אזהרה
אתר "כל-זכות" מספק מידע כללי בלבד ואינו מעניק ייעוץ פרטני. אנו לא עונים לשאלות ופניות אישיות.
  • אם נדרש סיוע למקרים אישיים מעבר למידע הכתוב באתר, מומלץ לפנות לארגונים הרלוונטיים לתחום, המופיעים בסעיף "ארגוני סיוע" בכל פורטל.
  • להערות/הארות/תיקונים לגבי מידע באתר, אנא לחצו על כפתור "הצעת שינוי" המופיע בכל עמוד.

ליצירת קשר בנושא קהילות הידע אנא פנו לעדן פוקס.

פנייות בדואר ניתן להפנות ל:

כל-זכות
ת"ד 465
כפר ורדים 25147
דוא"ל: info@kolzchut.org.il