(יצירת דף עם התוכן "{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}} {{תקציר}} {{דגשים | מידע = | איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות --> | חש...")
 
שורה 19: שורה 19:
 
<!--תיבת מידע חדשה-->{{פסק דין/תיבת מידע
 
<!--תיבת מידע חדשה-->{{פסק דין/תיבת מידע
 
|שם=
 
|שם=
|ערכאה=בית הדין האזורי לעבודה נצרת
+
|ערכאה=בית הדין הארצי לעבודה
|שופטים= אורית יעקבס, בדר סאלח, מוחמד גנאים
+
|שופטים= ס' אדלר, א' ברק, ע' גבריאלי
|תיק=ב"ל 6266-04-11
+
|תיק=דב"ע  נה0-127
|תאריך= 26.01.2012
+
|תאריך= 26.05.1996
|קישור= [http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-11-04-6266-447.htm |לקריאה לחצו כאן]
+
|קישור= [http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/0-127.htm |לקריאה לחצו כאן]
 
}}
 
}}
* מבוטח הסובל מליקויים שונים פנה למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקבוע את נכותו הכללית. הוועדה הרפואית קבעה בעניינו נכות יציבה בשיעור של 60%.
+
* מבוטח הסובל מליקויים שונים פנה למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקבוע את נכותו הכללית. הוועדה הרפואית קבעה בעניינו נכות בשיעור של 95%, ולאחר מכן קיבל 100% נכות תפקודית בשל אי-כושר להשתכר. כתוצאה מכך, קיבל המבוטח את כלל ההטבות אותן היה זכאי לקבל אותה העת מכוח חוק הביטוח הלאומי: קצבת נכות כללית וגמלת ניידות.
*המבוטח הגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית, אולם המוסד לביטוח לאומי סירב להעביר את עניינו לדיון בפני וועדה רפואית לעררים. זאת, מאחר שגובה הכנסתו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, ולכן הוא אינו עונה על תנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות, גם אם תיקבע לו נכות גבוהה יותר על ידי הוועדה.
+
*המבוטח ביקש לערור לוועדה הרפואית לעררים על-מנת לזכות בנכות רפואית בשיעור 100%, וזאת בתקווה ששיעור נכות רפואית של 100% יעניק לו הטבות מחוץ לתחום הביטחון הסוציאלי, כגון: הנחות במסים העירוניים, ובתחומים אחרים.
* המבוטח ערער על החלטת הביטוח הלאומי בפני בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, וטען כי היה על המוסד להעביר את עניינו לוועדה רפואית לעררים, היות ומדובר בזכות מוחלטת. המבוטח טען כי חוק הביטוח הלאומי אינו רק מנגנון לקבלת קצבאות, שכן מי שמוכר כנכה על פיו, זכאי על פי חיקוקים אחרים להטבות מסויימות.  
+
*המוסד לביטוח לאומי סירב להעביר את עניינו לדיון בפני וועדה רפואית לעררים, כיוון שהמבוטח ממילא יקבל קצבת נכות בשיעור של 100%, ולא צפויה חשיבות לעניין זה לשינוי שיעור אחוזי הנכות.  
 +
* המבוטח ערער על החלטת הביטוח הלאומי בפני בית הדין האזורי לעבודה, וטען כי על המוסד להעביר את עניינו לוועדה רפואית לעררים, על מנת לאפשר לו לשנות את הנכות ל-100%, מחמת ההטבות שהוא צפוי לקבל בעקבות זאת, על פי חיקוקים אחרים: זכויות בהתאמת מגורים לנכים; פטור ממס רכישה בהחלפת מגורים; הנחה במסים עירוניים; הנחות ומלגות לילדיו במוסדות להשכלה גבוהה; הנחות והטבות ממשרד הבריאות; הנחות ברכישת תרופות, ועוד.
 +
*המוסד לביטוח לאומי ביקש לדחות את התביעה, וטען כי חוק הביטוח הלאומי מאפשר ערעור רק אם אחוזי נכות רפואית אינם מזכים את הנכה לגימלה.  
 +
*בית הדין האזורי אימץ את עמדת המוסד לביטוח לאומי ודחה את התביעה. על החלטה זו ערער המבוטח בפני בית הדין הארצי לעבודה.
 +
 
 +
== החלטת בית הדין הארצי לעבודה ==
 +
* בית הדין הארצי הבהיר, כי ישנו חסר בחוק הביטוח הלאומי, אשר מעניק את זכות הערעור לוועדה רפואית לעררים למי שזקוק לכך להשגת זכות מכוח חוק הביטוח הלאומי, אך אינו מתייחס למקרים בהם המבוטח מעוניין להשיג זכויות מכח חקיקה אחרת או נהלים של גופים ציבוריים.
 +
*בית הדין ביקש למלא את החסר וקבע כי '''יש לאפשר למבוטח לערער על החלטת הוועדה הרפואית, על מנת להשיג זכויות או הטבות אשר אינן קשורות במוסד לביטוח לאומי.'''
 +
* בית הדין הדגיש כי "יש לראות את זכויות הנכים כמכלול אחד, כאשר חוקים, תקנות והוראות קובעים את חבילת הזכויות שהחברה מעניקה לנכה. ברוח זו יש לראות את דברי החקיקה הקובעים את זכויות הנכה כקשורים אהדדי."
  
