(קטין בגילאי 0-5 שנים)
(המסמכים הנדרשים במעברי הגבול)
 
(38 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| מידע  = קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
 
| מידע  = קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
|מידע2 = במקרים מסוימים הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות
+
|מידע2 = בגילאים הצעירים יותר, הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם יש לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  =  
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 =  
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 הסכמת הורה לקטין ישראלי  - נספח א' לנוהל מעבר קטינים במעבר גבול]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[ילדים ונוער]]
 +
| [[הוצאת דרכון לקטין]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
קטינים ישראלים אשר יוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.
+
קטינים ישראלים היוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.
* בגילאים מסוימים, יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות, בכניסה או ביציאה לישראל.
+
* בגילאים הצעירים יותר יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות בכניסה לישראל וביציאה ממנה.
* ההליך נועד לאפשר כניסה ויציאה של הקטין לארץ, ואינו נוגע לבירור סכסוכי [[משמורת]] או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.
+
* ההליך נועד לאפשר כניסה של הקטין לארץ או יציאה שלו ממנה, ואינו נוגע לסכסוכי [[תביעת משמורת בהליך גירושין|משמורת]] או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.
{{שימו לב|ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו ... }}
+
{{שימו לב|ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו [[כניסה ויציאה מהארץ של קטינים זרים ללא ליווי הורים]]. }}
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* קטינים המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת או להיכנס מהארץ, ואינם מלווים על ידי ההורים או האפוטרופוס שלהם.
+
* קטינים שהם [[תושב ישראל|תושבי ישראל]] או אזרחיה, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת מהארץ או להיכנס אליה, ואינם מלווים על ידי הוריהם או ה[[אפוטרופוס]] שלהם.
 +
== ליווי הקטין ==
 +
===קטינים עד גיל 5 שנים===
 +
*  בגילאי 5-0 שנים יש חובה להצמיד לקטין מלווה במעברי הגבול, הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה.
 +
* הקטין צריך להיות מלווה על-ידי אדם שאושר על ידי ההורה ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת הורה] (נספח א' לנוהל).
 +
* המלווה שאישר ההורה יכול להיות בגיר (מעל גיל 18), או בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) מעל גיל 16.
 +
===קטינים בגילאי 14-5===
 +
* ביציאה מהארץ:
 +
** הליווי לקטינים בגילאי 14-5 ייעשה בהתאם לכללי מדינת היעד ולדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.
 +
** יש לברר את הדרישות ישירות מול שגרירות המדינה וחברת התעופה.
 +
* בכניסה לארץ:
 +
** הליווי לקטינים בגילאי 14-5 ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.
 +
** יש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
 +
** אם חברת התעופה אינה מחייבת ליווי לקטין והוא נכנס לארץ ללא מלווה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.
 +
===קטינים בגילאי 18-14===
 +
*בגילאים אלה אין צורך במלווה עבור הקטין.
 +
 
 +
== המסמכים הנדרשים במעברי הגבול ==
 +
* הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה, יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
 +
*# מסמך נסיעה מתאים (דרכון של הקטין או תעודת מעבר מתאימה).
 +
*# [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת הורה] (נספח א' לנוהל) חתום בהתאם לדרישות הבאות:
 +
*#* אם שני ההורים הם תושבי ישראל, הטופס יהיה חתום על ידי אחד ההורים.
 +
*#* אם אחד מההורים הוא תושב חו"ל, הטופס יהיה חתום על ידי ההורה הישראלי ויצורף אליו צילום דרכון או תעודת זהות+ספח של ההורה הישראלי שחתם עליו.
 +
*#* אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים של ההורה הישראלי, יצורפו צילום דרכוניהם של שני ההורים, או שאחד מההורים יחתום על טופס ההסכמה בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי, שיאשר את החתימה.
 +
*#* הטופס יכלול את פרטי כל המלווים של הקטין הן בכניסה לארץ והן ביציאה מהארץ (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ ויוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
 +
*#* אם ה[[אפוטרופוס]] של הקטין, החותם על טופס האישור, אינו ההורה, יש לצרף צילום של צו המינוי כאפוטרופוס.
 +
*#* ביציאה מהארץ המלווה יחתום על "הצהרת מלווה ליציאה" המופיעה ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת ההורה לקטין ישראלי].
 +
*#* בכניסה לארץ יש חובה לציין את הכתובת שבה ישהה הקטין בישראל (אין חובה לציין כתובת שהייה בחו"ל בעת יציאה מהארץ).
 +
{{תבנית:ספח תעודת זהות דיגיטלי}}
 
