(תגיות: ערבית, שינוי מהותי)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע = העסקת עובד מעבר לשעות של [[יום עבודה ושבוע עבודה#יום עבודה מלא|יום עבודה מלא]] או [[יום עבודה ושבוע עבודה#שבוע עבודה מלא|שבוע עבודה מלא]] מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות
 
| מידע = העסקת עובד מעבר לשעות של [[יום עבודה ושבוע עבודה#יום עבודה מלא|יום עבודה מלא]] או [[יום עבודה ושבוע עבודה#שבוע עבודה מלא|שבוע עבודה מלא]] מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות
| מידע2 = במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע ניתן להעסיק עובדים לכל היותר 4 שעות נוספות ליום, אך לא יותר מ-13 שעות נוספות בשבוע (החל מה-01.04.2018, ולפני כן לא יותר מ- 12 שעות נוספות בשבוע)
+
| מידע2 =אורך יום העבודה, כולל השעות הנוספות, לא יעלה על 12 שעות
| מידע3  =במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע ניתן להעסיק עובדים עד 12 שעות עבודה ביום כולל השעות הנוספות, אך לא יותר מ-16 שעות נוספות בשבוע (החל מה-01.04.2018, ולפני כן לא יותר מ- 15 שעות נוספות בשבוע)
+
| איסור  = בשבוע עבודה לא ניתן להעסיק עובד מעל ל-16 שעות נוספות
 +
| מידע3 = ל[[עבודה במשמרת לילה|עובדים במשמרת לילה]] אורך שבוע העבודה לא יעלה על 58 שעות, כולל השעות הנוספות
 
  | פיצוי = עובדים זכאים ל[[גמול עבור שעות נוספות|תוספת תשלום]] עבור עבודתם מעבר לשעות העבודה הרגילות
 
  | פיצוי = עובדים זכאים ל[[גמול עבור שעות נוספות|תוספת תשלום]] עבור עבודתם מעבר לשעות העבודה הרגילות
 
| חשוב = במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, ניתן [[פנייה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה|להגיש תלונה]] נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
 
| חשוב = במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, ניתן [[פנייה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה|להגיש תלונה]] נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
שורה 30: שורה 31:
 
* ככלל אסור להעסיק עובד בשעות נוספות בלי היתר משר העבודה.  
 
* ככלל אסור להעסיק עובד בשעות נוספות בלי היתר משר העבודה.  
 
* משרד העבודה פרסם עם השנים היתרים ספציפיים והיתרים כלליים, המאפשרים העסקה בשעות נוספות בתנאים מסויימים המפורטים בהיתרים אלה.
 
* משרד העבודה פרסם עם השנים היתרים ספציפיים והיתרים כלליים, המאפשרים העסקה בשעות נוספות בתנאים מסויימים המפורטים בהיתרים אלה.
* ערך זה מפרט את המצבים שבהם מעסיק רשאי להעסיק עובד במשך שעות נוספות, ואת כמות השעות הנוספות המותרת על-פי חוק.
 
 
* חשוב להבחין - השעות שעובדים בהן עד להיקף של יום עבודה מלא (8.6 שעות בשבוע עבודה בן 5 ימים, כאשר החל מה-01.04.2018 באחד מהימים עובדים שעה אחת פחות) אינן "שעות נוספות" כמשמעותן בחוק, ולכן עובד זכאי לשכר של שעת עבודה רגילה עבורן.
 
* חשוב להבחין - השעות שעובדים בהן עד להיקף של יום עבודה מלא (8.6 שעות בשבוע עבודה בן 5 ימים, כאשר החל מה-01.04.2018 באחד מהימים עובדים שעה אחת פחות) אינן "שעות נוספות" כמשמעותן בחוק, ולכן עובד זכאי לשכר של שעת עבודה רגילה עבורן.
 
{{דוגמה |עובד המועסק 6 שעות בכל יום, נדרש ביום מסויים להישאר לעבוד עוד שעתיים.
 
{{דוגמה |עובד המועסק 6 שעות בכל יום, נדרש ביום מסויים להישאר לעבוד עוד שעתיים.
שורה 38: שורה 38:
 
* לפירוט הנסיבות שבגינן רשאי שר העבודה לתת אישור להעסקה בשעות נוספות ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P225_001.htm#Seif1  סעיף 11 לחוק שעות עבודה ומנוחה].
 
* לפירוט הנסיבות שבגינן רשאי שר העבודה לתת אישור להעסקה בשעות נוספות ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P225_001.htm#Seif1  סעיף 11 לחוק שעות עבודה ומנוחה].
 
* היתרים כלליים להעסקה בשעות נוספות שפורסמו על-ידי השר:
 
* היתרים כלליים להעסקה בשעות נוספות שפורסמו על-ידי השר:
** [https://www.nevo.co.il/law_html/Law10/YALKUT-1977.pdf#page=3 היתר כללי להעסקה בשעות נוספות לכל העובדים במקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע] מתיר את העסקת כלל העובדים במשק '''4 שעות נוספות ליום''', אך לא יותר מ-12 שעות נוספות לשבוע, וזאת ללא צורך בהיתר מיוחד. '''היתר זה מתיחס למקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע.''' בעקבות כניסתו לתוקף של [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H106.pdf צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות], החל מה-01.04.2018 ניתן להעסיק עד 13 שעות נוספות בשבוע במקומות שעובדים בהם 6 ימים בשבוע.
+
** [http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0nO76CuopA41n30w9yEXFAQ%3d היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות] מיום 14.03.2018. '''היתר זה מבטל''' את [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/WorkingHours/GeneralPermits/Y3669.pdf#page=5 ההיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות במקומות שבהם שבוע העבודה הוא בן 5 ימים] ואת [https://www.nevo.co.il/law_html/Law10/YALKUT-1977.pdf#page=3 ההיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות במקומות שבהם שבוע עבודה הוא בן 6 ימים].  
** [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/WorkingHours/GeneralPermits/Y3669.pdf#page=5 היתר כללי להעסקה בשעות נוספות במפעלים ששבוע העבודה בהם הוא בן 5 ימים]: היתר זה מתיר העסקה בימים א'-ה' לא יותר מ-12 שעות ביום, כולל השעות הנוספות. ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים ואינו יום מנוחה שבועי ניתן לעבוד 6 שעות נוספות. בהיתר נקבע כי סך השעות הנוספות לשבוע לא יעלה על 15 שעות. בעקבות כניסתו לתוקף של [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H106.pdf צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות], החל מה-01.04.2018 ניתן להעסיק עד 16 שעות נוספות בשבוע במקומות שעובדים בהם 5 ימים בשבוע.
 
 
** [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/WorkingHours/Pages/SpecificPermitRest.aspx לרשימת היתרים להעסקה בשעות נוספות בענפי משק שונים] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 
** [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/WorkingHours/Pages/SpecificPermitRest.aspx לרשימת היתרים להעסקה בשעות נוספות בענפי משק שונים] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 
** לפרטים לגבי היתרי ההעסקה בשעות נוספות לעובדים בענף השמירה ובענף בתי מלון ומסעדות ראו בסעיף [[#הרחבות|הרחבות]].
 
** לפרטים לגבי היתרי ההעסקה בשעות נוספות לעובדים בענף השמירה ובענף בתי מלון ומסעדות ראו בסעיף [[#הרחבות|הרחבות]].
שורה 49: שורה 48:
  
 
== מגבלות על העסקה בשעות נוספות ==
 
== מגבלות על העסקה בשעות נוספות ==
* במקומות עבודה ששבוע העבודה בהם הוא בן 6 ימים:
+
* בהתאם ל[http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0nO76CuopA41n30w9yEXFAQ%3d היתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות] מיום 14.03.2018:
** ניתן להעסיק את העובדים עד 4 שעות נוספות ביום ועד ל-13 שעות נוספות בשבוע.
+
** אורך יום העבודה, כולל השעות הנוספות, לא יעלה על 12 שעות.
** לפני ה-01.04.2018 היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-12 שעות נוספות בשבוע.
+
** בשבוע עבודה לא ניתן להעסיק עובד מעל ל-16 שעות נוספות.
* במקומות ששבוע העבודה בהם הוא בן 5 ימים:
+
** ל[[עבודה במשמרת לילה|עובדים במשמרת לילה]] אורך שבוע העבודה לא יעלה על 58 שעות, כולל השעות הנוספות.
** בימים א'-ה' ניתן להעסיק את העובדים עד ל-12 שעות ביום, '''כולל השעות הנוספות'''.
+
* [[חוק שעות עבודה ומנוחה|החוק]] קובע כי '''בין שני ימי עבודה חייבת להיות [[הפסקה בין יום עבודה למשנהו|הפסקה של 8 שעות]] לפחות'''.  
** ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים ואינו יום מנוחה שבועי ניתן להעסיק את העובדים עד 6 שעות נוספות.
 
