.
   • נכה "חדש" שלא מימש סיוע ביישוב קטן לפני הרחבת רשימת היישובים ומבקש לשכור דירה ביישוב קטן, יקבל את הסכום עם הפחתה (70% מסכום הסיוע).
  2. נשים מוכות ודרי רחוב - הנכללים בתכניות נשים מוכות ודרי רחוב יהיו זכאים לסכומים קבועים בכל הארץ, ללא אבחנה באזור המגורים ובהגדרת היישוב כגדול או קטן.


חשוב לדעת

 • רשימת ישובי שכר דירה מתעדכנת ומתפרסמת מעת לעת.
 • מי שקיבלו סיוע בשכר דירה ומתגוררים ביישוב שהוסר מרשימת ישובי שכר דירה החל מינואר 2011 ואילך, זכאים להמשיך ולקבל את הסיוע באותו ישוב.
 • שוכרי דירות בקיבוצים או במושבים שיתופיים צריכים להמציא אישור ממזכירות היישוב על כך שהשוכרים אינם חברים ביישוב, או מועמדים לחברות ביישוב.

חקיקה ונהלים