<!--
 
<!--
==למי ואיך פונים==
+
==ערעור==
 
 
 
-->
 
-->
==שלבי ההליך==
 
* לצורך כניסה ויציאה מישראל, יש צורך לעמוד בתנאים המפורטים להלן, בהתאם לגילאי הקטין.
 
* המסמכים והדרישות עבור כניסה מהארץ הינם זהים למסמכים והדרישות עבור יציאה מהארץ.
 
* עם זאת, רק בעת כניסה לארץ יש חובה לציין את הכתובת בה ישהה הקטין בארץ, ואין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה מהארץ.
 
===קטין בגילאי 0-5 שנים===
 
* כניסה לארץ של קטין בגילאי 0-5 שנים תתאפשר רק אם הוריו הם תושבי ישראל.
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
 
** טופס אישור הורים המופיע כ[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל], חתום על ידי אחד ההורים/האפוטרופוס והמלווה, בצירוף צילום טופס תעודת הזהות של ההורה המאשר.
 
** הטופס יכלול את פרטי כל המלווים לקטין (למשל במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ אך יוצא אם מלווה אחר), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
 
** אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר/האפוטרופוס וחתימת המלווה.
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
 
* הקטין צריך להיות מלווה באדם העומד באחד מהתנאים הבאים:
 
** מלווה בגיר שאושר על ידי ההורה/האפוטרופוס ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל].
 
** בן משפחה מקרבה ראשונה (אח, הורה) שאושר על ידי ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל].
 
 
===קטין בגילאי 5-14===
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
 
**  אם ההורים הם תושבי ישראל, נדרשים המסמכים האמורים לגבי קטין בגילאי 0-5.
 
** אם ההורים תושבי חו"ל, יש לצרף את [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל], חתום על ידי ההורה הישראלי, בצירוף צילום דרכון או תעודת זהות של ההורה הישראלי.
 
** אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים המבוקשים, יש לצרף את [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל], כשהוא נחתם ואושר בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
 
* על הקטין להיות מלווה בהתאם לדרישות חברת התעופה בה הוא טס, ויש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
 
===קטין בגילאי 14-18===
 
* על הקטין להצטייד במסמכים כאמור לגבי קטין בגילאי 5-14.
 
* הקטין אינו צריך להיות מלווה.
 
 
==ערעור==
 
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
 
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
מלווה אינו רשאי ליתן אישור ליווי לאדם אחר, אלא רק ההורה או האפוטרופוס.  
+
* ניתן לעשות שימוש חוזר באישור ההורים ואין צורך להנפיק אישור חדש לקטין עם כל יציאה או כניסה מהארץ, אך במקרה שזהות המלווים או הכתובת בישראל השתנתה, יש לעדכן זאת בטופס.
* לפיכך, כאשר הקטין מגיע לישראל עם מלווה אחד ויוצא עם מלווה אחר, עליו להציג כבר בכניסתו לישראל טופס אישור הורה ובו פרטי שני המלווים.
+
אדם שמופיע כמלווה בטופס אישור ההורים אינו רשאי לתת אישור לאדם אחר ללוות איתו או במקומו את הקטין, אלא רק ההורה או האפוטרופוס.  
 +
* במקרה של יציאה לחו"ל מומלץ לבדוק את נהלי הכניסה למדינה, שאליה יוצא הילד. ייתכן שבמדינה זו יידרשו מסמכים או אישורים נוספים לצורך התרת הכניסה של הילד אל אותה מדינה.
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
+
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 +
-->
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/189_003.htm חוק הכניסה לישראל]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/305_001.htm חוק הנוער (טיפול והשגחה)]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]
 +
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נוהל מס' 6.4.0003 מיום 12.05.2015] - נוהל ניסויי לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול.
 +
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
 
== תודות ==
 
== תודות ==
 
+
-->
 
 
 
 
 
==Metadata==
 
==Metadata==
  
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 +
[[קטגוריה:אזרחות ותושבות]]
 +
[[קטגוריה:קטינים]]

גרסה אחרונה מ־15:38, 4 ביוני 2020

הקדמה:

קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
בגילאים הצעירים יותר, הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם יש לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות

קטינים ישראלים היוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.

