(עדכון בעקבות קיצור שבוע העבודה ותיקון הניסוח לגבי הוראות ההיתר הכללי)
(תגיות: ערבית, שינוי מהותי)
שורה 49: שורה 49:
  
 
== מגבלות על העסקה בשעות נוספות ==
 
== מגבלות על העסקה בשעות נוספות ==
* במקומות עבודה ששבוע העבודה בהם הוא בן 6 ימים לא ניתן להעסיק עובד למעלה מ-13 שעות נוספות בשבוע, ובמקומות ששבוע העבודה בהם הוא בן 5 ימים לא ניתן להעסיק עובד למעלה מ-16 שעות נוספות בשבוע, וזאת ללא היתר של שר העבודה.  
+
* במקומות עבודה ששבוע העבודה בהם הוא בן 6 ימים:
 +
** ניתן להעסיק את העובדים עד 4 שעות נוספות ביום ועד ל-13 שעות נוספות בשבוע.
 +
** לפני ה-01.04.2018 היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-12 שעות נוספות בשבוע.
 +
* במקומות ששבוע העבודה בהם הוא בן 5 ימים:
 +
** בימים א'-ה' ניתן להעסיק את העובדים עד ל-12 שעות ביום, '''כולל השעות הנוספות'''.
 +
** ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים ואינו יום מנוחה שבועי ניתן להעסיק את העובדים עד 6 שעות נוספות.
 +
**  ניתן להעסיק את העובדים עד ל-16 שעות נוספות בשבוע.
 +
** לפני ה-01.04.2018 היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-15 שעות נוספות בשבוע.
 
* '''בין שני ימי עבודה חייבת להיות [[הפסקה בין יום עבודה למשנהו|הפסקה של 8 שעות]] לפחות'''.  
 
* '''בין שני ימי עבודה חייבת להיות [[הפסקה בין יום עבודה למשנהו|הפסקה של 8 שעות]] לפחות'''.  
 
* נטל ההוכחה לגבי מספר שעות העבודה שעבד העובד הוא '''על המעסיק'''. נוסף לכך, חייב המעסיק [[ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה|לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה]] עבור עובדיו.
 
* נטל ההוכחה לגבי מספר שעות העבודה שעבד העובד הוא '''על המעסיק'''. נוסף לכך, חייב המעסיק [[ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה|לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה]] עבור עובדיו.

גרסה מ־09:57, 5 באפריל 2018

הקדמה:

העסקת עובד מעבר לשעות של יום עבודה מלא או שבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות
במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע ניתן להעסיק עובדים לכל היותר 4 שעות נוספות ליום, אך לא יותר מ-13 שעות נוספות בשבוע (החל מה-01.04.2018, ולפני כן לא יותר מ- 12 שעות נוספות בשבוע)
במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע ניתן להעסיק עובדים עד 12 שעות עבודה ביום כולל השעות הנוספות, אך לא יותר מ-16 שעות נוספות בשבוע (החל מה-01.04.2018, ולפני כן לא יותר מ- 15 שעות נוספות בשבוע)
עובדים זכאים לתוספת תשלום עבור עבודתם מעבר לשעות העבודה הרגילות
במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
אזהרה
קיצור שבוע העבודה החל מה-01.04.2018
בהתאם לצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, החל מה-01.04.2018 קוצר שבוע העבודה ל-42 שעות (במקום 43 שעות). המעסיק יבחר את היום שבו יעבדו העובדים שעה אחת פחות. מספר השעות הנוספות המותרות בשבוע הוגדל בשעה אחת.

כל עבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות ומזכה את העובד שביצע אותה בתוספת תשלום על פי חוק.

 • ככלל אסור להעסיק עובד בשעות נוספות בלי היתר משר העבודה.
 • משרד העבודה פרסם עם השנים היתרים ספציפיים והיתרים כלליים, המאפשרים העסקה בשעות נוספות בתנאים מסויימים המפורטים בהיתרים אלה.
 • ערך זה מפרט את המצבים שבהם מעסיק רשאי להעסיק עובד במשך שעות נוספות, ואת כמות השעות הנוספות המותרת על-פי חוק.
 • חשוב להבחין - השעות שעובדים בהן עד להיקף של יום עבודה מלא (8.6 שעות בשבוע עבודה בן 5 ימים, כאשר החל מה-01.04.2018 באחד מהימים עובדים שעה אחת פחות) אינן "שעות נוספות" כמשמעותן בחוק, ולכן עובד זכאי לשכר של שעת עבודה רגילה עבורן.
דוגמה
עובד המועסק 6 שעות בכל יום, נדרש ביום מסויים להישאר לעבוד עוד שעתיים. העובד עבד באותו יום 8 שעות סה"כ, ולכן אינו זכאי לקבל עבור השעתיים האחרונות גמול עבור שעות נוספות, אלא תשלום שכר רגיל.

