מ (שיפור מראה הקישור לעמוד זכויות היוצרים)
(הוספת (חל"צ) אחרי כל "כל זכות בע"מ")
 
(11 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
==הקדמה==  
+
==מי אנחנו?==
להלן מספר הבהרות שחשוב לקחת לתשומת לב בעת השימוש בכל-זכות. רשות העיון בכל-זכות מותנית בידיעתך את תנאים אלו ובהסכמתך להם. 
+
ראו בדף "[[Project:אודות המיזם|אודות המיזם]]".
נודה לך אם תקדיש מזמנך לשם קריאת דף זה, ואנו מקווים שתיהנה מהחוויה שמעניקה לך '''כל-זכות'''. 
 
==הבהרה כללית==
 
  
 +
==זכות יוצרים וזכות שימוש==
 +
המידע הכלול באתר "כל זכות" מובא בצורה חופשית ובחינם. מתוך תפיסה של אתר פתוח ככל האפשר ומתן חופש שימוש רחב, המידע והשימוש בו ניתנים בכפוף לתנאי רישיון  Creative Commons. המשתמשים רשאים לעשות שימוש בחומר לפי עקרונות [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/il License Deed Creative Commons-ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל], כפי שיתעדכן מעת לעת.
  
אנא ודא שאתה מבין כי המידע המסופק כאן מובא בצורה חופשית ובחינם, ולא נערך כל הסכם או חוזה בינך לבין הבעלים או המשתמשים של אתר זה, הבעלים של השרתים שבהם האנציקלופדיה מאוחסנת, התורמים הפרטיים לכל-זכות, כל מנהל של הפרויקטים, טכנאים או כל אדם אחר שקשור בכל דרך לפרויקט הזה או לפרויקטים אחרים החשופים לטענותיך נגדם באופן ישיר. הרישיון המוענק לך להעתיק מתוך אתר זה טקסט, וכן תמונות אשר צוין עליהן שהן להפצה חופשית (בניגוד לתמונות הנמצאות באתר שהינן מוגבלות רישיון) מבוסס על [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/il רשיון ייחוס-שימוש לא מסחרי] .רישיון זה אינו יוצר או מרמז לכל אחריות המעוגנת בחוזה או בתוספת לו בשום חלק של חברת כל-זכות או של סוכניה, חבריה, יזמיה או כל משתמש אחר. 
+
ראו מידע נוסף בדף [[Project:מדיניות#זכויות יוצרים | זכויות יוצרים]].
כל-זכות לא נבדקה בצורה אחידה. הקוראים, שעשויים לתקן טעויות או להסיר הצעות מטעות, עושים זאת ללא כל חובה משפטית לעשות כך, ולכן כל המידע הנקרא כאן הוא ללא כל התחייבות מרומזת של התאמה עבור כל תכלית או שימוש כלשהם. 
 
שום נזק השלכתי לא יכול להידרש נגד חברת כל-זכות ומיזם כל-זכות, מכיוון שהיא מיזם התנדבותי של פרטים, המפותח בצורה חופשית כדי ליצור מאגר פתוח ומקוון של מקורות אינפורמטיביים, תרבותיים וחינוכיים. 
 
המידע הזה מובא לך בחינם ואין כל הסכם או הבנה בינך לבין חברת כל-זכות בנוגע לשימוש שלך או כל שינוי שלך במידע זה מעבר ל[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/il רשיון ייחוס-שימוש לא מסחרי]. כמו-כן, אף אחד בחברת כל-זכות אינו אחראי לגבי כל שינוי, עריכה, הוספה או הסרה של כל מידע, שאתה עלול לכתוב בכל-זכות או בכל פרויקט אחר הנקשר בה. (לפירוט בנושא [[Project:זכויות יוצרים|זכויות יוצרים]]
 
  
'''הכותבים בכל-זכות מתחייבים לפעול בהתאם לחוק בתום לב, תוך אחריות אישית וציבורית שלא להפר את החוק ולא להשחית את התכנים המופיעים באתר ולא לכתוב כתיבה פוגענית בין ביחיד ובין בכל ארגון שהוא. אין להכניס לאתר תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של סודות מדינה, מסמכים פרטיים המוגנים על ידי חוק הגנת הפרטיות, מדגמים, פטנטים וסודות מסחריים.
+
==קישורים==
 +
באתר נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים שנועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים אינם מתפרסמים על ידי כל זכות בע"מ (חל"צ) או מטעמה והיא איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שאתר "כל זכות" מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
  
השחתת ערכים בזדון היא עבירה על פי חוק המחשבים.
+
==השימוש על אחריותך בלבד==
 +
המידע מוצע כמות שהוא, "As Is", וכל זכות בע"מ (חל"צ) אינה נושאת באחריות לגביו או להתאמתו לצורכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש.  
  
אין חברת כל-זכות אחראית להפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של סודות מדינה, מסמכים פרטיים, מדגמים, פטנטים וסודות מסחריים, ואחריות בגין מעשים אלה מוטלת על הכותבים לבדם.'''
+
המידע באתר מסופק על-ידי "קהילות ידע" - אנשים וגופים שונים העוסקים בנושאים הנדונים באתר, והם מספקים את המידע בהתנדבות ולפי מיטב ידיעתם והבנתם. המידע מוצג באתר "כל זכות" כדי להקל על הציבור למצות את זכויותיו ללא כל התחייבות שהמידע ממצה, נקי מאי-דיוקים וכד'.
  
'''כל-זכות''' נערכת על ידי הציבור הרחב של משתמשי האינטרנט ולכן תיתכנה השחתות הן של מלל והן של תמונות. אין חברת כל-זכות אחראית להשחתות אלה, ונעשה כל מאמץ על מנת לתקנן. 
+
המידע מוזן לאתר בהדרגה ואינו בהכרח מידע מלא ועדכני, ייתכן וייקח פרק זמן בטרם יתווספו עדכונים ויתוקנו ליקויים, כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ"ב. במקרה שיתקבלו תלונות ממי שנפגעו זכויותיו בשל הפרסום באתר "כל זכות" יטופל העניין בכל ההקדם האפשרי.
כעיקרון '''כל-זכות''' מאפשרת העלאת תמונות או כתיבת תוכן אשר אינו מפר את הכללים שלה, ואת חוקי המדינה, כך ניתנת העלאת כל תוכן מקורי בעל ערך אנציקלופדי, אשר ניתן לתומכו, ואשר אינו מהווה הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים. הפרות של כלל זה הן השחתה, '''כל-זכות''' עושה כל מאמץ למנוע אותן. 
+
 
יש לזכור כי '''כל-זכות''' היא מיזם התנדבותי, וככזה, ייתכן וייקח זמן מה בטרם תתוקן ההשחתה. אין חברת כל-זכות אחראית לכל נזק שייגרם בפרק זמן זה. 
+
אנא נקטו בכל האמצעים הדרושים כדי לוודא שכל מידע שאתם מקבלים מ"כל זכות" נכון, מאומת ומעודכן. אין כל זכות בע"מ (חל"צ) אחראית לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.
'''כל-זכות''' הינה אנציקלופדיה צעירה אשר עדיין בהתהוותה, ולכן יתכנו בערכים שגיאות, נקיטות עמדה, סתירות, או אי התאמות עם הכללים לעיל.
+
 
מהיותה של '''כל-זכות''' התנדבותית, אין חברת כל-זכות אחראית לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על הערכים, ובמידה ומתגלה הפרה של הכללים, יעשה כל מאמץ לתקן את הערך.
+
=="כל זכות" אינו מקור לייעוץ משפטי או אחר==
==כל-זכות אינה מתחייבת לתקפות==
+
"כל זכות" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שייגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירותי  המידע.
'''כל-זכות''' היא אנציקלופדיה בעלת תוכן פתוח ומקוון לעולם הזכויות הרלוונטיות בישראל; מיזם התנדבותי של קבוצות ויחידים, השוקדים לפיתוח מאגר משותף של הידע האנושי. המבנה שלה מאפשר לכל פרט בעל גישה לאינטרנט ולדפדפני ה-World Wide Web לערוך את התוכן הנמצא בה. 
+
 
עם כל הרצון הטוב של הכותבים בכל-זכות, הם עשויים לטעות. אנא קח בחשבון שהמידע המופיע כאן, לא בהכרח נכתב או נבדק על ידי ידי מומחים בתחומם, בעלי הידע הנדרש כדי להעניק לך מידע מושלם, מדויק או אמין לגבי כל נושא אליו מתייחסים המאמרים בכל-זכות.  אנא קח גם בחשבון ששינויים בחקיקה, בפסיקה ובתקנות יכולים לשנות מהותית את איכות המידע.
+
המידע באתר "כל זכות" הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ו"כל זכות" אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.
נחטא לאמת אם נאמר, שלא תוכל למצוא הרבה מידע בעל ערך ומדויק בכל-זכות, אך למרות זאת עליך לזכור, ש'''כל-זכות''', מטבעה, '''אינה יכולה''' להתחייב לתקפות ונכונות המידע המובא בה. המידע עשוי להיערך, להשתנות, ואף להינזק על ידי מי שהדעה שלו לא תואמת לידע המקובל בתחום מסוים, שאתה מתעניין ללמוד אודותיו. 
+
 
'''אף אחד מהמחברים, תורמים, ספונסרים, מנהלים, טכנאים, או כל אחד אחר הקשור בכל-זכות, בכל דרך או מובן אפשרי, איננו יכול להיות אחראי לגבי הופעתו של כל מידע לא-אמין או מוציא דיבה, או לגבי השימוש שלך במידע, המוכל בתוך או מקושר באמצעות דפים אלו.'''
+
השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.
ראה בהמשך הבהרה ספציפית לגבי ייעוץ משפטי. 
+
 
==כל-זכות אינה מקור לייעוץ משפטי==
+
"כל זכות" אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.
'''כל-זכות''' כוללת נושאים רבים בעלי השלכה משפטית; למרות זאת, '''איננו יכולים להבטיח בשום אופן''' שהמידע בהם נכון. אין שום בטחון שכל משפט במאמר הנוגע בנושאיים משפטיים הינו אמת, נכון או מדויק. אפילו אם נקבעת עובדה משפטית נכונה, ייתכן שהיא לא תהיה מתאימה לגביך או לגבי המקרה שלך. 
+
 
המידע המשפטי אותו נותנת '''כל-זכות''' הוא, במקרה הטוב, בעל אופי כללי ואינו יכול להוות תחליף לעצת מומחה '''מוסמך'''. '''כל-זכות''' אינה מומחה מוסמך. 
+
כל זכות בע"מ (חל"צ) שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתמצא לנכון, בהתאם להחלטתה הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.
אף אחד מהתורמים, מפעילי מערכת, מפתחים או נותני החסות של '''כל-זכות''' או אף אחד אחר הקשור בדרך כלשהי לכל-זכות אינו יכול לקחת אחריות על התוצאות או השלכות של כל ניסיון להשתמש או לאמץ משהו מן האינפורמציה או הדיס־אינפורמציה המוצגים באתר זה.
+
 
מובן שאתם מוזמנים לתרום לערכים ואתם יכולים לעשות שימוש בכל חומר שתמצאו כאן תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/il רשיון ייחוס-שימוש לא מסחרי].
+
<br />
==השתמש בכל-זכות על אחריותך בלבד==
+
<br />
אנא נקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לוודא, שכל מידע, שאתה מקבל מ'''כל-זכות''' נכון ומאומת. 
+
<br />
אם יש הצעות כלשהן בנוגע לפעילויות מסוכנות, בלתי-חוקיות או לא מוסריות, זכור שכל אחד יכול היה לכתוב מידע זה בכל-זכות, והכותב עשוי להיות לא מתאים בכדי לספק עבורך את המידע, שנודע לך לגביו צורך באמצעי זהירות הולמים, או בצעדים שבהם אתה יכול לנקוט כדי למנוע פציעה, נזק גופני או כל נזק אחר לעצמך, ברכוש או מוניטין. 
+
[[קטגוריה:אודות]]
אנא היה מודע לכך שכל מידע שאתה עשוי למצוא בכל-זכות עלול להיות לא מדויק, מטעה, מסוכן או בלתי חוקי. 
+
[[קטגוריה:כל זכות]]
חובה לבדוק ולאמת כל פרט מידע הנמצא בכל-זכות, והאחריות בגין שימוש במידע ותוצאותיו מוטלת כולה על הקורא ועליו בלבד, לכן, האימות העצמאי שלך מומלץ ביותר.
 
אם אתה זקוק לייעוץ ספציפי אנא היוועץ במומחה, שהוא בעל רישיון או בעל ידע בתחום המבוקש. 
 
==כל-זכות עשויה להכיל תכנים שאינם חוקיים==
 
אנא שים לב, שהמידע הנמצא כאן עשוי לעבור על חוקיה של המדינה או של תחום השיפוט שבו אתה נמצא בעודך צופה במידע זה. '''כל-זכות''' לא מעודדת עבירה על שום חוק שהוא. 
 
==כל-זכות עשויה להכיל תכנים שאינם לרוחך==
 
 
מטרתה של '''כל-זכות''' היא לשמש אוסף של מידע על זכויות ואחר, וככזה מצויים בה מאמרים רבים הכתובים בהתנדבות על ידי כותבים רבים. חלק מהמאמרים יכולים להיחשב כפוגעניים, או בוטים על ידי חלק מהקוראים. על הכותבים להימנע מלכתוב בצורה פוגענית וכן להעלות תמונות אשר יכולות להיחשב כפוגעניות, אולם, אין חברת כל-זכות אחראית לכל נזק אשר יכול להיגרם עקב עיון בערכים או בתמונות המופיעים בכל-זכות. 
 
יש לזכור גם כי התכנים נכתבים בהתאם לחוקים ותקנות שמשתנים מפעם לפעם שמושפעים גם מפסיקות בתי המשפט.
 

גרסה אחרונה מ־16:47, 13 ביוני 2021

מי אנחנו?

ראו בדף "אודות המיזם".

זכות יוצרים וזכות שימוש

המידע הכלול באתר "כל זכות" מובא בצורה חופשית ובחינם. מתוך תפיסה של אתר פתוח ככל האפשר ומתן חופש שימוש רחב, המידע והשימוש בו ניתנים בכפוף לתנאי רישיון Creative Commons. המשתמשים רשאים לעשות שימוש בחומר לפי עקרונות License Deed Creative Commons-ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל, כפי שיתעדכן מעת לעת.

ראו מידע נוסף בדף זכויות יוצרים.

קישורים

באתר נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים שנועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים אינם מתפרסמים על ידי כל זכות בע"מ (חל"צ) או מטעמה והיא איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שאתר "כל זכות" מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

השימוש על אחריותך בלבד

המידע מוצע כמות שהוא, "As Is", וכל זכות בע"מ (חל"צ) אינה נושאת באחריות לגביו או להתאמתו לצורכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש.

המידע באתר מסופק על-ידי "קהילות ידע" - אנשים וגופים שונים העוסקים בנושאים הנדונים באתר, והם מספקים את המידע בהתנדבות ולפי מיטב ידיעתם והבנתם. המידע מוצג באתר "כל זכות" כדי להקל על הציבור למצות את זכויותיו ללא כל התחייבות שהמידע ממצה, נקי מאי-דיוקים וכד'.

המידע מוזן לאתר בהדרגה ואינו בהכרח מידע מלא ועדכני, ייתכן וייקח פרק זמן בטרם יתווספו עדכונים ויתוקנו ליקויים, כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ"ב. במקרה שיתקבלו תלונות ממי שנפגעו זכויותיו בשל הפרסום באתר "כל זכות" יטופל העניין בכל ההקדם האפשרי.

אנא נקטו בכל האמצעים הדרושים כדי לוודא שכל מידע שאתם מקבלים מ"כל זכות" נכון, מאומת ומעודכן. אין כל זכות בע"מ (חל"צ) אחראית לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.

"כל זכות" אינו מקור לייעוץ משפטי או אחר

"כל זכות" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שייגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירותי המידע.

המידע באתר "כל זכות" הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ו"כל זכות" אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

"כל זכות" אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.

כל זכות בע"מ (חל"צ) שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתמצא לנכון, בהתאם להחלטתה הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.