שורה 28: שורה 28:
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
* קטינים שהם [[תושב ישראל|תושבי ישראל]] או אזרחיה, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת מהארץ או להיכנס אליה, ואינם מלווים על ידי הוריהם או ה[[אפוטרופוס]] שלהם.
 
* קטינים שהם [[תושב ישראל|תושבי ישראל]] או אזרחיה, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת מהארץ או להיכנס אליה, ואינם מלווים על ידי הוריהם או ה[[אפוטרופוס]] שלהם.
 
+
== ליווי הקטין ==
 
===קטינים עד גיל 5 שנים===
 
===קטינים עד גיל 5 שנים===
* כניסה לארץ של קטין בגילאי 0-5 שנים תתאפשר רק אם הוריו הם תושבי ישראל.
+
* בגילאי 0-5 שנים יש חובה להצמיד לקטין מלווה במעברי הגבול, הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה.
* בגילאים אלה יש חובה להצמיד לקטין מלווה במעברי הגבול.
+
* הקטין צריך להיות מלווה על-ידי אדם שאושר על ידי ההורה ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת הורה] (נספח א' לנוהל).
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
+
* המלווה שאישר ההורה יכול להיות בגיר (מעל גיל 18), או בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) מעל גיל 16.
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
 
** [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת הורה] (נספח א' לנוהל), חתום על ידי אחד ההורים והאדם המלווה את הקטין.
 
** לטופס ההסכמה יש לצרף צילום תעודת זהות של ההורה המאשר.
 
** אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר וחתימת המלווה.
 
** אם הקטין נכנס לארץ, יש למסור את הכתובת בישראל שבה ישהה (אין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה של קטין מהארץ).
 
* הקטין צריך להיות מלווה על-ידי אדם שאושר על ידי ההורה ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס ההסכמה].
 
** המלווה שאישר ההורה יכול להיות בגיר (מעל גיל 18), או בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) מעל גיל 16.
 
** הטופס יכלול את פרטי כל המלווים של הקטין (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ ויוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
 
 
 
 
===קטינים בגילאי 5-14===
 
===קטינים בגילאי 5-14===
* יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
+
* ביציאה מהארץ:
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
+
** הליווי לקטינים בגילאי 5-14 ייעשה בהתאם לכללי מדינת היעד ולדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.
**  אם ההורים הם תושבי ישראל, נדרשים המסמכים שצוינו לגבי קטינים עד גיל 5.
+
** יש לברר את הדרישות ישירות מול שגרירות המדינה וחברת התעופה.
** אם ההורים הם תושבי חו"ל, יש לצרף [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת הורה] (נספח א' לנוהל), חתום על ידי ההורה הישראלי והמלווה.
+
* בכניסה לארץ:
** לטופס ההסכמה יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות של ההורה הישראלי.
+
** הליווי לקטינים בגילאי 5-14 ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.
** אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים המבוקשים, יש לצרף [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת הורה] שנחתם ואושר בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
+
** יש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
** אם הקטין נכנס לארץ, יש למסור את הכתובת בישראל שבה ישהה (אין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה של קטין מהארץ).
+
** אם חברת התעופה אינה מחייבת ליווי לקטין והוא נכנס לארץ ללא מלווה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.
* הליווי לקטין ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה שבה הוא טס, ויש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
 
** אם (בהתאם לנהלי חברת התעופה) הקטין נכנס לארץ כשהוא אינו מלווה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.
 
 
===קטינים בגילאי 14-18===
 
===קטינים בגילאי 14-18===
* על הקטין להצטייד במסמכים שצוינו לגבי קטינים בגילאי 5-14.
+
*בגילאים אלה אין צורך במלווה עבור הקטין.
* אין צורך במלווה עבור הקטין.
+
 
 +
== המסמכים הנדרשים במעברי הגבול ==
 +
* הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה, יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
 +
** מסמך נסיעה מתאים (דרכון של הקטין או תעודת מעבר מתאימה).
 +
** [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת הורה] (נספח א' לנוהל).
 +
*** אם שני ההורים הם תושבי ישראל, הטופס יהיה חתום על ידי אחד ההורים.
 +
*** אם אחד מההורים הוא תושב חו"ל, הטופס יהיה חתום על ידי ההורה הישראלי.
 +
*** לטופס ההסכמה יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות+ספח של ההורה הישראלי.
 +
*** אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים של ההורה הישראלי, יש לחתום ולאשר את טופס ההסכמה בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
 +
*** הטופס יכלול את פרטי כל המלווים של הקטין (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ ויוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
 +
* אישורים נוספים הנדרשים:
 +
** ביציאה מהארץ המלווה יחתום על "הצהרת מלווה ליציאה" המופיעה ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת ההורה].
 +
** בכניסה לארץ יש חובה לציין את הכתובת שבה ישהה הקטין בישראל (אין חובה לציין כתובת שהייה בחו"ל בעת יציאה מהארץ).
 
<!--
 
<!--
 
==ערעור==
 
==ערעור==

גרסה מ־09:19, 6 ביוני 2019

הקדמה:

קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
בגילאים הצעירים יותר, הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם יש לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות

קטינים ישראלים היוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.

 • בגילאים הצעירים יותר יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות בכניסה לישראל וביציאה ממנה.
 • ההליך נועד לאפשר כניסה של הקטין לארץ או יציאה שלו ממנה, ואינו נוגע לסכסוכי משמורת או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.
שימו לב
ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו ...

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים שהם תושבי ישראל או אזרחיה, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת מהארץ או להיכנס אליה, ואינם מלווים על ידי הוריהם או האפוטרופוס שלהם.

ליווי הקטין

קטינים עד גיל 5 שנים

 • בגילאי 0-5 שנים יש חובה להצמיד לקטין מלווה במעברי הגבול, הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה.
 • הקטין צריך להיות מלווה על-ידי אדם שאושר על ידי ההורה בטופס הסכמת הורה (נספח א' לנוהל).
 • המלווה שאישר ההורה יכול להיות בגיר (מעל גיל 18), או בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) מעל גיל 16.

קטינים בגילאי 5-14

 • ביציאה מהארץ:
  • הליווי לקטינים בגילאי 5-14 ייעשה בהתאם לכללי מדינת היעד ולדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.
  • יש לברר את הדרישות ישירות מול שגרירות המדינה וחברת התעופה.
 • בכניסה לארץ:
  • הליווי לקטינים בגילאי 5-14 ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.
  • יש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
  • אם חברת התעופה אינה מחייבת ליווי לקטין והוא נכנס לארץ ללא מלווה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.

קטינים בגילאי 14-18

 • בגילאים אלה אין צורך במלווה עבור הקטין.

המסמכים הנדרשים במעברי הגבול

 • הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה, יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
  • מסמך נסיעה מתאים (דרכון של הקטין או תעודת מעבר מתאימה).
  • טופס הסכמת הורה (נספח א' לנוהל).
   • אם שני ההורים הם תושבי ישראל, הטופס יהיה חתום על ידי אחד ההורים.
   • אם אחד מההורים הוא תושב חו"ל, הטופס יהיה חתום על ידי ההורה הישראלי.
   • לטופס ההסכמה יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות+ספח של ההורה הישראלי.
   • אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים של ההורה הישראלי, יש לחתום ולאשר את טופס ההסכמה בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
   • הטופס יכלול את פרטי כל המלווים של הקטין (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ ויוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
 • אישורים נוספים הנדרשים:
  • ביציאה מהארץ המלווה יחתום על "הצהרת מלווה ליציאה" המופיעה בטופס הסכמת ההורה.
  • בכניסה לארץ יש חובה לציין את הכתובת שבה ישהה הקטין בישראל (אין חובה לציין כתובת שהייה בחו"ל בעת יציאה מהארץ).

חשוב לדעת

 • אדם שמופיע כמלווה בטופס אישור ההורים אינו רשאי לתת אישור לאדם אחר ללוות איתו או במקומו את הקטין, אלא רק ההורה או האפוטרופוס.

חקיקה ונהלים