(קטין בגילאי 0-5 שנים)
שורה 5: שורה 5:
 
|מידע2 = במקרים מסוימים הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות
 
|מידע2 = במקרים מסוימים הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = אם נדרש מלווה לקטין, האישורים חייבים לכלול את שמות כל המלווים לקטין, הן ביציאה מהארץ והן בכניסה
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = לפרטים ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 =  
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf אישור הורים המופיע כנספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[הוצאת דרכון לקטין]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
שורה 40: שורה 40:
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:  
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:  
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
** טופס אישור הורים המופיע כ[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל], חתום על ידי אחד ההורים/האפוטרופוס והמלווה, בצירוף צילום טופס תעודת הזהות של ההורה המאשר.  
+
** טופס אישור הורים המופיע כ[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול], חתום על ידי אחד ההורים/האפוטרופוס והמלווה.
** הטופס יכלול את פרטי כל המלווים לקטין (למשל במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ אך יוצא אם מלווה אחר), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
+
** לטופס אישור ההורים יש לצרף צילום טופס תעודת הזהות של ההורה המאשר.  
 +
** הטופס יכלול את פרטי כל המלווים לקטין (למשל במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ אך יוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
 
** אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר/האפוטרופוס וחתימת המלווה.
 
** אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר/האפוטרופוס וחתימת המלווה.
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.  
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.  
 
* הקטין צריך להיות מלווה באדם העומד באחד מהתנאים הבאים:
 
* הקטין צריך להיות מלווה באדם העומד באחד מהתנאים הבאים:
** מלווה בגיר שאושר על ידי ההורה/האפוטרופוס ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל].
+
** מלווה בגיר שאושר על ידי ההורה/האפוטרופוס ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול].
** בן משפחה מקרבה ראשונה (אח, הורה) שאושר על ידי ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל].
+
** בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) שאושר על ידי ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול].
  
 
===קטין בגילאי 5-14===
 
===קטין בגילאי 5-14===
שורה 52: שורה 53:
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
 
**  אם ההורים הם תושבי ישראל, נדרשים המסמכים האמורים לגבי קטין בגילאי 0-5.
 
**  אם ההורים הם תושבי ישראל, נדרשים המסמכים האמורים לגבי קטין בגילאי 0-5.
** אם ההורים תושבי חו"ל, יש לצרף את [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל], חתום על ידי ההורה הישראלי, בצירוף צילום דרכון או תעודת זהות של ההורה הישראלי.
+
** אם ההורים תושבי חו"ל, יש לצרף את טופס אישור ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול], חתום על ידי ההורה הישראלי והמלווה.
** אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים המבוקשים, יש לצרף את [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל], כשהוא נחתם ואושר בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
+
** לטופס אישור ההורים יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות של ההורה הישראלי.
 +
** אם לקטין אין הורה/אפוטרופוס ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים המבוקשים, יש לצרף את טופס אישור ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול], כשהוא נחתם ואושר בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
* על הקטין להיות מלווה בהתאם לדרישות חברת התעופה בה הוא טס, ויש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
+
* על הקטין להיות מלווה בהתאם לדרישות הבאות:
 +
** הליווי לקטין ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה בה הוא טס, ויש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
 +
** אם הקטין נכנס לארץ כשהוא אינו מלווה, בהתאם לנהלי חברת התעופה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.
 
===קטין בגילאי 14-18===
 
===קטין בגילאי 14-18===
 
* על הקטין להצטייד במסמכים כאמור לגבי קטין בגילאי 5-14.
 
* על הקטין להצטייד במסמכים כאמור לגבי קטין בגילאי 5-14.
* הקטין אינו צריך להיות מלווה.
+
* אין צורך במלווה עבור הקטין.
 
+
<!--
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
 
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
 
+
-->
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
*  מלווה אינו רשאי ליתן אישור ליווי לאדם אחר, אלא רק ההורה או האפוטרופוס.  
 
*  מלווה אינו רשאי ליתן אישור ליווי לאדם אחר, אלא רק ההורה או האפוטרופוס.  
* לפיכך, כאשר הקטין מגיע לישראל עם מלווה אחד ויוצא עם מלווה אחר, עליו להציג כבר בכניסתו לישראל טופס אישור הורה ובו פרטי שני המלווים.
 
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
+
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
+
-->
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/189_003.htm חוק הכניסה לישראל]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/305_001.htm חוק הנוער (טיפול והשגחה)]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]
 +
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נוהל מס' 6.4.0003 מיום 12.05.2015] - נוהל ניסויי לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול.
 +
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
  
שורה 79: שורה 86:
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
 
+
-->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:אזרחות ותושבות]]
 +
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]

גרסה מ־17:35, 4 ביוני 2019

הקדמה:

קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
במקרים מסוימים הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות
אם נדרש מלווה לקטין, האישורים חייבים לכלול את שמות כל המלווים לקטין, הן ביציאה מהארץ והן בכניסה

קטינים ישראלים אשר יוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.

 • בגילאים מסוימים, יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות, בכניסה או ביציאה לישראל.
 • ההליך נועד לאפשר כניסה ויציאה של הקטין לארץ, ואינו נוגע לבירור סכסוכי משמורת או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.
שימו לב
ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו ...

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת או להיכנס מהארץ, ואינם מלווים על ידי ההורים או האפוטרופוס שלהם.

שלבי ההליך

 • לצורך כניסה ויציאה מישראל, יש צורך לעמוד בתנאים המפורטים להלן, בהתאם לגילאי הקטין.
 • המסמכים והדרישות עבור כניסה מהארץ הינם זהים למסמכים והדרישות עבור יציאה מהארץ.
 • עם זאת, רק בעת כניסה לארץ יש חובה לציין את הכתובת בה ישהה הקטין בארץ, ואין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה מהארץ.

קטין בגילאי 0-5 שנים

 • כניסה לארץ של קטין בגילאי 0-5 שנים תתאפשר רק אם הוריו הם תושבי ישראל.
 • יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
  • מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
  • טופס אישור הורים המופיע כנספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול, חתום על ידי אחד ההורים/האפוטרופוס והמלווה.
  • לטופס אישור ההורים יש לצרף צילום טופס תעודת הזהות של ההורה המאשר.
  • הטופס יכלול את פרטי כל המלווים לקטין (למשל במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ אך יוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
  • אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר/האפוטרופוס וחתימת המלווה.
  • מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
 • הקטין צריך להיות מלווה באדם העומד באחד מהתנאים הבאים:

קטין בגילאי 5-14

 • יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
  • מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
  • אם ההורים הם תושבי ישראל, נדרשים המסמכים האמורים לגבי קטין בגילאי 0-5.
  • אם ההורים תושבי חו"ל, יש לצרף את טופס אישור ההורים בנספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול, חתום על ידי ההורה הישראלי והמלווה.
  • לטופס אישור ההורים יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות של ההורה הישראלי.
  • אם לקטין אין הורה/אפוטרופוס ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים המבוקשים, יש לצרף את טופס אישור ההורים בנספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול, כשהוא נחתם ואושר בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
  • מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
 • על הקטין להיות מלווה בהתאם לדרישות הבאות:
  • הליווי לקטין ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה בה הוא טס, ויש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
  • אם הקטין נכנס לארץ כשהוא אינו מלווה, בהתאם לנהלי חברת התעופה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.

קטין בגילאי 14-18

 • על הקטין להצטייד במסמכים כאמור לגבי קטין בגילאי 5-14.
 • אין צורך במלווה עבור הקטין.

-->

חשוב לדעת

 • מלווה אינו רשאי ליתן אישור ליווי לאדם אחר, אלא רק ההורה או האפוטרופוס.

חקיקה ונהלים