** ניתן להעסיק את העובדים עד ל-16 שעות נוספות בשבוע.  
 
** לפני ה-01.04.2018 היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-15 שעות נוספות בשבוע.
 
* '''בין שני ימי עבודה חייבת להיות [[הפסקה בין יום עבודה למשנהו|הפסקה של 8 שעות]] לפחות'''.  
 
 
* נטל ההוכחה לגבי מספר שעות העבודה שעבד העובד הוא '''על המעסיק'''. נוסף לכך, חייב המעסיק [[ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה|לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה]] עבור עובדיו.
 
* נטל ההוכחה לגבי מספר שעות העבודה שעבד העובד הוא '''על המעסיק'''. נוסף לכך, חייב המעסיק [[ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה|לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה]] עבור עובדיו.
 
<!-- לא ברור על מה מבוססים המשפטים הבאים לגבי העסקה קבועה בשעות נוספות
 
<!-- לא ברור על מה מבוססים המשפטים הבאים לגבי העסקה קבועה בשעות נוספות
שורה 66: שורה 61:
 
{{דוגמה |ביום א' עובד עבד מ-08:00 עד 19:00 (סה"כ 11 שעות) והמעסיק מציע לו לצאת למחרת מהעבודה ב-13:00 במקום ב-16:00. העובד '''עדיין זכאי לקבל שעות נוספות על יום א'.''' }}
 
{{דוגמה |ביום א' עובד עבד מ-08:00 עד 19:00 (סה"כ 11 שעות) והמעסיק מציע לו לצאת למחרת מהעבודה ב-13:00 במקום ב-16:00. העובד '''עדיין זכאי לקבל שעות נוספות על יום א'.''' }}
  
 +
* מגבלות על העסקה בשעות נוספות לפני ה- 14.03.2018:
 +
** במקומות עבודה ששבוע העבודה בהם הוא בן 6 ימים היה ניתן להעסיק את העובדים עד 4 שעות נוספות ביום ועד ל-12 שעות נוספות בשבוע.
 +
** במקומות ששבוע העבודה בהם הוא בן 5 ימים:
 +
*** בימים א'-ה' היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-12 שעות ביום, כולל השעות הנוספות.
 +
*** ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים ואינו יום מנוחה שבועי היה ניתן להעסיק את העובדים עד 6 שעות נוספות.
 +
*** במהלך שבוע היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-15 שעות נוספות.
 
== פטור מעבודה בשעות נוספות לעובדת בהריון ==
 
== פטור מעבודה בשעות נוספות לעובדת בהריון ==
 
* [[חוק עבודת נשים]] קובע כי עובדת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה ומשעשתה כך או משנודע למעסיק על ההריון בדרך אחרת, היא '''פטורה מעבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית''', מהחודש החמישי להריון ואילך.
 
* [[חוק עבודת נשים]] קובע כי עובדת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה ומשעשתה כך או משנודע למעסיק על ההריון בדרך אחרת, היא '''פטורה מעבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית''', מהחודש החמישי להריון ואילך.
שורה 99: שורה 100:
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P225_001.htm#Seif1 חוק שעות עבודה ומנוחה] - סעיפים 12-10
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P225_001.htm#Seif1 חוק שעות עבודה ומנוחה] - סעיפים 12-10
 
* [[חוק עבודת נשים]]
 
* [[חוק עבודת נשים]]
* [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/WorkingHours/GeneralPermits/Y3669.pdf#page=5 היתר כללי להעסקה בשעות נוספות במקומות שבהם שבוע העבודה הוא בן 5 ימים]  
+
* [http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0nO76CuopA41n30w9yEXFAQ%3d היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות] מיום 14.03.2018
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law10/YALKUT-1977.pdf#page=3 היתר כללי להעסקה בשעות נוספות במקומות שבהם שבוע עבודה הוא בן 6 ימים]
 
 
* [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H106.pdf צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק]
 
* [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H106.pdf צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק]
 
* [https://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-0191.pdf הודעה על מתן היתר כללי להעבדה בשמירה במנוחה השבועית ובשעות נוספות]  
 
* [https://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-0191.pdf הודעה על מתן היתר כללי להעבדה בשמירה במנוחה השבועית ובשעות נוספות]  

גרסה מ־11:35, 8 באפריל 2018

הקדמה:

העסקת עובד מעבר לשעות של יום עבודה מלא או שבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות
אורך יום העבודה, כולל השעות הנוספות, לא יעלה על 12 שעות
בשבוע עבודה לא ניתן להעסיק עובד מעל ל-16 שעות נוספות
לעובדים במשמרת לילה אורך שבוע העבודה לא יעלה על 58 שעות, כולל השעות הנוספות
עובדים זכאים לתוספת תשלום עבור עבודתם מעבר לשעות העבודה הרגילות
במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
אזהרה
קיצור שבוע העבודה החל מה-01.04.2018
בהתאם לצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, החל מה-01.04.2018 קוצר שבוע העבודה ל-42 שעות (במקום 43 שעות). המעסיק יבחר את היום שבו יעבדו העובדים שעה אחת פחות. מספר השעות הנוספות המותרות בשבוע הוגדל בשעה אחת.

כל עבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות ומזכה את העובד שביצע אותה בתוספת תשלום על פי חוק.

 • ככלל אסור להעסיק עובד בשעות נוספות בלי היתר משר העבודה.
 • משרד העבודה פרסם עם השנים היתרים ספציפיים והיתרים כלליים, המאפשרים העסקה בשעות נוספות בתנאים מסויימים המפורטים בהיתרים אלה.
 • חשוב להבחין - השעות שעובדים בהן עד להיקף של יום עבודה מלא (8.6 שעות בשבוע עבודה בן 5 ימים, כאשר החל מה-01.04.2018 באחד מהימים עובדים שעה אחת פחות) אינן "שעות נוספות" כמשמעותן בחוק, ולכן עובד זכאי לשכר של שעת עבודה רגילה עבורן.
דוגמה
עובד המועסק 6 שעות בכל יום, נדרש ביום מסויים להישאר לעבוד עוד שעתיים. העובד עבד באותו יום 8 שעות סה"כ, ולכן אינו זכאי לקבל עבור השעתיים האחרונות גמול עבור שעות נוספות, אלא תשלום שכר רגיל.

היתרי העסקה בשעות נוספות

מגבלות על העסקה בשעות נוספות

דוגמה
ביום א' עובד עבד מ-08:00 עד 19:00 (סה"כ 11 שעות) והמעסיק מציע לו לצאת למחרת מהעבודה ב-13:00 במקום ב-16:00. העובד עדיין זכאי לקבל שעות נוספות על יום א'.
 • מגבלות על העסקה בשעות נוספות לפני ה- 14.03.2018:
  • במקומות עבודה ששבוע העבודה בהם הוא בן 6 ימים היה ניתן להעסיק את העובדים עד 4 שעות נוספות ביום ועד ל-12 שעות נוספות בשבוע.
  • במקומות ששבוע העבודה בהם הוא בן 5 ימים:
   • בימים א'-ה' היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-12 שעות ביום, כולל השעות הנוספות.
   • ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים ואינו יום מנוחה שבועי היה ניתן להעסיק את העובדים עד 6 שעות נוספות.
   • במהלך שבוע היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-15 שעות נוספות.

פטור מעבודה בשעות נוספות לעובדת בהריון

 • חוק עבודת נשים קובע כי עובדת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה ומשעשתה כך או משנודע למעסיק על ההריון בדרך אחרת, היא פטורה מעבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית, מהחודש החמישי להריון ואילך.
 • החוק פוטר עובדת בהריון גם מעבודה במשמרות לילה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בעבודת לילה.
 • למידע נוסף, ראו הגבלת עבודה בהריון.
 • פטור זה אינו חל על עובדת לאחר חופשת לידה. כלומר, לאחר הלידה, אף שהמעסיק חייב להשיב את העובדת לאותם התנאים שבהם עבדה לפני חופשת הלידה, הוא אינו חייב להמשיך לפטור אותה מעבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי ואינו חייב להיעתר לבקשתה לצמצום המשרה.

חשוב לדעת

 • במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

הרחבות

ענף הרחבה
עובדי שמירה ואבטחה
עובדים בבתי מלון, בתי הארחה, בתי קפה ומסעדות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים