שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| מידע  = קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
 
| מידע  = קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
|מידע2 = במקרים מסוימים הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות
+
|מידע2 = בגילאים מסוימים, הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = אם נדרש מלווה לקטין, האישורים חייבים לכלול את שמות כל המלווים לקטין, הן ביציאה מהארץ והן בכניסה
+
| חשוב  =  
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 27: שורה 27:
 
{{שימו לב|ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו ... }}
 
{{שימו לב|ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו ... }}
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* קטינים המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת או להיכנס מהארץ, ואינם מלווים על ידי ההורים או האפוטרופוס שלהם.
+
* קטינים תושבי או אזרחי ישראל, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת או להיכנס מהארץ, ואינם מלווים על ידי ההורים או האפוטרופוס שלהם.
 
<!--
 
<!--
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
שורה 40: שורה 40:
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:  
 
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:  
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
 
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
** טופס אישור הורים המופיע כ[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול], חתום על ידי אחד ההורים/האפוטרופוס והמלווה.
+
** טופס אישור הורים המופיע כ[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול], חתום על ידי אחד ההורים והמלווה.
 
** לטופס אישור ההורים יש לצרף צילום טופס תעודת הזהות של ההורה המאשר.  
 
** לטופס אישור ההורים יש לצרף צילום טופס תעודת הזהות של ההורה המאשר.  
 
** הטופס יכלול את פרטי כל המלווים לקטין (למשל במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ אך יוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
 
** הטופס יכלול את פרטי כל המלווים לקטין (למשל במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ אך יוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
** אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר/האפוטרופוס וחתימת המלווה.
+
** אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר וחתימת המלווה.
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.  
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.  
 
* הקטין צריך להיות מלווה באדם העומד באחד מהתנאים הבאים:
 
* הקטין צריך להיות מלווה באדם העומד באחד מהתנאים הבאים:
** מלווה בגיר שאושר על ידי ההורה/האפוטרופוס ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול].
+
** מלווה בגיר שאושר על ידי ההורה ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול].
** בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) שאושר על ידי ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול].
+
** בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) שאושר על ידי ההורה ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול].
  
 
===קטין בגילאי 5-14===
 
===קטין בגילאי 5-14===
שורה 55: שורה 55:
 
** אם ההורים תושבי חו"ל, יש לצרף את טופס אישור ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול], חתום על ידי ההורה הישראלי והמלווה.
 
** אם ההורים תושבי חו"ל, יש לצרף את טופס אישור ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול], חתום על ידי ההורה הישראלי והמלווה.
 
** לטופס אישור ההורים יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות של ההורה הישראלי.
 
** לטופס אישור ההורים יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות של ההורה הישראלי.
** אם לקטין אין הורה/אפוטרופוס ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים המבוקשים, יש לצרף את טופס אישור ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול], כשהוא נחתם ואושר בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
+
** אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים המבוקשים, יש לצרף את טופס אישור ההורים ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf נספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול], כשהוא נחתם ואושר בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
 
** מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
 
* על הקטין להיות מלווה בהתאם לדרישות הבאות:
 
* על הקטין להיות מלווה בהתאם לדרישות הבאות:

גרסה מ־17:41, 4 ביוני 2019

הקדמה:

קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
בגילאים מסוימים, הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות

קטינים ישראלים אשר יוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.

 • בגילאים מסוימים, יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות, בכניסה או ביציאה לישראל.
 • ההליך נועד לאפשר כניסה ויציאה של הקטין לארץ, ואינו נוגע לבירור סכסוכי משמורת או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.
שימו לב
ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו ...

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים תושבי או אזרחי ישראל, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת או להיכנס מהארץ, ואינם מלווים על ידי ההורים או האפוטרופוס שלהם.

שלבי ההליך

 • לצורך כניסה ויציאה מישראל, יש צורך לעמוד בתנאים המפורטים להלן, בהתאם לגילאי הקטין.
 • המסמכים והדרישות עבור כניסה מהארץ הינם זהים למסמכים והדרישות עבור יציאה מהארץ.
 • עם זאת, רק בעת כניסה לארץ יש חובה לציין את הכתובת בה ישהה הקטין בארץ, ואין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה מהארץ.

קטין בגילאי 0-5 שנים

 • כניסה לארץ של קטין בגילאי 0-5 שנים תתאפשר רק אם הוריו הם תושבי ישראל.
 • יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
  • מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
  • טופס אישור הורים המופיע כנספח א' לנוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול, חתום על ידי אחד ההורים והמלווה.
  • לטופס אישור ההורים יש לצרף צילום טופס תעודת הזהות של ההורה המאשר.
  • הטופס יכלול את פרטי כל המלווים לקטין (למשל במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ אך יוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
  • אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר וחתימת המלווה.
  • מסירת כתובת בישראל בה ישהה הקטין.
 • הקטין צריך להיות מלווה באדם העומד באחד מהתנאים הבאים:

קטין בגילאי 5-14

 • יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
 • על הקטין להיות מלווה בהתאם לדרישות הבאות:
  • הליווי לקטין ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה בה הוא טס, ויש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
  • אם הקטין נכנס לארץ כשהוא אינו מלווה, בהתאם לנהלי חברת התעופה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.

קטין בגילאי 14-18

 • על הקטין להצטייד במסמכים כאמור לגבי קטין בגילאי 5-14.
 • אין צורך במלווה עבור הקטין.

חשוב לדעת

 • מלווה אינו רשאי ליתן אישור ליווי לאדם אחר, אלא רק ההורה או האפוטרופוס.

חקיקה ונהלים