הקדמה:

מבוטח זכאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, על מנת שיוכל לקבל הטבות שונות, אשר אינן קשורות בביטוח הלאומי
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי זכות הערעור תינתן גם כאשר המבוטח כבר מיצה את זכויותיו במוסד לביטוח רפואי, ולא יוכל לזכות בגמלות נוספות או בגמלה בשיעור גבוה יותר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
דב"ע נה0-127
תאריך:
26.05.1996
 • וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה למבוטח נכות בשיעור של 95%, ולאחר מכן הוא קיבל 100% נכות תפקודית בשל אי-כושר להשתכר. כתוצאה מכך, קיבל המבוטח את כלל ההטבות אותן היה זכאי לקבל אותה העת מהביטוח הלאומי: קצבת נכות כללית וגמלת ניידות.
 • המבוטח רצה לערור לוועדה הרפואית לעררים בבקשה לקבוע לו נכות רפואית בשיעור 100%, וזאת על מנת שיוענקו לו הטבות נוספות מחוץ לתחום הביטחון הסוציאלי, כגון: הנחות במסים העירוניים (ארנונה).
 • המוסד לביטוח לאומי סירב להעביר את עניינו לדיון בפני וועדה רפואית לעררים, בנימוק שהמבוטח ממילא מקבל קצבת נכות בשיעור של 100%, ולא צפויה חשיבות מבחינת המוסד לביטוח לאומי לשינוי שיעור אחוזי הנכות.

ערעור לבית הדין האזורי לעבודה

 • המבוטח ערער על החלטת הביטוח הלאומי בפני בית הדין האזורי לעבודה, וטען כי על המוסד לאפשר לו לערער על נכותו הרפואית, מחמת ההטבות שהוא צפוי לקבל אם תיקבע לו 100% נכות, מכח חיקוקים אחרים.
 • לבקשת בית הדין, המבוטח פירט הטבות רלוונטיות לפי חיקוקים אחרים: זכויות בהתאמת מגורים לנכים; פטור ממס רכישה בהחלפת מגורים; הנחה במסים עירוניים; הנחות ומלגות לילדיו במוסדות להשכלה גבוהה; הנחות והטבות ממשרד הבריאות; הנחות ברכישת תרופות, ועוד.
 • המוסד לביטוח לאומי ביקש לדחות את התביעה, וטען כי חוק הביטוח הלאומי מאפשר ערעור על החלטת ועדה רפואית רק אם אחוזי הנכות אינם מזכים את הנכה בגימלה.
 • בית הדין האזורי אימץ את עמדת המוסד לביטוח לאומי ודחה את התביעה. על החלטה זו ערער המבוטח בפני בית הדין הארצי לעבודה.

החלטת בית הדין הארצי לעבודה

 • בית הדין הארצי הבהיר, כי ישנו חסר בחוק הביטוח הלאומי, אשר מעניק את זכות הערעור לוועדה רפואית לעררים למי שזקוק לכך להשגת זכות מכוח חוק הביטוח הלאומי, אך אינו מתייחס למקרים בהם המבוטח מעוניין להשיג זכויות מכח חקיקה אחרת או נהלים של גופים ציבוריים.
 • בית הדין ביקש למלא את החסר וקבע כי יש לאפשר למבוטח לערער על החלטת הוועדה הרפואית, על מנת להשיג זכויות או הטבות אשר אינן קשורות במוסד לביטוח לאומי.
 • בית הדין הדגיש כי "יש לראות את זכויות הנכים כמכלול אחד, כאשר חוקים, תקנות והוראות קובעים את חבילת הזכויות שהחברה מעניקה לנכה. ברוח זו יש לראות את דברי החקיקה הקובעים את זכויות הנכה כקשורים אהדדי."

משמעות

 • זכות הערעור על החלטת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי הינה זכות רחבה- מבוטח אשר מעוניין לערער על ההחלטה על מנת לקבל אחוזי נכות גבוהים יותר, זכאי לערער גם אם קביעת נכות גבוהה יותר לגביו לא תשפיע על גובה הקצבאות להן הוא זכאי מהמוסד לביטוח לאומי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

פסק הדין באדיבות אתר נבו