הקדמה:

הזכאות לקבלת קצבת זיקנה כבר בגיל הפרישה, ולפני גיל הזכאות המוחלט, תלויה במבחן הכנסות
ישנם מבחני הכנסות שונים שונים לשכירים ולעצמאים
במקרה שלזכאי יש ילד הנמצא עמו, מבחן ההכנסות עשוי להיות מקל יותר
מי שקיבלו קצבת נכות כללית עד הגעתם לגיל פרישה מהעבודה יהיה זכאי לקצבת זיקנה לנכה כבר בגיל הפרישה ללא צורך במבחן הכנסות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אדם שהגיע לגיל הפרישה יהא זכאי לקצבת זיקנה רק במידה והכנסותיו אינן עולות על הסכום המקסימלי לצורך חישוב הזכאות לקצבת זיקנה מגיל הפרישה ועד לגיל הזכאות המוחלטת (הגיל בו ישנה זכאות לקצבת זיקנה ללא קשר להכנסות - 70 לגברים ו- 65 ומעלה לנשים).

מבחן הכנסות למי שהכנסותיו הן מעבודה בלבד

 • למי שאין בן זוג (יחיד), או שיש לו בן זוג, אבל בן הזוג אינו עונה על הגדרת בן/בת זוג על פי חוק ביטוח זיקנה:
  • מי שהכנסתו החודשית מעבודה נמוכה מ- 5,394 ש"ח (החל מיום 01.01.2016) - עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה מלאה.
  • מי שהכנסתו החודשית מעבודה גבוהה מ- 5,394 ש"ח, אבל נמוכה מ- 7,690 ש"ח (החל מיום 01.01.2016) - עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה חלקית.
  • מי שהכנסתו החודשית מעבודה גבוהה מ- 7,690 ש"ח (החל מיום 01.01.2016) - עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה חלקית, או לא להיות זכאי לקצבת זיקנה.
  • לבירור הזכאות יש לפנות לסניף המוסד לביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.
 • למי שיש בן זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג על פי חוק ביטוח זיקנה:
  • מי שהכנסתו החודשית מעבודה נמוכה מ- 7,193 ש"ח (החל מיום 01.01.2013) - עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.
  • מי שהכנסתו החודשית מעבודה גבוהה מ- 7,193 ש"ח אבל נמוכה מ- 10,773 ש"ח (החל מיום 01.01.2016) - עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה חלקית.
  • מי שהכנסתו החודשית מעבודה גבוהה מ- 10,773 ש"ח (החל מיום 01.01.2016) - עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבת זיקנה.
  • לבירור הזכאות יש לפנות לסניף המוסד לביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.
 • חשוב לדעת: הסכומים של מבחן ההכנסות יהיו גבוהים יותר אם לזכאי יש ילד הנמצא עמו.

מבחן הכנסות למי שכל הכנסותיו הן לא מעבודה

 • הכנסות שלא מעבודה הן כל הכנסותיו של הזכאי מנכסים או תשלומים אחרים שאינם שכר עבודה (כגון הכנסות מהשכרת נכסים, הכנסות מהשקעות בבורסה וכד').
 • מי שאין לו בן זוג (יחיד), או שיש לו בן זוג, אבל בן הזוג אינו עונה על הגדרת בן/בת זוג על פי חוק ביטוח זיקנה:
  • במקרה שהכנסתו החודשית שלא מעבודה נמוכה מ- 16,182 ש"ח (החל מיום 01.01.2016), הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה מלאה.
  • במקרה שהכנסתו החודשית שלא מעבודה גבוהה מ- 16,182 ש"ח (החל מיום 01.01.2016), הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה ההכנסה.
 • למי שיש בן זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג על פי חוק ביטוח זיקנה:
  • מי שהכנסתו החודשית שלא מעבודה נמוכה מ- 21,579 ש"ח (החל מיום 01.01.2016) (ההכנסה המרבית כפול 3) - עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה מלאה.
  • מי שהכנסתו החודשית שלא מעבודה גבוהה מ- 21,579 ש"ח (החל מיום 01.01.2016) - עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה הכנסתו.
 • למי שיש עמו ילד - הסכומים של מבחן ההכנסות יהיו גבוהים יותר מאלו הרשומים למעלה.
 • מי שאינו זכאי לקצבת זקנה בתקופה שהחל מגיל הפרישה ועד לגיל הזכאות בגלל הכנסות שלא מעבודה, לא יהיה זכאי לתוספת דחיית קצבת זיקנה בעד התקופה הזו.

מבחן הכנסות למי שיש לו הכנסות מעבודה והכנסות שלא מעבודה

 • מי שאין לו בן זוג (יחיד), או שיש לו בן זוג, אבל בן הזוג אינו עונה על הגדרת בן/בת זוג על פי חוק ביטוח זיקנה:
  • במקרה שהכנסתו החודשית מעבודה נמוכה מ- 5,278 ש"ח והכנסתו החודשית שלא מעבודה (כגון מהשכרת נכסים או מהשקעות בבורסה) נמוכה מ- 10,556 ש"ח (החל מיום 01.01.2015), הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.
  • במקרה שהכנסותיו החודשיות גבוהות מהסכומים האלה, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה ההכנסות.
 • מי שיש לו בן זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג על פי חוק ביטוח זיקנה:
  • במקרה שהכנסתו החודשית מעבודה נמוכה מ- 7,038 ש"ח והכנסתו החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ- 14,076 ש"ח (החל מיום 01.01.2015), הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה מלאה.
  • במקרה שהכנסותיו החודשיות גבוהות מהסכומים האלה, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה ההכנסות.

אופן חישוב ההכנסה החודשית לצורך מבחן ההכנסות

 • חישוב ההכנסה משתנה בהתאם לשאלה אם המבוטח הוא עצמאי או שכיר.
  • חישוב ההכנסה לשכיר -
   • קיימות שתי דרכים לחישוב ההכנסה החודשית (שלפיה יוחלט אם זכאי המבוטח לקצבה ומה גובה הקצבה):
    1. בדיקת ההכנסה החודשית בפועל באותו חודש שלגביו משולמת הקצבה.
    2. בדיקת ההכנסה על בסיס שנתי:
     • במקרה שהסתיימה שנת המס - סך הכל ההכנסות החודשיות של המבוטח באותה שנה חלקי 12.
     • במקרה שלא הסתיימה שנת המס - סך כל ההכנסות החודשיות של המבוטח עד מועד החישוב בצירוף ההכנסה החודשית האחרונה וכפולה של ההכנסה החודשית האחרונה במספר החודשים שנותרו עד סוף השנה, וחילוק התוצאה המתקבלת ב-12.
   • הקצבה תשולם לפי החלופה שתניב קצבה גבוהה יותר למבוטח.
דוגמה
מבוטח שהוא שכיר השתכר ב-9 החודשים הראשונים של השנה (ינואר - ספטמבר) 8,000 ש"ח לחודש. בחודש אוקטובר השתכר המבוטח 5,000 ש"ח.
 • לצורך בדיקת זכאותו לקצבה בחודש אוקטובר תחושב הכנסתו בשני אופנים:
  • לפי החישוב החודשי - הכנסתו בחודש אוקטובר היא 5,000 ש"ח.
  • לפי החישוב השנתי יחושבו כל הכנסותיו עד כה (8,000 ש"ח X‏ 9 חודשים, ועוד 5,000 ש"ח (הכנסתו באוקטובר), ועוד 5,000 ש"ח (הכנסתו החודשית האחרונה) X‏ 2 חודשים שנותרו עד סוף השנה. את הסכום שיתקבל יש לחלק ב-12. סה"כ הכנסה חודשית לפי חישוב שנתי היא 7,250 ש"ח
 • לצורך קביעת זכאותו תילקח בחשבון ההכנסה על הבסיס החודשי (שהיא נמוכה יותר ועל כן עשויה לזכות את המבוטח בקצבה גבוהה יותר).
 • חישוב ההכנסה לעצמאי - הכנסתו של עצמאי תחושב רק על בסיס שנתי (ראו פס"ד ב"ל 5389-08 דב אליהו רכניץ נ' ביטוח לאומי (באתר נבו)):
  • במקרה שהסתיימה שנת המס - סך הכל ההכנסות החודשיות של המבוטח באותה שנה חלקי 12.
  • במקרה שלא הסתיימה שנת המס - סך כל ההכנסות החודשיות של המבוטח עד מועד החישוב בצירוף ההכנסה החודשית האחרונה וכפולה של ההכנסה החודשית האחרונה במספר החודשים שנותרו עד סוף השנה, וחילוק התוצאה המתקבלת ב-12.
דוגמה
מבוטח שהוא עצמאי הרוויח ב-9 החודשים הראשונים של השנה (ינואר - ספטמבר) 9,500 ש"ח לחודש. בחודש אוקטובר השתכר המבוטח 8,500 ש"ח.
 • לצורך בדיקת זכאותו לקצבה בחודש אוקטובר (לפי החישוב השנתי) תחושב הכנסתו באופן הבא: סיכום כל הכנסותיו עד כה (9,500 ש"ח X‏ 9 חודשים, ועוד 8,500 ש"ח (הכנסתו באוקטובר), ועוד 8,500 ש"ח (הכנסתו החודשית האחרונה) X‏ 2 חודשים שנותרו עד סוף השנה. את הסכום שיתקבל יש לחלק ב-12. סה"כ הכנסה חודשית לפי חישוב שנתי היא 9,250 ש"ח.
דוגמה
מבוטח שהוא עצמאי הרוויח ב-7 חודשים הראשונים של השנה (ינואר - יולי) 8,000 ש"ח לחודש, ב-3 החודשים הבאים (אוגוסט - אוקטובר) הרוויח 7,500 ש"ח לחודש וב-2 החודשים האחרונים של השנה (נובמבר - דצמבר) הרוויח 9,500 ש"ח.
 • לצורך בדיקת זכאותו לקצבה לאחר תום שנת המס (לפי החישוב השנתי) תחושב הכנסתו באופן הבא: סיכום כל הכנסותיו החודשיות במהלך השנה (8,000 ש"ח X‏ 7 חודשים, ועוד 7,500 ש"ח X‏ 3 ועוד 9,500 ש"ח X‏ 2. את הסכום שיתקבל יש לחלק ב-12. סה"כ הכנסה חודשית לפי חישוב שנתי היא 8,125 ש"ח.

הכנסות שאינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב זכאות לקצבת זיקנה

 • הכנסה מקצבה המשולמת על פי חוק ישראלי, או דיני מדינה אחרת, או על פי הסכם קיבוצי, או חוזה עבודה, שנעשו בישראל או בחוץ לארץ (כגון פנסיה ממקום העבודה, או רנטה מגרמניה) אינן מחושבות כהכנסה לצורך חישוב זכאות לקצבת זיקנה.
דוגמה
גבר בן 67 עבד בחו"ל ומקבל פנסיה בסך 6,000 ש"ח לחודש ממקום עבודתו. לא תישלל ממנו הזכות לקצבת זקנה עקב הכנסה זו.

חשוב לדעת

פסקי דין


חקיקה ונהלים