שותפי ותורמי תוכן לויקי-זכויות

ארגון תחום מתאריך סטטוס
Yedid logo.jpg
מיצוי זכויות בקרב שכבות חלשות דצמבר 2009 בשלב מודל תוכן
זכויות ניצולי שואה ינואר 2010 לקראת הכנסת תוכן
Alut logo.jpg
זכויות לוקים ב-אוטיזם/PDD ינואר 2010 ראשוני