שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = מבוטח זכאי לערער על החלטת [[ועדה רפואית לנכות כללית]] של המוסד לביטוח לאומי, על מנת שיוכל לקבל [[קצבת נכות והטבות נלוות|הטבות שונות]], אשר אינן קשורות בביטוח הלאומי ונוגעות לחיקוקים או גופים אחרים
+
| מידע  = מבוטח זכאי לערער על החלטת [[ועדה רפואית לנכות כללית]] של המוסד לביטוח לאומי, על מנת שיוכל לקבל [[קצבת נכות והטבות נלוות|הטבות שונות]] אשר אינן קשורות בביטוח הלאומי ונוגעות לחיקוקים או גופים אחרים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = בית הדין הארצי לעבודה קבע כי זכות הערעור תינתן גם כאשר המבוטח כבר מיצה את זכויותיו במוסד לביטוח לאומי, וברור כי לא יוכל לקבל גמלאות נוספות או גמלה בשיעור גבוה יותר
 
| חשוב  = בית הדין הארצי לעבודה קבע כי זכות הערעור תינתן גם כאשר המבוטח כבר מיצה את זכויותיו במוסד לביטוח לאומי, וברור כי לא יוכל לקבל גמלאות נוספות או גמלה בשיעור גבוה יותר

גרסה מ־14:37, 16 בפברואר 2015

הקדמה:

מבוטח זכאי לערער על החלטת ועדה רפואית לנכות כללית של המוסד לביטוח לאומי, על מנת שיוכל לקבל הטבות שונות אשר אינן קשורות בביטוח הלאומי ונוגעות לחיקוקים או גופים אחרים
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי זכות הערעור תינתן גם כאשר המבוטח כבר מיצה את זכויותיו במוסד לביטוח לאומי, וברור כי לא יוכל לקבל גמלאות נוספות או גמלה בשיעור גבוה יותר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
דב"ע נה0-127
תאריך:
26.05.1996

רקע עובדתי

 • ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה למבוטח נכות בשיעור של 95%. כתוצאה מכך, קיבל המבוטח את כלל ההטבות אותן היה זכאי לקבל אותה העת מהביטוח הלאומי: קצבת נכות כללית בשיעור של 100% וגמלת ניידות.
 • המבוטח ביקש להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית, על מנת שתיקבע לו נכות רפואית בשיעור 100%, וזאת במטרה לקבל הטבות נוספות מחוץ לביטוח הלאומי.
 • המוסד לביטוח לאומי סירב להעביר את העניין לדיון בפני ועדה רפואית לעררים, בנימוק שהמבוטח מקבל קצבת נכות בשיעור של 100%, וממילא שינוי אחוזי הנכות לא יביא לשינוי בגובה הקצבה או לקבלת גמלה נוספת אחרת.

ערעור לבית הדין האזורי לעבודה

 • המבוטח ערער על החלטת הביטוח הלאומי בפני בית הדין האזורי לעבודה, וטען כי על המוסד לאפשר לו לערער על נכותו הרפואית, משום שאם תיקבע לו 100% נכות, הוא צפוי לקבל הטבות מכח חיקוקים אחרים.
 • המבוטח פירט בתביעתו הטבות רלוונטיות לדוגמא: זכויות בהתאמת מגורים לנכים; פטור ממס רכישה בהחלפת מגורים; הנחה בתשלומי ארנונה; הנחות ומלגות לילדיו במוסדות להשכלה גבוהה; הנחות ברכישת תרופות, ועוד.
 • המוסד לביטוח לאומי ביקש לדחות את התביעה, וטען כי חוק הביטוח הלאומי מאפשר ערעור על החלטת ועדה רפואית רק אם אחוזי הנכות אינם מזכים את הנכה בגימלה.
 • בית הדין האזורי אימץ את עמדת המוסד לביטוח לאומי ודחה את התביעה. על החלטה זו ערער המבוטח בפני בית הדין הארצי לעבודה.

החלטת בית הדין הארצי לעבודה

 • בית הדין הארצי לעבודה הבהיר, כי ישנו חסר בחוק הביטוח הלאומי, אשר מעניק את זכות הערעור על החלטה רפואית למי שזקוק לכך להשגת זכות מכוח חוק הביטוח הלאומי, אך אינו מתייחס למקרים בהם המבוטח מעוניין להשיג זכויות מכח חקיקה אחרת או נהלים של גופים ציבוריים.
 • בית הדין ביקש למלא את החסר וקבע כי יש לאפשר למבוטח לערער על החלטת הוועדה הרפואית, על מנת להשיג זכויות או הטבות אשר אינן קשורות במוסד לביטוח לאומי.
 • בית הדין הדגיש כי "יש לראות את זכויות הנכים כמכלול אחד, כאשר חוקים, תקנות והוראות קובעים את חבילת הזכויות שהחברה מעניקה לנכה. ברוח זו יש לראות את דברי החקיקה הקובעים את זכויות הנכה כקשורים אהדדי."

משמעות

 • ניתן לערער על החלטת ועדה רפואית, ללא קשר לשיעור אחוזי הנכות שקבעה הוועדה.
 • מבוטח זכאי לערער על החלטת ועדה רפואית, גם אם שינוי אחוזי הנכות לא צפוי להשפיע על גובה הקצבאות או על סוג ההטבות להן הוא זכאי מהמוסד לביטוח לאומי, אלא על הטבות מכח חיקוקים או גופים אחרים בלבד.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

מקורות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו