שורה 58: שורה 58:
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
 
* [[‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים)]]
 
* [[‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים)]]
* [http://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA%201951%20%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי מעודכן ליום 24.12.2014] - הוספת מבחן ה IADL כמבחן זכאות נוסף לקצבת שירותים מיוחדים
+
* [http://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA%201951%20%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1951, מעודכן ליום 02.06.2015] - הוספת מבחן ה IADL כמבחן זכאות נוסף לקצבת שירותים מיוחדים
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
==endarticle==

גרסה מ־14:20, 9 באוגוסט 2015

הקדמה:

ככלל, קצבת שירותים מיוחדים משולמת למי שזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר ב-5 פעולות היום יום הבסיסיות
החל ממרץ 2014 ניתן לבדוק גם את הצורך בעזרה בביצוע פעולות נוספות (כגון הכנת מזון, אחזקת הבית וביצוע קניות) בכדי לקבוע לגבי הזכאות לקצבה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עד לחודש מרץ 2014 המבחן הנהוג לצורך זכאות לקצבת שירותים מיוחדים היה מבחן ה-ADL שבדק את הצורך בסיוע בביצוע 5 פעולות יומיומיות בסיסיות (לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה והליכה בבית).

 • החל מיום 01.04.2014, נכנס לשימוש מבחן ה-IADL הבודק, בנוסף על 5 הפעולות הבסיסיות גם את הצורך בעזרה בביצוע פעולות נוספות, הכוללות:
  • הכנת מזון
  • הפעלת מכשירי חשמל
  • אחזקת הבית
  • טיפול תרופתי
  • ביצוע קניות
  • סידורים מוסדיים וכספיים

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • המבחן החדש (IADL) מוסיף לקבוצת הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים אוכלוסיות נוספות שעד כה לא היו זכאיות לקצבה, כגון:
 • כמו כן, תיתכן הגדלה בזכאותם של מקבלי הקצבה המוגבלים בפעולות היום יום, וצריכים סיוע גם בתפעול משק הבית בשל מצבם הרפואי.

שלבי ההליך

חשוב לדעת

 • הבדיקה מתייחסת למגבלות הנובעות מהליקוי הרפואי בלבד, ולא מסיבות אחרות (כגון נורמות תרבותיות, הרגלים ועוד).
 • הבסיס לקביעת הזכאות הוא עדיין תלותו של האדם בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום, ומי שאינו זקוק לסיוע בפעולות אלה, לא יהיה זכאי לקצבה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים