(המסמכים הנדרשים במעברי הגבול)
(המסמכים הנדרשים במעברי הגבול)
שורה 52: שורה 52:
 
*** אם שני ההורים הם תושבי ישראל, הטופס יהיה חתום על ידי אחד ההורים.
 
*** אם שני ההורים הם תושבי ישראל, הטופס יהיה חתום על ידי אחד ההורים.
 
{{הערת עריכה|הערה=האם הורה אחד יכול לקחת את הילד בלי הסכמה של ההורה השני? נדמה לי שאם הם אינם נשואים חייבת להיות חתימה של ההורה השני. אני כמעט בטוח. ראו גם סעיף 26 יא ל[https://www.nevo.co.il/psika_html/mishpaha/SM-14-06-13612-33.htm פסק הדין] שמוזכר בתוך [[הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין|הערך הזה]] (שרון מהמחשב של ראודה)|חתימה=[[משתמש:ראודה מורקוס|ראודה מורקוס]] ([[שיחת משתמש:ראודה מורקוס|שיחה]]) 09:41, 6 ביוני 2019 (IDT)}}
 
{{הערת עריכה|הערה=האם הורה אחד יכול לקחת את הילד בלי הסכמה של ההורה השני? נדמה לי שאם הם אינם נשואים חייבת להיות חתימה של ההורה השני. אני כמעט בטוח. ראו גם סעיף 26 יא ל[https://www.nevo.co.il/psika_html/mishpaha/SM-14-06-13612-33.htm פסק הדין] שמוזכר בתוך [[הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין|הערך הזה]] (שרון מהמחשב של ראודה)|חתימה=[[משתמש:ראודה מורקוס|ראודה מורקוס]] ([[שיחת משתמש:ראודה מורקוס|שיחה]]) 09:41, 6 ביוני 2019 (IDT)}}
{{הערת עריכה | הערה = זה לא מדויק. הערך שהפנית נוגע למצב שבו יש כבר צו עיכוב יציאה. כמי שמכירה את הנושא מהורים גרושים ומידועים בציבור, אין צורך בהסכמת שני ההורים לצורך יציאה מהארץ, צריך את הסכמת שניהם לצורך הוצאת דרכון. ספציפית לגבי הערך הזה, מבחינת ביקורת הגבולות, אם יש אישור הורה כנדרש, מבחינתם האישור תקף ואין שום בעיה, אלא כמובן אם כאשר הפקיד מעלה את פרטי הקטין הוא מגלה צו עיכוב יציאה. | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 09:41, 9 ביוני 2019 (IDT) }}
+
{{הערת עריכה | הערה = זה לא מדויק. הערך שהפנית נוגע למצב שבו יש כבר צו עיכוב יציאה. במקרה רגיל של הורים גרושים וידועים בציבור, אין צורך בהסכמת שני ההורים לצורך יציאה מהארץ, אלא רק לצורך הוצאת דרכון. ספציפית לגבי הערך הזה, מבחינת ביקורת הגבולות, מה שחשוב זה האישור הנדרש, אלא כמובן אם כאשר הפקיד מעלה את פרטי הקטין הוא מגלה צו עיכוב יציאה. | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 09:41, 9 ביוני 2019 (IDT) }}
 
*** אם אחד מההורים הוא תושב חו"ל, הטופס יהיה חתום על ידי ההורה הישראלי.
 
*** אם אחד מההורים הוא תושב חו"ל, הטופס יהיה חתום על ידי ההורה הישראלי.
 
*** לטופס ההסכמה יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות+ספח של ההורה הישראלי שחתם עליו.
 
*** לטופס ההסכמה יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות+ספח של ההורה הישראלי שחתם עליו.
*** אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים של ההורה הישראלי, אחד מההורים יחתום על טופס ההסכמה בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי, שיאשר את החתימה.
+
*** אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים של ההורה הישראלי, יצורפו צילום דרכוניהם של שני ההורים, או שאחד מההורים יחתום על טופס ההסכמה בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי, שיאשר את החתימה.
 
*** הטופס יכלול את פרטי כל המלווים של הקטין הן בכניסה לארץ והן ביציאה מהארץ (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ ויוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
 
*** הטופס יכלול את פרטי כל המלווים של הקטין הן בכניסה לארץ והן ביציאה מהארץ (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ ויוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
 +
** אם ה[[אפוטרופוס]] של הקטין, החותם על טופס האישור, אינו ההורה, יש לצרף צילום של צו המינוי כאפוטרופוס.
 
* אישורים נוספים הנדרשים:
 
* אישורים נוספים הנדרשים:
 
** ביציאה מהארץ המלווה יחתום על "הצהרת מלווה ליציאה" המופיעה ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת ההורה].
 
** ביציאה מהארץ המלווה יחתום על "הצהרת מלווה ליציאה" המופיעה ב[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure/he/6.4.0003.pdf#page=7 טופס הסכמת ההורה].

גרסה מ־10:03, 9 ביוני 2019

הקדמה:

קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
בגילאים הצעירים יותר, הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם יש לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות

קטינים ישראלים היוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.

 • בגילאים הצעירים יותר יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות בכניסה לישראל וביציאה ממנה.
 • ההליך נועד לאפשר כניסה של הקטין לארץ או יציאה שלו ממנה, ואינו נוגע לסכסוכי משמורת או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.
שימו לב
ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו ...

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים שהם תושבי ישראל או אזרחיה, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת מהארץ או להיכנס אליה, ואינם מלווים על ידי הוריהם או האפוטרופוס שלהם.

ליווי הקטין

קטינים עד גיל 5 שנים

 • בגילאי 5-0 שנים יש חובה להצמיד לקטין מלווה במעברי הגבול, הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה.
 • הקטין צריך להיות מלווה על-ידי אדם שאושר על ידי ההורה בטופס הסכמת הורה (נספח א' לנוהל).
 • המלווה שאישר ההורה יכול להיות בגיר (מעל גיל 18), או בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) מעל גיל 16.

קטינים בגילאי 14-5

 • ביציאה מהארץ:
  • הליווי לקטינים בגילאי 14-5 ייעשה בהתאם לכללי מדינת היעד ולדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.
  • יש לברר את הדרישות ישירות מול שגרירות המדינה וחברת התעופה.
 • בכניסה לארץ:
  • הליווי לקטינים בגילאי 14-5 ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.
  • יש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
  • אם חברת התעופה אינה מחייבת ליווי לקטין והוא נכנס לארץ ללא מלווה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.

קטינים בגילאי 18-14

 • בגילאים אלה אין צורך במלווה עבור הקטין.

המסמכים הנדרשים במעברי הגבול

 • הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה, יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
  • מסמך נסיעה מתאים (דרכון של הקטין או תעודת מעבר מתאימה).
  • טופס הסכמת הורה (נספח א' לנוהל).
   • אם שני ההורים הם תושבי ישראל, הטופס יהיה חתום על ידי אחד ההורים.
הערת עריכה
האם הורה אחד יכול לקחת את הילד בלי הסכמה של ההורה השני? נדמה לי שאם הם אינם נשואים חייבת להיות חתימה של ההורה השני. אני כמעט בטוח. ראו גם סעיף 26 יא לפסק הדין שמוזכר בתוך הערך הזה (שרון מהמחשב של ראודה)
הערה מאת ראודה מורקוס (שיחה) 09:41, 6 ביוני 2019 (IDT)
הערת עריכה
זה לא מדויק. הערך שהפנית נוגע למצב שבו יש כבר צו עיכוב יציאה. במקרה רגיל של הורים גרושים וידועים בציבור, אין צורך בהסכמת שני ההורים לצורך יציאה מהארץ, אלא רק לצורך הוצאת דרכון. ספציפית לגבי הערך הזה, מבחינת ביקורת הגבולות, מה שחשוב זה האישור הנדרש, אלא כמובן אם כאשר הפקיד מעלה את פרטי הקטין הוא מגלה צו עיכוב יציאה.
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 09:41, 9 ביוני 2019 (IDT)
   • אם אחד מההורים הוא תושב חו"ל, הטופס יהיה חתום על ידי ההורה הישראלי.
   • לטופס ההסכמה יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות+ספח של ההורה הישראלי שחתם עליו.
   • אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים של ההורה הישראלי, יצורפו צילום דרכוניהם של שני ההורים, או שאחד מההורים יחתום על טופס ההסכמה בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי, שיאשר את החתימה.
   • הטופס יכלול את פרטי כל המלווים של הקטין הן בכניסה לארץ והן ביציאה מהארץ (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ ויוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.
  • אם האפוטרופוס של הקטין, החותם על טופס האישור, אינו ההורה, יש לצרף צילום של צו המינוי כאפוטרופוס.
 • אישורים נוספים הנדרשים:
  • ביציאה מהארץ המלווה יחתום על "הצהרת מלווה ליציאה" המופיעה בטופס הסכמת ההורה.
  • בכניסה לארץ יש חובה לציין את הכתובת שבה ישהה הקטין בישראל (אין חובה לציין כתובת שהייה בחו"ל בעת יציאה מהארץ).

חשוב לדעת

 • אדם שמופיע כמלווה בטופס אישור ההורים אינו רשאי לתת אישור לאדם אחר ללוות איתו או במקומו את הקטין, אלא רק ההורה או האפוטרופוס.
 • במקרה של יציאה לחו"ל מומלץ לבדוק את נהלי הכניסה למדינה, שאליה יוצא הילד. ייתכם שבמדינה זו יידרשו מסמכים או אישורים נוספים לצורך התרת הכניסה של הילד אל אותה מדינה.

חקיקה ונהלים