 • בגילאים הצעירים יותר יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות בכניסה לישראל וביציאה ממנה.
 • ההליך נועד לאפשר כניסה של הקטין לארץ או יציאה שלו ממנה, ואינו נוגע לסכסוכי משמורת או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.
שימו לב
ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו כניסה ויציאה מהארץ של קטינים זרים ללא ליווי הורים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים שהם תושבי ישראל או אזרחיה, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת מהארץ או להיכנס אליה, ואינם מלווים על ידי הוריהם או האפוטרופוס שלהם.

ליווי הקטין

קטינים עד גיל 5 שנים

 • בגילאי 5-0 שנים יש חובה להצמיד לקטין מלווה במעברי הגבול, הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה.
 • הקטין צריך להיות מלווה על-ידי אדם שאושר על ידי ההורה בטופס הסכמת הורה (נספח א' לנוהל).
 • המלווה שאישר ההורה יכול להיות בגיר (מעל גיל 18), או בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) מעל גיל 16.

קטינים בגילאי 14-5

 • ביציאה מהארץ:
  • הליווי לקטינים בגילאי 14-5 ייעשה בהתאם לכללי מדינת היעד ולדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.
  • יש לברר את הדרישות ישירות מול שגרירות המדינה וחברת התעופה.
 • בכניסה לארץ:
  • הליווי לקטינים בגילאי 14-5 ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.
  • יש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
  • אם חברת התעופה אינה מחייבת ליווי לקטין והוא נכנס לארץ ללא מלווה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.

קטינים בגילאי 18-14

 • בגילאים אלה אין צורך במלווה עבור הקטין.

המסמכים הנדרשים במעברי הגבול

 • הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה, יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
  1. מסמך נסיעה מתאים (דרכון של הקטין או תעודת מעבר מתאימה).
  2. טופס הסכמת הורה (נספח א' לנוהל) חתום בהתאם לדרישות הבאות:
   • אם שני ההורים הם תושבי ישראל, הטופס יהיה חתום על ידי אחד ההורים.
   • אם אחד מההורים הוא תושב חו"ל, הטופס יהיה חתום על ידי ההורה הישראלי ויצורף אליו צילום דרכון או תעודת זהות+ספח של ההורה הישראלי שחתם עליו.
   • אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים של ההורה הישראלי, יצורפו צילום דרכוניהם של שני ההורים, או שאחד מההורים יחתום על טופס ההסכמה בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי, שיאשר את החתימה.
   • הטופס יכלול את פרטי כל המלווים של הקטין הן בכניסה לארץ והן ביציאה מהארץ (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ ויוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
   • אם האפוטרופוס של הקטין, החותם על טופס האישור, אינו ההורה, יש לצרף צילום של צו המינוי כאפוטרופוס.
   • ביציאה מהארץ המלווה יחתום על "הצהרת מלווה ליציאה" המופיעה בטופס הסכמת ההורה לקטין ישראלי.
   • בכניסה לארץ יש חובה לציין את הכתובת שבה ישהה הקטין בישראל (אין חובה לציין כתובת שהייה בחו"ל בעת יציאה מהארץ).
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

חשוב לדעת

 • ניתן לעשות שימוש חוזר באישור ההורים ואין צורך להנפיק אישור חדש לקטין עם כל יציאה או כניסה מהארץ, אך במקרה שזהות המלווים או הכתובת בישראל השתנתה, יש לעדכן זאת בטופס.
 • אדם שמופיע כמלווה בטופס אישור ההורים אינו רשאי לתת אישור לאדם אחר ללוות איתו או במקומו את הקטין, אלא רק ההורה או האפוטרופוס.
 • במקרה של יציאה לחו"ל מומלץ לבדוק את נהלי הכניסה למדינה, שאליה יוצא הילד. ייתכן שבמדינה זו יידרשו מסמכים או אישורים נוספים לצורך התרת הכניסה של הילד אל אותה מדינה.

חקיקה ונהלים