הקדמה:

רשם ההוצאה לפועל קבע כי אסור להטיל עיקול על משכורת של חייב שסכומה נמוך מהסכום של קצבת הבטחת הכנסה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
אזהרה
החלטה זו ניתנה על-ידי רשם ההוצאה לפועל והיא אינה מהווה הלכה משפטית מחייבת
החלטה זו ניתנה על-ידי רשם ההוצאה לפועל.
נכון למועד כתיבת פרטי החלטה זו, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
לשכת ההוצאה לפועל בקריות
מס' תיק:
13-03773-07-5
תאריך:
19.11.2017

הרקע העובדתי

  • נגד החייב מתנהל תיק הוצאה לפועל.
  • במסגרת התיק, הוטל צו עיקול על משכורתו של החייב אצל

משמעות

חקיקה ונהלים