הקדמה:

בית המשפט הורה לקיים את צוואתה של המנוחה שקבעה כי לאחר מותה תישרף גופתה ושרוב אפרה יפוזר בים
בהיעדר מניעה חוקית לשריפת הגופה יש לכבד את רצונה החופשי של המנוחה שאותו הביעה לפני מותה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

משמעות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות