הקדמה:

מי שאינם עומדים בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסותיהם, יכולים לעבור בדיקת תלות לבירור זכאותם להעסקת עובד זר בסיעוד באמצעות יחידת ההיתרים
ביצוע הבדיקה כרוך בתשלום אגרה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אנשים המעונינים להעסיק עובד זר בסיעוד ואינם עומדים בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסותיהם, יכולים לפנות ליחידת ההיתרים כדי לעבור מבחן תלות (במקום מבחן התלות שנערך במסגרת התביעה לגמלת סיעוד).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

הערת עריכה
צריך לעדכן את סכומי האגרות בתחילת השנה (לפי אתר שירות התשלומים)
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 17:05, 25 במאי 2016 (IDT)
 • ביצוע הבדיקה כרוך בתשלום אגרת בקשה מלאה, שיתבצע באמצעות שני שוברים:
  • שובר תשלום בסך 300 ש"ח עבור אגרת הבקשה להיתר להעסקת עובד זר
  • שובר תשלום בסך 290 ש"ח עבור השלמת אגרת בקשה להעסקת עובד זר - מבחן תלות
 • ניתן לבצע את התשלום באמצעות אתר שירות התשלומים הממשלתי.
 • לצורך קבלת הפניה לבדיקת התלות, יש למלא:
 • יש לצרף לבקשה:
  • שני אישורים על תשלום האגרה המלאה
  • טופס סיכום מידע רפואי שמולא על-ידי רופא
  • סיכום מחלה מאשפוז (אם הפונה אושפז במהלך שלושת החודשים שלפני הגשת הבקשה)
 • את טפסי הבקשה והאישורים יש לשלוח בדואר לאגף ההיתרים בענף הסיעוד, לאחת מהכתובות הרשומות בתחתית הטופס. לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס.
 • לאחר הגשת הבקשה, נציגים מטעם יחידת ההיתרים יפנו אל המבקש טלפונית לקביעת מועד לביצוע מבחן התלות לצורך בירור זכאותו להעסיק עובד זר.
 • התשובה לגבי ההיתר להעסקת עובד זר תישלח בדואר למגיש הבקשה.

גורמי ממשל

מקורות