(קטין בגילאי 0-5 שנים)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| מידע  = קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
 
| מידע  = קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
|מידע2 = בגילאים מסוימים, הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות
+
|מידע2 = בגילאים הצעירים יותר, הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם יש לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  =  
 
| חשוב  =  
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = לפרטים ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf אישור הורים המופיע כנספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול]
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 הסכמת הורה/אפוטרופוס לקטין ישראלי בהתאם לנוהל מעבר קטינים בלתי
 +
מלווים במעבר גבול]  
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 22: שורה 23:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
קטינים ישראלים אשר יוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.
+
קטינים ישראלים היוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.
* בגילאים מסוימים, יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות, בכניסה וביציאה לישראל.
+
* בגילאים הצעירים יותר יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות בכניסה לישראל וביציאה ממנה.
* ההליך נועד לאפשר כניסה ויציאה של הקטין לארץ, ואינו נוגע לבירור סכסוכי [[תביעת משמורת בהליך גירושין בין יהודים|משמורת]] או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.
+
* ההליך נועד לאפשר כניסה של הקטין לארץ או יציאה שלו ממנה, ואינו נוגע לסכסוכי [[תביעת משמורת בהליך גירושין בין יהודים|משמורת]] או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.
 
{{שימו לב|ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו ... }}
 
{{שימו לב|ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו ... }}
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* קטינים תושבי או אזרחי ישראל, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת או להיכנס מהארץ, ואינם מלווים על ידי ההורים או האפוטרופוס שלהם.
+
* קטינים שהם [[תושב ישראל|תושבי ישראל]] או אזרחיה, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת מהארץ או להיכנס אליה, ואינם מלווים על ידי הוריהם או ה[[אפוטרופוס]] שלהם.
<!--
 
==למי ואיך פונים==
 
  
-->
+
===קטינים עד גיל 5 שנים===
==שלבי ההליך==
 
* לצורך כניסה ויציאה מישראל, יש צורך לעמוד בתנאים המפורטים להלן, בהתאם לגילאי הקטין.
 
* המסמכים והדרישות עבור כניסה מהארץ הינם זהים למסמכים והדרישות עבור יציאה מהארץ, ויש להציגם בעת מעבר הקטין בביקורת הגבולות.
 
* עם זאת, רק בעת כניסה לארץ יש חובה לציין את הכתובת בה ישהה הקטין בארץ, ואין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה מהארץ.
 
===קטין בגילאי 0-5 שנים===
 
 
* כניסה לארץ של קטין בגילאי 0-5 שנים תתאפשר רק אם הוריו הם תושבי ישראל.
 
* כניסה לארץ של קטין בגילאי 0-5 שנים תתאפשר רק אם הוריו הם תושבי ישראל.
 
* בגילאים אלה יש חובה להצמיד לקטין מלווה במעברי הגבול.
 
* בגילאים אלה יש חובה להצמיד לקטין מלווה במעברי הגבול.
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:  
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:  
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
** טופס אישור הורים המופיע כ[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול], חתום על ידי אחד ההורים והאדם המלווה את הקטין.
+
** [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת הורה] (נספח א' לנוהל), חתום על ידי אחד ההורים והאדם המלווה את הקטין.
** לטופס אישור ההורים יש לצרף צילום טופס תעודת הזהות של ההורה המאשר.  
+
** לטופס ההסכמה יש לצרף צילום תעודת זהות של ההורה המאשר.  
 
** אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר וחתימת המלווה.
 
** אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר וחתימת המלווה.
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.  
+
** אם הקטין נכנס לארץ, יש למסור את הכתובת בישראל שבה ישהה (אין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה של קטין מהארץ).
* הקטין צריך להיות מלווה באדם העומד באחד מהתנאים הבאים:
+
* הקטין צריך להיות מלווה על-ידי אדם שאושר על ידי ההורה ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס ההסכמה].
** מלווה בגיר (מעל גיל 18) שאושר על ידי ההורה ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול], '''או'''
+
** המלווה שאישר ההורה יכול להיות בגיר (מעל גיל 18), או בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) מעל גיל 16.
** בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) מעל גיל 16 שאושר על ידי ההורה ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול].
+
** הטופס יכלול את פרטי כל המלווים של הקטין (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ ויוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
** הטופס יכלול את פרטי כל המלווים לקטין (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ אך יוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
 
  
===קטין בגילאי 5-14===
+
===קטינים בגילאי 5-14===
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
**  אם ההורים הם תושבי ישראל, נדרשים המסמכים האמורים לגבי קטין בגילאי 0-5.
+
**  אם ההורים הם תושבי ישראל, נדרשים המסמכים שצוינו לגבי קטינים עד גיל 5.
** אם ההורים תושבי חו"ל, יש לצרף את טופס אישור ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול], חתום על ידי ההורה הישראלי והמלווה.
+
** אם ההורים הם תושבי חו"ל, יש לצרף [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת הורה] (נספח א' לנוהל), חתום על ידי ההורה הישראלי והמלווה.
** לטופס אישור ההורים יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות של ההורה הישראלי.
+
** לטופס ההסכמה יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות של ההורה הישראלי.
** אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים המבוקשים, יש לצרף את טופס אישור ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול], כשהוא נחתם ואושר בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
+
** אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים המבוקשים, יש לצרף [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת הורה] שנחתם ואושר בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
+
** אם הקטין נכנס לארץ, יש למסור את הכתובת בישראל שבה ישהה (אין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה של קטין מהארץ).
* על הקטין להיות מלווה בהתאם לדרישות הבאות:
+
* הליווי לקטין ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה שבה הוא טס, ויש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
** הליווי לקטין ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה בה הוא טס, ויש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
+
** אם (בהתאם לנהלי חברת התעופה) הקטין נכנס לארץ כשהוא אינו מלווה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.
** אם הקטין נכנס לארץ כשהוא אינו מלווה, בהתאם לנהלי חברת התעופה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.
+
===קטינים בגילאי 14-18===
===קטין בגילאי 14-18===
+
* על הקטין להצטייד במסמכים שצוינו לגבי קטינים בגילאי 5-14.
* על הקטין להצטייד במסמכים כאמור לגבי קטין בגילאי 5-14.
 
 
* אין צורך במלווה עבור הקטין.
 
* אין צורך במלווה עבור הקטין.
 
<!--
 
<!--
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
 
-->
 
-->
  
שורה 83: שורה 74:
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
 
== תודות ==
 
== תודות ==
 +
-->
 +
==Metadata==
  
 
 
==Metadata==
 
-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:אזרחות ותושבות]]
 
[[קטגוריה:אזרחות ותושבות]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 +
[[קטגוריה:קטינים]]

גרסה מ־20:08, 5 ביוני 2019

הקדמה:

קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
בגילאים הצעירים יותר, הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם יש לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות

טפסים

קטינים ישראלים היוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.

 • בגילאים הצעירים יותר יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות בכניסה לישראל וביציאה ממנה.
 • ההליך נועד לאפשר כניסה של הקטין לארץ או יציאה שלו ממנה, ואינו נוגע לסכסוכי משמורת או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.
שימו לב
ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו ...

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים שהם תושבי ישראל או אזרחיה, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת מהארץ או להיכנס אליה, ואינם מלווים על ידי הוריהם או האפוטרופוס שלהם.

קטינים עד גיל 5 שנים

 • כניסה לארץ של קטין בגילאי 0-5 שנים תתאפשר רק אם הוריו הם תושבי ישראל.
 • בגילאים אלה יש חובה להצמיד לקטין מלווה במעברי הגבול.
 • יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
  • מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
  • טופס הסכמת הורה (נספח א' לנוהל), חתום על ידי אחד ההורים והאדם המלווה את הקטין.
  • לטופס ההסכמה יש לצרף צילום תעודת זהות של ההורה המאשר.
  • אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר וחתימת המלווה.
  • אם הקטין נכנס לארץ, יש למסור את הכתובת בישראל שבה ישהה (אין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה של קטין מהארץ).
 • הקטין צריך להיות מלווה על-ידי אדם שאושר על ידי ההורה בטופס ההסכמה.
  • המלווה שאישר ההורה יכול להיות בגיר (מעל גיל 18), או בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) מעל גיל 16.
  • הטופס יכלול את פרטי כל המלווים של הקטין (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ ויוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.

קטינים בגילאי 5-14

 • יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
  • מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
  • אם ההורים הם תושבי ישראל, נדרשים המסמכים שצוינו לגבי קטינים עד גיל 5.
  • אם ההורים הם תושבי חו"ל, יש לצרף טופס הסכמת הורה (נספח א' לנוהל), חתום על ידי ההורה הישראלי והמלווה.
  • לטופס ההסכמה יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות של ההורה הישראלי.
  • אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים המבוקשים, יש לצרף טופס הסכמת הורה שנחתם ואושר בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
  • אם הקטין נכנס לארץ, יש למסור את הכתובת בישראל שבה ישהה (אין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה של קטין מהארץ).
 • הליווי לקטין ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה שבה הוא טס, ויש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
  • אם (בהתאם לנהלי חברת התעופה) הקטין נכנס לארץ כשהוא אינו מלווה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.

קטינים בגילאי 14-18

 • על הקטין להצטייד במסמכים שצוינו לגבי קטינים בגילאי 5-14.
 • אין צורך במלווה עבור הקטין.

חשוב לדעת

 • אדם שמופיע כמלווה בטופס אישור ההורים אינו רשאי לתת אישור לאדם אחר ללוות איתו או במקומו את הקטין, אלא רק ההורה או האפוטרופוס.

חקיקה ונהלים