{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|פורטל}} {{Expansion depth limit exceeded|כותרת=כל מה שרציתם לדעת על ארגון כל-זכות, ההנהלה, התורמים וכו'. הכל בשקיפות מלאה |תוכן=

כל-זכות הוא מאגר המידע המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן שמכיל {{Expansion depth limit exceeded}} ערכים בעברית. המידע מוגש בחינם וללא כוונת רווח. מאגר המידע הוא תוצר של שיתוף פעולה בין עשרות ארגונים ומומחי זכויות מובילים מהממשלה, מארגונים חברתיים ומהאקדמיה.
ב-12 החודשים האחרונים שירתנו כ-6,000,000 ישראלים בעברית ועוד כ-450,000 בערבית בעשרות נושאים.

אתר כל-זכות מופעל ע"י כל זכות בע"מ (חל"צ) שפועלת ממחצית 2017 בסיוע מיזם בין משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל. מטרת המיזם היא שיפור המודעות של תושבות ותושבי ישראל לזכויותיהם/ן באמצעות אתר כל-זכות אשר ירכז מידע מקיף על זכויות שמעניקות רשויות ציבוריות לרבות משרדי ממשלה, יחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות וארגונים ללא כוונת רווח, ועל הדרכים למימושן וינגיש אותן בשפה ברורה ופשוטה, בדגש על אוכלוסיות המתקשות למצות את זכויותיהן. אין בסיוע משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו. }} {{Expansion depth limit exceeded| אישורים רשמיים | עדכונים אחרונים| }}

{{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|כותרת=מי אנחנו}}

{{Expansion depth limit exceeded}}

{{Expansion depth limit exceeded|כותרת=המועצה הציבורית של כל-זכות}}

{{Expansion depth limit exceeded}}

{{Expansion depth limit exceeded|כותרת=כל זכות ב-10 שניות}} {{Expansion depth limit exceeded| fucbNmWMUvs| רוחב = 250| תיאור = פרסומת כל זכות - אפריל 2015}} {{Expansion depth limit exceeded}}

{{Expansion depth limit exceeded|כותרת=אתיקה ועקרונות פעולה}}

{{Expansion depth limit exceeded}}

{{Expansion depth limit exceeded|כותרת=השותפים שלנו}}

{{Expansion depth limit exceeded}}

{{Expansion depth limit exceeded|כותרת=תרומות}}

{{Expansion depth limit exceeded}}

{{Expansion depth limit exceeded|כותרת=שקיפות ארגונית}}

{{Expansion depth limit exceeded}}

{{Expansion depth limit exceeded|כותרת=רב לשוניות}} אנחנו עושים את המיטב לייצג את כל השפות המרכזיות בישראל.

{{Expansion depth limit exceeded}}

{{Expansion depth limit exceeded|כותרת=טכנולוגיה}}

  • "כל זכות" פועלת על-בסיס פלטפורמת MediaWiki, תוכנה בקוד פתוח שפותחה עבור ויקיפדיה. את רוב הקוד שפיתחנו עבור האתר תוכלו למצוא ב-GitHub.
  • אנחנו נעזרים בתרומת Browserstack-logo.png לצורך בדיקת האתר.

{{Expansion depth limit exceeded}}

{{Expansion depth limit exceeded}}

Expansion depth limit exceeded <div style="height:80%; padding:.3em; background-color: #{{Expansion depth limit exceeded|רקע|כחול}}; border:1px solid #{{Expansion depth limit exceeded|מסגרת|כחול}};">

Expansion depth limit exceeded <div style="height:80%; padding:.3em; background-color: #{{Expansion depth limit exceeded|רקע|כחול}}; border:1px solid #{{Expansion depth limit exceeded|מסגרת|כחול}};">

</div>

Expansion depth limit exceeded