== החלטת בית הדין ==
 
* השאלה העומדת לדיון בתביעה לפנינו היא האם נתונה לתובע רשות לערור לפני וועדה רפואית לעררים לגבי דרגת נכות רפואית שנקבעה על ידי הוועדה הרפואית מדרג ראשון, כאשר פקיד התביעות קבע כי הוא בעל כושר להשתכר ועל כן אינו בגדר "נכה" כהגדרתו בסעיף 195 לחוק. או שקביעה שכזו הופכת את עררו של התובע לפני הוועדה הרפואית לעררים לערר תיאורטי ומיותר.
 
*
 
 
== משמעות ==
 
== משמעות ==
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות פסק הדין. -->
+
*זכות הערעור על החלטת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי הינה זכות רחבה- מבוטח אשר מעוניין לערער על ההחלטה על מנת לקבל אחוזי נכות גבוהים יותר, זכאי לערער גם אם קביעת נכות גבוהה יותר לגביו לא תשפיע על גובה הקצבאות להן הוא זכאי מהמוסד לביטוח לאומי.
 
 
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
+
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
שורה 43: שורה 47:
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
+
פסק הדין באדיבות אתר נבו
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־18:54, 29 בינואר 2015

הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
דב"ע נה0-127
תאריך:
26.05.1996
  • מבוטח הסובל מליקויים שונים פנה למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקבוע את נכותו הכללית. הוועדה הרפואית קבעה בעניינו נכות בשיעור של 95%, ולאחר מכן קיבל 100% נכות תפקודית בשל אי-כושר להשתכר. כתוצאה מכך, קיבל המבוטח את כלל ההטבות אותן היה זכאי לקבל אותה העת מכוח חוק הביטוח הלאומי: קצבת נכות כללית וגמלת ניידות.
  • המבוטח ביקש לערור לוועדה הרפואית לעררים על-מנת לזכות בנכות רפואית בשיעור 100%, וזאת בתקווה ששיעור נכות רפואית של 100% יעניק לו הטבות מחוץ לתחום הביטחון הסוציאלי, כגון: הנחות במסים העירוניים, ובתחומים אחרים.
  • המוסד לביטוח לאומי סירב להעביר את עניינו לדיון בפני וועדה רפואית לעררים, כיוון שהמבוטח ממילא יקבל קצבת נכות בשיעור של 100%, ולא צפויה חשיבות לעניין זה לשינוי שיעור אחוזי הנכות.
  • המבוטח ערער על החלטת הביטוח הלאומי בפני בית הדין האזורי לעבודה, וטען כי על המוסד להעביר את עניינו לוועדה רפואית לעררים, על מנת לאפשר לו לשנות את הנכות ל-100%, מחמת ההטבות שהוא צפוי לקבל בעקבות זאת, על פי חיקוקים אחרים: זכויות בהתאמת מגורים לנכים; פטור ממס רכישה בהחלפת מגורים; הנחה במסים עירוניים; הנחות ומלגות לילדיו במוסדות להשכלה גבוהה; הנחות והטבות ממשרד הבריאות; הנחות ברכישת תרופות, ועוד.
  • המוסד לביטוח לאומי ביקש לדחות את התביעה, וטען כי חוק הביטוח הלאומי מאפשר ערעור רק אם אחוזי נכות רפואית אינם מזכים את הנכה לגימלה.
  • בית הדין האזורי אימץ את עמדת המוסד לביטוח לאומי ודחה את התביעה. על החלטה זו ערער המבוטח בפני בית הדין הארצי לעבודה.

החלטת בית הדין הארצי לעבודה

  • בית הדין הארצי הבהיר, כי ישנו חסר בחוק הביטוח הלאומי, אשר מעניק את זכות הערעור לוועדה רפואית לעררים למי שזקוק לכך להשגת זכות מכוח חוק הביטוח הלאומי, אך אינו מתייחס למקרים בהם המבוטח מעוניין להשיג זכויות מכח חקיקה אחרת או נהלים של גופים ציבוריים.
  • בית הדין ביקש למלא את החסר וקבע כי יש לאפשר למבוטח לערער על החלטת הוועדה הרפואית, על מנת להשיג זכויות או הטבות אשר אינן קשורות במוסד לביטוח לאומי.
  • בית הדין הדגיש כי "יש לראות את זכויות הנכים כמכלול אחד, כאשר חוקים, תקנות והוראות קובעים את חבילת הזכויות שהחברה מעניקה לנכה. ברוח זו יש לראות את דברי החקיקה הקובעים את זכויות הנכה כקשורים אהדדי."

משמעות

  • זכות הערעור על החלטת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי הינה זכות רחבה- מבוטח אשר מעוניין לערער על ההחלטה על מנת לקבל אחוזי נכות גבוהים יותר, זכאי לערער גם אם קביעת נכות גבוהה יותר לגביו לא תשפיע על גובה הקצבאות להן הוא זכאי מהמוסד לביטוח לאומי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

פסק הדין באדיבות אתר נבו