היתרי העסקה בשעות נוספות

 • על-פי חוק, העסקה בשעות נוספות אסורה ללא אישור משר העבודה, למעט במקרים שבהם הותרה במפורש ללא צורך בהיתר מיוחד.
 • לפירוט הנסיבות שבגינן רשאי שר העבודה לתת אישור להעסקה בשעות נוספות ראו סעיף 11 לחוק שעות עבודה ומנוחה.
 • היתרים כלליים להעסקה בשעות נוספות שפורסמו על-ידי השר:
 • המקרים שבהם החוק מתיר במפורש העסקה בשעות נוספות, ללא צורך בהיתר מיוחד:
  • תאונה או אירוע בלתי צפוי, כאשר יש לטפל בבעיה דחופה - רק לצורת מניעת הפרעה קשה בתהליך של העבודה.
  • כאשר עובדים במשמרות, ובלבד שלא עובדים יותר משעה נוספת אחת ליום, ושהממוצע ל-3 שבועות לא יעלה על 45 שעות עבודה לשבוע.
  • בהכנת מאזן שנתי, ברישום מלאי או במכירה לפני חג: לא יותר מ-4 שעות נוספות ביום ו-100 שעות בשנה.
 • מעסיק שמעוניין לקבל היתר להעסקה בשעות נוספות ועונה על התנאים לקבלת ההיתר, יכול להגיש בקשה אל הממונה על חוק שעות עבודה ומנוחה. לפרטים נוספים ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.

מגבלות על העסקה בשעות נוספות

 • במקומות עבודה ששבוע העבודה בהם הוא בן 6 ימים:
  • ניתן להעסיק את העובדים עד 4 שעות נוספות ביום ועד ל-13 שעות נוספות בשבוע.
  • לפני ה-01.04.2018 היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-12 שעות נוספות בשבוע.
 • במקומות ששבוע העבודה בהם הוא בן 5 ימים:
  • בימים א'-ה' ניתן להעסיק את העובדים עד ל-12 שעות ביום, כולל השעות הנוספות.
  • ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים ואינו יום מנוחה שבועי ניתן להעסיק את העובדים עד 6 שעות נוספות.
  • ניתן להעסיק את העובדים עד ל-16 שעות נוספות בשבוע.
  • לפני ה-01.04.2018 היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-15 שעות נוספות בשבוע.
 • בין שני ימי עבודה חייבת להיות הפסקה של 8 שעות לפחות.
 • נטל ההוכחה לגבי מספר שעות העבודה שעבד העובד הוא על המעסיק. נוסף לכך, חייב המעסיק לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה עבור עובדיו.
 • שעות נוספות מחושבות רק על פי אותו יום, ולא ניתן לערוך קיזוז שלהן מיום אחר.
דוגמה
ביום א' עובד עבד מ-08:00 עד 19:00 (סה"כ 11 שעות) והמעסיק מציע לו לצאת למחרת מהעבודה ב-13:00 במקום ב-16:00. העובד עדיין זכאי לקבל שעות נוספות על יום א'.

פטור מעבודה בשעות נוספות לעובדת בהריון

 • חוק עבודת נשים קובע כי עובדת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה ומשעשתה כך או משנודע למעסיק על ההריון בדרך אחרת, היא פטורה מעבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית, מהחודש החמישי להריון ואילך.
 • החוק פוטר עובדת בהריון גם מעבודה במשמרות לילה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בעבודת לילה.
 • למידע נוסף, ראו הגבלת עבודה בהריון.
 • פטור זה אינו חל על עובדת לאחר חופשת לידה. כלומר, לאחר הלידה, אף שהמעסיק חייב להשיב את העובדת לאותם התנאים שבהם עבדה לפני חופשת הלידה, הוא אינו חייב להמשיך לפטור אותה מעבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי ואינו חייב להיעתר לבקשתה לצמצום המשרה.

חשוב לדעת

 • במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

הרחבות

ענף הרחבה
עובדי שמירה ואבטחה
עובדים בבתי מלון, בתי הארחה, בתי קפה ומסעדות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים