תבנית:פסק דין/תחילת טור ימני

הקדמה:

בג"צ הורה למוסד לביטוח לאומי להקים ועדות ערר שיאפשרו לקשישים שתביעתם לגמלת סיעוד נדחתה לערער על הדחייה מבלי לפנות לבית הדין לעבודה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תיקון לחוק הביטוח הלאומי משנת 2005 הורה על הקמת ועדות ערר שניתן להגיש להן ישירות ערעור על החלטות לדחיית תביעות לגמלת סיעוד.

על פי המצב הקיים כיום, נשללת הגמלה מקשיש שבמבחן התפקוד נמצא כי הוא מסוגל לתפקד באופן עצמאי, גם אם חלקי, ואינו תלוי לחלוטין באחר על מנת לקבל גמלה. התיקון נועד ליצור הליך שיאפשר לזקנים שתביעתם נדחתה לערער על הדחייה באופן ישיר, ללא צורך להגיש תביעה לבית הדין לעבודה.

העתירה לבג"צ הוגשה לאחר שהמוסד לביטוח לאומי לא הקים את ועדות הערר, כפי שהתיקון לחוק מחייב אותו. בעקבות העתירה, הקים המוסד את הועדות והעתירה נמחקה. בית המשפט המליץ למוסד לביטוח לאומי ולמשרד הרווחה להאריך את הוראת השעה לשנתיים נוספות וליידע את ציבור הקשישים על הקמת הועדות, ואף פסק הוצאות לטובת העותרים.

תבנית:פסק דין/סיום הקדמה

משמעות

  • קשישים שתביעתם לגמלת סיעוד נדחתה בשל אי עמידה במבחן התפקוד יוכלו לערער ישירות לועדות ערר של המוסד לביטוח לאומי.

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:פסק דין/סיום טור ימני

תבנית:פסק דין/תחילת טור שמאלי

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בג"צ
מס' תיק:
בג"ץ 44/09
תאריך:
16.11.2009

תבנית:פסק דין/סיום טור שמאלי