תבנית:תיבת ארגון כאן צריך להיות טקסט המתאר את הארגון ופועלו.

נושאים וזכויות שהארגון עוסק בהם

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם


אחר, גישור פערים חברתיים, חינוך, יזמות עסקית