משתתפים

 • חברי מועצה: פרופ' יצחק זמיר - יו"ר המועצה הציבורית, עו"ד רות הורן, פרופ' נטע זיו, עו"ד טלי חסין, גב' ברברה אפשטיין, גב' במבי שלג
 • חברי דירקטוריון של כל זכות: ארז פרלמוטר- יו"ר מועצת המנהלים
 • צוות כל זכות: אמתי קורן, עדן פוקס, עידו מירז, רבקה ניר, שרון הורנשטיין
 • משקיפים: אורי צפריר – חבר ועדת הביקורת, רוני פיבלוביץ – יועצת שיווק

סדר יום של הישיבה

 1. דברי פתיחה – פרופ' יצחק זמיר
 2. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 3.
 3. דיווח ועדכון על מצב המיזם –אמתי קורן
 4. דיון בהמלצות ועדת האתיקה בנושא הנחיות לבחינת שיתוף פעולה עם ארגונים ותכנים שישולבו במערכת כל זכות – רות הורן
 5. במה המועצה הציבורית יכולה לסייע לכל-זכות.

דיווח ועדכון על מצב היזם - סקירה: אמתי קורן

 • נמסרה התנצלות מצד כמה מחברי המועצה שנאלצו לבטל ברגע האחרון עקב אילוצים.
 • מעל 100,000 מבקרים בחודש.
 • מעל 2,000 מנגישי זכויות שמשתמשים באתר (מנגיש זכויות=מעל 15 כניסות בחודש)
 • תחומים חדשים: חינוך, סטודנטים, להט"ב, זכויות במצב חירום בעקבות מבצע עמוד ענן.
 • מיזם משותף עם הרשות לניצולי שואה – נחתם הסכם על המיזם המשותף. המטרה להציג במקום אחד את כל המידע הרלוונטי לניצולי שואה והמסייעים להם בשפה פשוטה. 46 ארגונים רשומים למיזם. יש מנהלת למיזם מטעם כל זכות. אמתי סקר את מודל העריכה שמאפשר שיתופיות בעריכה יחד עם תהליך "הכשר" לערכים ע"י נותני הזכות הרלבנטיים. המודל שהתגבש מול הרשות לניצולי שואה יקל על שיתופי פעולה עתידים במגזר הציבורי. כרגע הערכים מבוקרים על ידי הרשות. עד כה לא נמצאו טעויות. עיקר השינויים הנדרשים הם שינויי נוסחים. הפרויקט אמור להשתחרר לציבור ברבעון הראשון של 2013.
 • כל זכות בערבית – לאור קצב שימוש נמוך מהיעד מושקע מאמץ רב בקידום. נערכה מסיבת עיתונאים. מתבצעת עבודה מול חברת יחסי ציבור. יש ניסיונות לקדם את האתר דרך עמותות. עד כה שיתופי הפעולה אינם מספקים.
 • צוות כל זכות כולל 10 עובדים ב-6.5 משרות.
 • הוצאות: 1,000,000 ₪.
 • תרומות מצד אירגונים שמעורבים במועצה הציבורית: קרן גלילאו, הקרן החדשה, הקרן לידידות
 • אתגרים מרכזים ל 2013:
  • הגעה לכמה שיותר אוכלוסיות (100K אינו קצה הגבול). יעד רב-שנתי: חצי מליון כניסות בחודש.
  • קידום הנראות של האתר
  • מימוש המיזם המשותף עם הרשות לניצולי שואה.
  • בניית שיתופי פעולה אסטרטגיים.
  • גיוס משאבים

דיון בהמלצות וועדות אתיקה

דברי הקדמה של פרופ' זמיר

 • בישיבה הקודמת של המועצה קיימנו דיון. עם איזה גופים נסתייג משיתוף פעולה ואילו חומרים לא נרצה באתר.
 • בסוף הדיון הנושא הועבר לועדת האתיקה במטרה שתציע הצעה לכללים.
 • נחזור על שני דברים: כללי האתיקה שיגובשו ויתפתחו אינם נוקשים, הם בגדר הנחיות לכל זכות אבל על פי טיבן של הנחיות ראוי לסטות מהם. כאשר יבוא מקרה שבו ההנהלה תרצה לסטות מההנחיות הדברים יובאו לועדת האתיקה ולדיון המועצה.
 • הפה שאסר הוא הפה שהתיר. אם לאור הניסיון המצטבר או שינוי התנאים בשטח רואים לנכון לשנות כלל מסוים הדבר בידנו. מדובר בתהליך של ניסוי.
 • עו"ד רות הורן, יו"ר ועדת האתיקה הציגה את ההנחיות כפי שמופיעות בטיוטה שהופצה לחברי הועדה.

תמצית עיקרי הדיון

 • עו"ד רות הורן – לא נשתף פעולה עם:
  • ארגונים עסקיים ומפלגתיים. קופות חולים אינן נחשבות ארגונים עסקיים. לגבי ארגונים מפלגתיים נחריג ארגוני עובדים.
  • לא נשתף פעולה עם ארגון שפעולתו נוגדת זכויות אדם, גם אם מדובר בארגון שמצהיר על כך או שבפועל זה מצב הדברים.
 • פרופ' זמיר – מן הראוי להחריג גם ארגוני מעסקים
 • פרופ' נטע זיו – האם לא נשקל הנושא של ארגונים שפועלים בצורה מילטנטית, בכלים לא לגיטמיים או בעיתיים במסגרת מאבקם.
 • אמתי קורן - כל עריכה באתר מחייבת התחייבות לאופן כתיבה מסוים.
 • פרופ' זמיר – כאשר מדובר בארגון שפועל "לא יפה" יחד עם זה מנסה לקדם זכויות מסוימות ניתן לבקש מהארגון להעביר את המידע בלי לתת להם זכויות עריכה. נסנן.
 • במבי שלג – מה בדבר ארגונים המקדמים זכויות שעדיין לא מוגדרות בספר החוקים, זכויות שנויות במחלוקת. האם יש מקום בכל זכות לדיון לגבי נושא הזכויות.
 • אמתי קורן – אנחנו משקפים מצב קיים. אנחנו לא גוף שמנסה לעשות שינוי מדיניות.
 • פרופ' נטע זיו- יש תחומים שבהגדרה הם שנויים במחלוקת. לדוגמא בתחומים שהם "קשים" כמו זכויות במשפחה.
 • עו"ד רות הורן –לגבי גופים עם אג'נדה. אם פוסלים אותם פוגעים בציבור שזקוק למידע. במקרה של גופים מסוג זה צריך להקפיד על צורת העמדה של התוכן. יחד עם זאת אנו רוצים להיזהר מכך שגוף מסוים ירגיש שהינו מופלה לרעה, יחליט להחרים את כל-זכות.
 • פרופ' זמיר – הדיון מעורר את השאלה מהי זכות. יש הגדרות משפטיות לזכות אך יש הרבה מידע שחשוב לאנשים שאינו מוגדר כזכות. יש הרבה מידע חשוב שנקבע בנוהלים פנימיים. נרצה בעתיד לדון מהי הגדרת המידע שיוצג באתר. נדרש לשאלה מהו המובן הרחב של המילה זכות.
 • עו"ד רות הורן – הצגת התכנים באתר: הצגה ניטראלית. לא נאפשר קישור לגוף עסקי. נאפשר קישור לגוף שממפה מידע שהוא גם של גופים עסקיים. הצגת התכנים יכולה לחשוף אג'נדה נסתרת לכן המעקב של צוות האתר מאוד חשוב.
 • אמתי קורן – כרגע הכול עובר בקרה. השאיפה היא לשנות את היחסים – יותר עבודה על ידי שיתופי תוכן. במקרה שאכן הדברים יתממשו הבקרה תשתנה. אנחנו בעתיד לא רוצים להתחייב לבקרה על כל עמוד בזמן אמת.
 • עו"ד רות הורן – צריך לקבוע כללים למעקב שיתנו תשובה נאותה. הסכנה היא אדירה. ככל שיתגלה שאין בקרה בזמן אמת התעוזה תעלה.
 • ברברה אפשטיין – יש נושאים שמטבעם מועדים ולכן דורשים תשומת לב.
 • עדן פוקס - יש כרגע באתר הפנייה לפרומים שהם לעיתים חלק מאתרים מסחריים.
 • עו"ד רות הורן - כרגע נוסח ההצעה להנחיות אומר שלא יהיה קישור לאתר עסקי. האם צריך את התיווך שלנו לפורומים? האם לא ניתן להגיע אליהם בקלות דרך מנועי החיפוש? כל זכות נותן מיידע יותר איכותי מפורום.
 • פרופ' זמיר – האם לא נכון להחריג מההנחיה אתרי תקשורת, אתרי מידע.
 • אמתי קורן – יש לאבחן אתרים מסחריים מהם יש סיכוי לקנות שירות לעומת אתרים אחרים שמהם הגולש לא יקנה שרות.
 • פרופ' נטע זיו – יש לבחון את מרכז הכובד של האתר.
 • אמתי קורן - יש כרגע הצבעות לכתבות באמצעי תקשורת מסחריים. לפעמים נובע מכך שמדובר בהודעה לגבי זכות עתידית ולכן נצביע על כתבה שמעדכנת ולא נכניס את המידע לאתר.
 • פרופ' זמיר - אנחנו לא רוצים לקדם אינטרסים עסקיים. לא כמטרה ולא רוצים להסתבך עם טענות של הפלייה. אני מציע שנעביר את הנושא לדיון בועדת האתיקה. בשלב מאוחר יותר נעדן את הכללים. כרגע נכניס הערה שהשאלה של הפניה למאגרי מידע וגופי תקשורת תיבדק.
 • אורי צפריר – מה בדבר הסדר של הצגת הארגונים באתר. יש לזה השפעה דרמתית. על מה ייפול מרכז הכובד.
 • אמתי קורן – בעקרון כרגע הסדר של הארגונים הוא לפי אלפביתי. בכל נושא כמעט יש גוף שיש לו יתרון דרמתי. אנחנו יודעים שבהמון נושאים סידור כזה הוא לא תמיד טוב.
 • עו"ד רות הורן – בשולי הדיון של ועדת האתיקה עלה הנושא הבא: קיימים היום באתר ערכים שהם נישה קטנה של נושא, בשעה שהנושא הכללי עדיין לא מטופל.
 • ברברה אפשטיין – זה מחזיר אותנו לדיון על מהו מידע. איפה חוצים את גבולות הזכות.
 • עו"ד רות הורן – מדובר יותר במדיניות משאלה של אתיקה. לפעמים הכנסת מידע שעדיין לא מטופל באופן שלם רק פוגע.
 • החלטה: המועצה הסמיכה את יו"ר ועדת האתיקה רות הורן ואת יו"ר המועצה הציבורית יצחק זמיר לקבוע, תוך התחשבות בדיון במועצה, נוסח סופי לכללי האתיקה שנדונו בישיבת המועצה.

במה המועצה הציבורית יכולה לסייע לכל-זכות

 • מפאת אילוצי זמן והפורום המצומצם יחסית הוחלט כי הנושא ידון ביתר פירוט בישיבה הבאה של המועצה.
 • דברי הקדמה לנושא של אמתי קורן וארז פרלמוטר
  • כל זכות הוא גוף של מידע שצריך לפגוש את האדם בזמן שהוא מחפש את הזכות.
  • אנחנו מחמיצים המון הזדמנויות לסיוע. המסקנה שהגענו אליה היא כי לא שיתפנו את חברי המועצה מספיק בבעיות ובאתגרים.
  • כל אחד מחברי המועצה מחזיק מערכות קשרים שיכולות לעזור לנו או לחלופין יש לו יידע וניסיון רב בתחומים בהם אנו זקוקים לסיוע.
  • דוגמאות לתחומים בהם אנו זקוקים:
   • שיתופי הפעולה עם העמותות והאקדמיה עדיין לא נמצא במצב מספק.
   • קישור לעבודה עם הממשלה.
   • גיוס משאבים.
   • קשרים עם עיתונות