הקדמה:

תכנית "כאן גרים" משכנת סטודנטים בבתי אזרחים ותיקים
במסגרת התכנית מתחייבים הסטודנטים לפעילות משותפת, לתשלום שכר דירה סמלי והוצאות מגורים בתמורה למלגה שנתית
גובה המלגה הוא 8,000 ש"ח והיא תשולם בשני תשלומים (בסיום כל סמסטר)
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטים

יישוב:
כל הארץ
טלפון:
02-5847779 02-5847786, 02-5847779
עלות:
250 ש"ח בחודש
תחום ראשי:

תכנית "כאן גרים" מופעלת על-ידי משרד הבינוי והשיכון בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים בישראל ומעודדת שילוב של סטודנטים בבתיהם של אזרחים ותיקים.

 • התכנית נועדה לסייע לאזרחים ותיקים באמצעות מתן מענה לצרכיהם החברתיים, שיפור ביטחונם האישי ועידוד השארתם בקהילה.
 • בנוסף, מעודדת התכנית את שיפור הנגישות להשכלה גבוהה של סטודנטים המתקשים לעמוד בהוצאות (מחיה ולימודים) במהלך תקופת הלימודים ואת מעורבות הסטודנטים בקהילה.

נותני השירות

 • משרד הבינוי והשיכון והתאחדות הסטודנטים בישראל.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • התכנית פונה לשתי אוכלוסיות יעד:
  1. אזרחים ותיקים -אזרחים ותיקים המעוניינים להשתתף בתכנית נדרשים לפנות למוקד הפניות במשרד לאזרחים ותיקים בטלפון 8840*.
  2. סטודנטים -
   • סטודנטים המעוניינים להשתתף בתכנית נדרשים לפנות להתאחדות הסטודנטים בישראל בטלפון 03-6093330 או למלא שאלון הרשמה.
   • כל סטודנט שישתתף בתכנית יעבור הכשרה על ידי התאחדות הסטודנטים בישראל.

אופן קבלת השירות

 • במסגרת התכנית, הסטודנטים יתגוררו בדירות של אזרחים ותיקים ויקיימו פעילות חברתית עם האזרח הוותיק, במשך 4 שעות שבועיות לפחות (120 שעות שנתיות).
 • הסטודנטים יהיו זכאים למלגת לימודים שנתית ממשרד הבינוי והשיכון בסך של 8,000 ש"ח (המלגה תשולם בשני מועדים - בסוף סמסטר א' ובסוף סמסטר ב').

עלות השירות

 • על הסטודנטים המשתתפים בתכנית לשלם דמי שכירות חודשית בסך 250 ש"ח ולהשתתף בהוצאות המגורים של האזרחים הוותיקים שבבתיהם הם מתגוררים.

הרחבות ופרסומים