הקדמה:

קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים
בגילאים הצעירים יותר, הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם יש לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות

קטינים ישראלים היוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.

 • בגילאים הצעירים יותר יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות בכניסה לישראל וביציאה ממנה.
 • ההליך נועד לאפשר כניסה של הקטין לארץ או יציאה שלו ממנה, ואינו נוגע לסכסוכי משמורת או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.
שימו לב
ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו ...

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים שהם תושבי ישראל או אזרחיה, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת מהארץ או להיכנס אליה, ואינם מלווים על ידי הוריהם או האפוטרופוס שלהם.

קטינים עד גיל 5 שנים

 • כניסה לארץ של קטין בגילאי 0-5 שנים תתאפשר רק אם הוריו הם תושבי ישראל.
 • בגילאים אלה יש חובה להצמיד לקטין מלווה במעברי הגבול.
 • יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
  • מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
  • טופס הסכמת הורה (נספח א' לנוהל), חתום על ידי אחד ההורים והאדם המלווה את הקטין.
  • לטופס ההסכמה יש לצרף צילום תעודת זהות של ההורה המאשר.
  • אין צורך לאשר את הטופס אצל נוטריון או קונסול, ומספיקה חתימת ההורה המאשר וחתימת המלווה.
  • אם הקטין נכנס לארץ, יש למסור את הכתובת בישראל שבה ישהה (אין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה של קטין מהארץ).
 • הקטין צריך להיות מלווה על-ידי אדם שאושר על ידי ההורה בטופס ההסכמה.
  • המלווה שאישר ההורה יכול להיות בגיר (מעל גיל 18), או בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) מעל גיל 16.
  • הטופס יכלול את פרטי כל המלווים של הקטין (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ ויוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.

קטינים בגילאי 5-14

 • יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:
  • מסמך נסיעה מתאים (דרכון או תעודת מעבר מתאימה).
  • אם ההורים הם תושבי ישראל, נדרשים המסמכים שצוינו לגבי קטינים עד גיל 5.
  • אם ההורים הם תושבי חו"ל, יש לצרף טופס הסכמת הורה (נספח א' לנוהל), חתום על ידי ההורה הישראלי והמלווה.
  • לטופס ההסכמה יש לצרף צילום דרכון או תעודת זהות של ההורה הישראלי.
  • אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים המבוקשים, יש לצרף טופס הסכמת הורה שנחתם ואושר בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי.
  • אם הקטין נכנס לארץ, יש למסור את הכתובת בישראל שבה ישהה (אין חובה לציין כל כתובת שהייה בעת יציאה של קטין מהארץ).
 • הליווי לקטין ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה שבה הוא טס, ויש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.
  • אם (בהתאם לנהלי חברת התעופה) הקטין נכנס לארץ כשהוא אינו מלווה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.

קטינים בגילאי 14-18

 • על הקטין להצטייד במסמכים שצוינו לגבי קטינים בגילאי 5-14.
 • אין צורך במלווה עבור הקטין.

חשוב לדעת

 • אדם שמופיע כמלווה בטופס אישור ההורים אינו רשאי לתת אישור לאדם אחר ללוות איתו או במקומו את הקטין, אלא רק ההורה או האפוטרופוס.

חקיקה ונהלים