(יצירת דף עם התוכן "{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}} {{תקציר |תוכן= {{דגשים | מידע = קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל א...")
 
(שלבי ההליך)
שורה 33: שורה 33:
 
-->
 
-->
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
===כניסה לישראל===
+
* לצורך כניסה ויציאה מישראל, יש צורך לעמוד בתנאים המפורטים להלן, בהתאם לגילאי הקטין.
'''קטין בגילאי 0-5 שנים'''
+
* המסמכים והדרישות עבור כניסה מהארץ הינם זהים למסמכים והדרישות עבור יציאה מהארץ.
 +
* עם זאת, רק בעת כניסה לארץ יש חובה לציין את הכתובת בה ישהה הקטין בארץ, ואין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה מהארץ.
 +
===קטין בגילאי 0-5 שנים===
 
* כניסה לארץ של קטין בגילאי 0-5 שנים תתאפשר רק אם הוריו הם תושבי ישראל.
 
* כניסה לארץ של קטין בגילאי 0-5 שנים תתאפשר רק אם הוריו הם תושבי ישראל.
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:  
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:  
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
** טופס אישור הורים המופיע כ[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל], חתום על ידי אחד ההורים בצירוף צילום טופס תעודת הזהות של ההורה המאשר. אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול.
+
** טופס אישור הורים המופיע כ[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל], חתום על ידי אחד ההורים/האפוטרופוס והמלווה, בצירוף צילום טופס תעודת הזהות של ההורה המאשר.  
 +
** אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר/האפוטרופוס וחתימת המלווה.
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.  
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.  
 
* הקטין צריך להיות מלווה באדם העומד באחד מהתנאים הבאים:
 
* הקטין צריך להיות מלווה באדם העומד באחד מהתנאים הבאים:
** מלווה בגיר שאושר על ידי ההורה ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל].
+
** מלווה בגיר שאושר על ידי ההורה/האפוטרופוס ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל].
 
** בן משפחה מקרבה ראשונה (אח, הורה) שאושר על ידי ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל].
 
** בן משפחה מקרבה ראשונה (אח, הורה) שאושר על ידי ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל].
'''קטין בגילאי 5-14'''
+
===קטין בגילאי 5-14===
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
שורה 51: שורה 54:
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
 
* על הקטין להיות מלווה בהתאם לדרישות חברת התעופה בה הוא טס, ויש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
 
* על הקטין להיות מלווה בהתאם לדרישות חברת התעופה בה הוא טס, ויש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
'''קטין בגילאי 14-18'''
+
===קטין בגילאי 14-18===
 
* על הקטין להצטייד במסמכים כאמור לגבי קטין בגילאי 5-14.
 
* על הקטין להצטייד במסמכים כאמור לגבי קטין בגילאי 5-14.
* הקטין אינו צריך להיות מלווה.  
+
* הקטין אינו צריך להיות מלווה.
 +
 
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
 
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->

גרסה מ־17:15, 4 ביוני 2019

הקדמה:

קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
במקרים מסוימים הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות


קטינים ישראלים אשר יוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.

 • בגילאים מסוימים, יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות, בכניסה או ביציאה לישראל.
 • ההליך נועד לאפשר כניסה ויציאה של הקטין לארץ, ואינו נוגע לבירור סכסוכי משמורת או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.
שימו לב
ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו ...

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת או להיכנס מהארץ, ואינם מלווים על ידי ההורים או האפוטרופוס שלהם.

שלבי ההליך

 • לצורך כניסה ויציאה מישראל, יש צורך לעמוד בתנאים המפורטים להלן, בהתאם לגילאי הקטין.
 • המסמכים והדרישות עבור כניסה מהארץ הינם זהים למסמכים והדרישות עבור יציאה מהארץ.
 • עם זאת, רק בעת כניסה לארץ יש חובה לציין את הכתובת בה ישהה הקטין בארץ, ואין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה מהארץ.

קטין בגילאי 0-5 שנים

 • כניסה לארץ של קטין בגילאי 0-5 שנים תתאפשר רק אם הוריו הם תושבי ישראל.
 • יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
  • מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
  • טופס אישור הורים המופיע כנספח א' לנוהל, חתום על ידי אחד ההורים/האפוטרופוס והמלווה, בצירוף צילום טופס תעודת הזהות של ההורה המאשר.
  • אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר/האפוטרופוס וחתימת המלווה.
  • מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
 • הקטין צריך להיות מלווה באדם העומד באחד מהתנאים הבאים:

קטין בגילאי 5-14

 • יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
  • מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
  • אם ההורים הם תושבי ישראל, נדרשים המסמכים האמורים לגבי קטין בגילאי 0-5.
  • אם ההורים תושבי חו"ל, יש לצרף את נספח א' לנוהל, חתום על ידי ההורה הישראלי, בצירוף צילום דרכון או תעודת זהות של ההורה הישראלי.
  • אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים המבוקשים, יש לצרף את נספח א' לנוהל, כשהוא נחתם ואושר בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
  • מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
 • על הקטין להיות מלווה בהתאם לדרישות חברת התעופה בה הוא טס, ויש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.

קטין בגילאי 14-18

 • על הקטין להצטייד במסמכים כאמור לגבי קטין בגילאי 5-14.
 • הקטין אינו צריך להיות מלווה.

ערעור

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות