הקדמה:

בג"צ הורה למוסד לביטוח לאומי להקים ועדות ערר שיאפשרו לקשישים שתביעתם לגמלת סיעוד נדחתה לערער על הדחייה מבלי לפנות לבית הדין לעבודה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בג"צ
מס' תיק:
בג"ץ 44/09
תאריך:
16.11.2009

תיקון מס' 83 לחוק הביטוח הלאומי משנת 2005 הורה על הקמת ועדות ערר שניתן להגיש להן ישירות ערעור על החלטות לדחיית תביעות לגמלת סיעוד.

  • התיקון נועד ליצור הליך שיאפשר למי שתביעתם נדחתה, לערער על הדחייה באופן ישיר וללא צורך להגיש תביעה לבית הדין לעבודה. זאת במקרים שבמבחן התפקוד נמצא כי הם מסוגלים לתפקד באופן עצמאי, גם אם חלקי, והם אינם תלויים לחלוטין באחר על מנת לקבל גמלה.
  • העתירה לבג"צ הוגשה לאחר שהמוסד לביטוח לאומי לא הקים את ועדות הערר, כפי שהתיקון לחוק חייב אותו.
  • בעקבות העתירה, הקים המוסד את הוועדות והעתירה נמחקה.
  • בית המשפט המליץ למוסד לביטוח לאומי ולמשרד הרווחה להאריך את הוראת השעה לשנתיים נוספות וליידע את ציבור הקשישים על הקמת הוועדות, ואף פסק הוצאות לטובת העותרים.

משמעות

  • קשישים שתביעתם לגמלת סיעוד נדחתה בשל אי עמידה במבחן התפקוד יוכלו לערער ישירות לוועדות ערר של המוסד לביטוח לאומי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים