שורה 1: שורה 1:
* '''ממתינים לפרסום תקנות החירום החדשות בעקבות הצהרת ראש המשלה ב- 16.3'''
+
* '''ממתינים לפרסום תקנות החירום החדשות בעקבות הצהרת ראש המשלה ב-16.3'''
 
* [https://www.gov.il/he/departments/news/sa160320-1 רשות המסים הודיעה על דחיית מועד הדיווח והתשלום של מע"מ]
 
* [https://www.gov.il/he/departments/news/sa160320-1 רשות המסים הודיעה על דחיית מועד הדיווח והתשלום של מע"מ]
 
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/new-procedure-corona-2/he/new-procedure-corona.pdf הקלות לעובדים או עצמאים בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל]  
 
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/new-procedure-corona-2/he/new-procedure-corona.pdf הקלות לעובדים או עצמאים בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל]  

גרסה מ־20:04, 17 במרץ 2020