מ (החלפת טקסט – "([א-ת]-) ([0-9])" ב־"$1$2")
מ (שוחזר מעריכות של דרור שניר (שיחה) לעריכה האחרונה של רבקה ניר)
שורה 1: שורה 1:
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|זכות}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|תוכן=
+
{{תקציר |תוכן=
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| מידע = העסקת עובד מעבר לשעות של [[יום עבודה ושבוע עבודה#יום עבודה מלא|יום עבודה מלא]] או [[יום עבודה ושבוע עבודה#שבוע עבודה מלא|שבוע עבודה מלא]] מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות המזכה את העובד ב[[גמול עבור שעות נוספות|תוספת תשלום]]  
+
{{דגשים
 +
| מידע = העסקת עובד מעבר לשעות של [[יום עבודה ושבוע עבודה#יום עבודה מלא|יום עבודה מלא]] או [[יום עבודה ושבוע עבודה#שבוע עבודה מלא|שבוע עבודה מלא]] מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות המזכה את העובד ב[[גמול עבור שעות נוספות|תוספת תשלום]]  
 
| איסור  =  אסור שסך השעות הנוספות של העובד במהלך כל השבוע יהיה מעל ל-16 שעות, ובכל מקרה אין להעסיק עובד יותר מ-12 שעת ביום (כולל השעות הנוספות)  
 
| איסור  =  אסור שסך השעות הנוספות של העובד במהלך כל השבוע יהיה מעל ל-16 שעות, ובכל מקרה אין להעסיק עובד יותר מ-12 שעת ביום (כולל השעות הנוספות)  
 
|איסור2= אסור להעסיק עובד המועסק ב[[עבודה במשמרת לילה|עבודת לילה]] יותר מ -58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות  
 
|איסור2= אסור להעסיק עובד המועסק ב[[עבודה במשמרת לילה|עבודת לילה]] יותר מ -58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות  
שורה 8: שורה 9:
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|
+
{{טפסים
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
}}
 
}}
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| [[גמול עבור שעות נוספות]]
+
{{ראו גם
 +
| [[גמול עבור שעות נוספות]]
 
| [[שכר העבודה ומרכיביו]]
 
| [[שכר העבודה ומרכיביו]]
 
| [[הגבלת שעות עבודה לאחר חופשת לידה]]
 
| [[הגבלת שעות עבודה לאחר חופשת לידה]]
שורה 19: שורה 22:
 
| [[תנאי העבודה]]
 
| [[תנאי העבודה]]
 
}}
 
}}
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}
+
{{עצם העניין/סיום}}
  
 
כל עבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ב[[יום עבודה ושבוע עבודה#יום עבודה מלא|יום עבודה מלא]] או ב[[יום עבודה ושבוע עבודה#שבוע עבודה מלא|שבוע עבודה מלא]] מוגדרת כ'''העסקה בשעות נוספות''' ומזכה את העובד שביצע אותה ב[[גמול עבור שעות נוספות|תוספת תשלום]] על פי חוק.
 
כל עבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ב[[יום עבודה ושבוע עבודה#יום עבודה מלא|יום עבודה מלא]] או ב[[יום עבודה ושבוע עבודה#שבוע עבודה מלא|שבוע עבודה מלא]] מוגדרת כ'''העסקה בשעות נוספות''' ומזכה את העובד שביצע אותה ב[[גמול עבור שעות נוספות|תוספת תשלום]] על פי חוק.
שורה 26: שורה 29:
 
* ערך זה מפרט את המצבים שבהם מעסיק רשאי להעסיק עובד במשך שעות נוספות, ואת כמות השעות הנוספות המותרת על-פי חוק.
 
* ערך זה מפרט את המצבים שבהם מעסיק רשאי להעסיק עובד במשך שעות נוספות, ואת כמות השעות הנוספות המותרת על-פי חוק.
 
* חשוב להבחין - השעות שעובדים בהן עד להיקף של יום עבודה מלא (8.6 שעות בשבוע עבודה בן 5 ימים, מלבד היום המקוצר שבו עובדים 7.6 שעות ביום) אינן "שעות נוספות" כמשמעותן בחוק, ולכן עובד זכאי לשכר של שעת עבודה רגילה עבורן.
 
* חשוב להבחין - השעות שעובדים בהן עד להיקף של יום עבודה מלא (8.6 שעות בשבוע עבודה בן 5 ימים, מלבד היום המקוצר שבו עובדים 7.6 שעות ביום) אינן "שעות נוספות" כמשמעותן בחוק, ולכן עובד זכאי לשכר של שעת עבודה רגילה עבורן.
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|עובד המועסק 6 שעות בכל יום, נדרש ביום מסויים להישאר לעבוד עוד שעה.
+
{{דוגמה|עובד המועסק 6 שעות בכל יום, נדרש ביום מסויים להישאר לעבוד עוד שעה.
 
העובד עבד באותו יום 7 שעות סה"כ, ולכן '''אינו זכאי''' לקבל עבור השעה האחרונה [[גמול עבור שעות נוספות]], אלא תשלום שכר רגיל.}}
 
העובד עבד באותו יום 7 שעות סה"כ, ולכן '''אינו זכאי''' לקבל עבור השעה האחרונה [[גמול עבור שעות נוספות]], אלא תשלום שכר רגיל.}}
  
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
+
== היתרי העסקה בשעות נוספות ==
 
* על-פי חוק, העסקה בשעות נוספות אסורה ללא אישור משר העבודה, למעט במקרים שבהם הותרה במפורש ללא צורך בהיתר מיוחד.  
 
* על-פי חוק, העסקה בשעות נוספות אסורה ללא אישור משר העבודה, למעט במקרים שבהם הותרה במפורש ללא צורך בהיתר מיוחד.  
 
* לפירוט הנסיבות שבגינן רשאי שר העבודה לתת אישור להעסקה בשעות נוספות ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P225_001.htm#Seif1  סעיף 11 לחוק שעות עבודה ומנוחה].
 
* לפירוט הנסיבות שבגינן רשאי שר העבודה לתת אישור להעסקה בשעות נוספות ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P225_001.htm#Seif1  סעיף 11 לחוק שעות עבודה ומנוחה].
שורה 42: שורה 45:
 
* מעסיק שמעוניין לקבל היתר להעסקה בשעות נוספות ועונה על התנאים לקבלת ההיתר, יכול להגיש בקשה אל הממונה על חוק שעות עבודה ומנוחה. לפרטים נוספים ראו ב[https://www.gov.il/he/service/employment_permit_overtime_and_weekly_rest אתר השירותים והמידע הממשלתי].
 
* מעסיק שמעוניין לקבל היתר להעסקה בשעות נוספות ועונה על התנאים לקבלת ההיתר, יכול להגיש בקשה אל הממונה על חוק שעות עבודה ומנוחה. לפרטים נוספים ראו ב[https://www.gov.il/he/service/employment_permit_overtime_and_weekly_rest אתר השירותים והמידע הממשלתי].
  
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
+
== מגבלות על העסקה בשעות נוספות ==
 
* בהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_word/Law10/yalkut-7732.pdf#page=2 היתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות] מיום 14.03.2018:  
 
* בהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_word/Law10/yalkut-7732.pdf#page=2 היתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות] מיום 14.03.2018:  
 
** אורך יום העבודה, כולל השעות הנוספות, לא יעלה על 12 שעות.
 
** אורך יום העבודה, כולל השעות הנוספות, לא יעלה על 12 שעות.
 
** בשבוע עבודה לא ניתן להעסיק עובד מעל ל-16 שעות נוספות.
 
** בשבוע עבודה לא ניתן להעסיק עובד מעל ל-16 שעות נוספות.
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|  
+
{{דוגמה|  
 
* תקן יום העבודה של עובד הוא 9 שעות.  
 
* תקן יום העבודה של עובד הוא 9 שעות.  
 
* המעסיק רשאי להעסיק את העובד במשך עד 3 שעות נוספות באותו יום (סה"כ עד 12 שעות עבודה ביום), ובלבד שסך כל השעות הנוספות של העובד באותו שבוע אינו עולה על 16 שעות.}}
 
* המעסיק רשאי להעסיק את העובד במשך עד 3 שעות נוספות באותו יום (סה"כ עד 12 שעות עבודה ביום), ובלבד שסך כל השעות הנוספות של העובד באותו שבוע אינו עולה על 16 שעות.}}
שורה 58: שורה 61:
 
-->
 
-->
 
* שעות נוספות מחושבות רק על פי אותו יום, ולא ניתן לערוך קיזוז שלהן מיום אחר.  
 
* שעות נוספות מחושבות רק על פי אותו יום, ולא ניתן לערוך קיזוז שלהן מיום אחר.  
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|
+
{{דוגמה |
 
* ביום א' עובד עבד מ-08:00 עד 19:00 (סה"כ 11 שעות).
 
* ביום א' עובד עבד מ-08:00 עד 19:00 (סה"כ 11 שעות).
 
* המעסיק הציע לעובד לצאת למחרת מהעבודה ב-13:00 במקום ב-16:00.  
 
* המעסיק הציע לעובד לצאת למחרת מהעבודה ב-13:00 במקום ב-16:00.  
 
* העובד '''עדיין זכאי לקבל שעות נוספות על יום א'.''' }}
 
* העובד '''עדיין זכאי לקבל שעות נוספות על יום א'.''' }}
  
* מגבלות על העסקה בשעות נוספות לפני ה-14.03.2018:
+
* מגבלות על העסקה בשעות נוספות לפני ה- 14.03.2018:
 
** במקומות עבודה ששבוע העבודה בהם הוא בן 6 ימים היה ניתן להעסיק את העובדים עד 4 שעות נוספות ביום ועד ל-12 שעות נוספות בשבוע.
 
** במקומות עבודה ששבוע העבודה בהם הוא בן 6 ימים היה ניתן להעסיק את העובדים עד 4 שעות נוספות ביום ועד ל-12 שעות נוספות בשבוע.
 
** במקומות ששבוע העבודה בהם הוא בן 5 ימים:
 
** במקומות ששבוע העבודה בהם הוא בן 5 ימים:
שורה 70: שורה 73:
 
*** במהלך שבוע היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-15 שעות נוספות.
 
*** במהלך שבוע היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-15 שעות נוספות.
  
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
+
== פטור מעבודה בשעות נוספות לעובדת בהריון ==
 
* [[חוק עבודת נשים]] קובע כי עובדת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה ומשעשתה כך או משנודע למעסיק על ההריון בדרך אחרת, היא '''פטורה מעבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית''', מהחודש החמישי להריון ואילך.
 
* [[חוק עבודת נשים]] קובע כי עובדת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה ומשעשתה כך או משנודע למעסיק על ההריון בדרך אחרת, היא '''פטורה מעבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית''', מהחודש החמישי להריון ואילך.
 
* החוק פוטר עובדת בהריון גם מעבודה במשמרות לילה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בעבודת לילה.
 
* החוק פוטר עובדת בהריון גם מעבודה במשמרות לילה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בעבודת לילה.
שורה 76: שורה 79:
 
* פטור זה '''אינו חל על עובדת לאחר חופשת לידה'''. כלומר, לאחר הלידה, אף שהמעסיק חייב להשיב את העובדת לאותם התנאים שבהם עבדה לפני חופשת הלידה, הוא אינו חייב להמשיך לפטור אותה מעבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי ואינו חייב להיעתר לבקשתה לצמצום המשרה.
 
* פטור זה '''אינו חל על עובדת לאחר חופשת לידה'''. כלומר, לאחר הלידה, אף שהמעסיק חייב להשיב את העובדת לאותם התנאים שבהם עבדה לפני חופשת הלידה, הוא אינו חייב להמשיך לפטור אותה מעבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי ואינו חייב להיעתר לבקשתה לצמצום המשרה.
  
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
+
==חשוב לדעת==
 
* במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, ניתן [[פנייה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה|להגיש תלונה]] נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 
* במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, ניתן [[פנייה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה|להגיש תלונה]] נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 
* החל מאפריל 2018 קוצר שבוע העבודה במשק ל-42 שעות על ידי קיצור אחד מימי העבודה בשבוע. עבודה מעבר למכסה השבועית (42 שעות) או מעבר למכסה היומית כפי שנקבעה על ידי המעסיק תיחשב כעבודה בשעות נספות ויחולו עליה המגבלות המפורטות למעלה. למידע נוס, ראו [[שאלות ותשובות לעובדים ומעסיקים על קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות]].
 
* החל מאפריל 2018 קוצר שבוע העבודה במשק ל-42 שעות על ידי קיצור אחד מימי העבודה בשבוע. עבודה מעבר למכסה השבועית (42 שעות) או מעבר למכסה היומית כפי שנקבעה על ידי המעסיק תיחשב כעבודה בשעות נספות ויחולו עליה המגבלות המפורטות למעלה. למידע נוס, ראו [[שאלות ותשובות לעובדים ומעסיקים על קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות]].
  
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
+
==הרחבות==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! ענף !! הרחבה
 
! ענף !! הרחבה
שורה 97: שורה 100:
 
|}
 
|}
  
<noinclude>{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|רשימה=}}</noinclude>
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
+
== ארגוני סיוע ==
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|שכר העבודה ומרכיביו#ארגוני סיוע}}
+
{{הטמעת כותרת|שכר העבודה ומרכיביו#ארגוני סיוע}}
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
+
== גורמי ממשל ==
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|שכר העבודה ומרכיביו#גורמי ממשל}}
+
{{הטמעת כותרת|שכר העבודה ומרכיביו#גורמי ממשל}}
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
+
== חקיקה ונהלים ==
 
* [https://www.nevo.co.il/law_word/Law10/yalkut-7732.pdf#page=2 היתר כללי להעסקה בשעות נוספות]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_word/Law10/yalkut-7732.pdf#page=2 היתר כללי להעסקה בשעות נוספות]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P225_001.htm#Seif1 חוק שעות עבודה ומנוחה] - סעיפים 12-10
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P225_001.htm#Seif1 חוק שעות עבודה ומנוחה] - סעיפים 12-10
שורה 110: שורה 113:
 
* [[מדיה:היתר העסקה בשעות נוספות בבתי אירוח.pdf|הודעה על תיקון ההיתר הכללי להעבדה בבתי אירוח במנוחה השבועית ובשעות נוספות]].
 
* [[מדיה:היתר העסקה בשעות נוספות בבתי אירוח.pdf|הודעה על תיקון ההיתר הכללי להעבדה בבתי אירוח במנוחה השבועית ובשעות נוספות]].
  
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
+
== הרחבות ופרסומים ==<!--
 +
* [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/WorkingHours/Pages/AfterHours.aspx שעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.-->
 
<!--
 
<!--
 
== תודות ==
 
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
+
==Metadata==
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:נשים]]
 
[[קטגוריה:נשים]]

גרסה מ־23:09, 16 באוגוסט 2019

הקדמה:

העסקת עובד מעבר לשעות של יום עבודה מלא או שבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות המזכה את העובד בתוספת תשלום
אסור שסך השעות הנוספות של העובד במהלך כל השבוע יהיה מעל ל-16 שעות, ובכל מקרה אין להעסיק עובד יותר מ-12 שעת ביום (כולל השעות הנוספות)
אסור להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ -58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות
במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


כל עבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות ומזכה את העובד שביצע אותה בתוספת תשלום על פי חוק.

 • ככלל אסור להעסיק עובד בשעות נוספות בלי היתר משר העבודה.
 • משרד העבודה פרסם עם השנים היתרים ספציפיים והיתרים כלליים, המאפשרים העסקה בשעות נוספות בתנאים מסויימים המפורטים בהיתרים אלה.
 • ערך זה מפרט את המצבים שבהם מעסיק רשאי להעסיק עובד במשך שעות נוספות, ואת כמות השעות הנוספות המותרת על-פי חוק.
 • חשוב להבחין - השעות שעובדים בהן עד להיקף של יום עבודה מלא (8.6 שעות בשבוע עבודה בן 5 ימים, מלבד היום המקוצר שבו עובדים 7.6 שעות ביום) אינן "שעות נוספות" כמשמעותן בחוק, ולכן עובד זכאי לשכר של שעת עבודה רגילה עבורן.
דוגמה
עובד המועסק 6 שעות בכל יום, נדרש ביום מסויים להישאר לעבוד עוד שעה. העובד עבד באותו יום 7 שעות סה"כ, ולכן אינו זכאי לקבל עבור השעה האחרונה גמול עבור שעות נוספות, אלא תשלום שכר רגיל.

היתרי העסקה בשעות נוספות

מגבלות על העסקה בשעות נוספות

דוגמה
 • תקן יום העבודה של עובד הוא 9 שעות.
 • המעסיק רשאי להעסיק את העובד במשך עד 3 שעות נוספות באותו יום (סה"כ עד 12 שעות עבודה ביום), ובלבד שסך כל השעות הנוספות של העובד באותו שבוע אינו עולה על 16 שעות.
 • לעובדים במשמרת לילה אורך שבוע העבודה לא יעלה על 58 שעות, כולל השעות הנוספות.
 • החוק קובע כי בין שני ימי עבודה חייבת להיות הפסקה של 8 שעות לפחות.
 • נטל ההוכחה לגבי מספר שעות העבודה שעבד העובד הוא על המעסיק. נוסף לכך, חייב המעסיק לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה עבור עובדיו.
 • שעות נוספות מחושבות רק על פי אותו יום, ולא ניתן לערוך קיזוז שלהן מיום אחר.
דוגמה
 • ביום א' עובד עבד מ-08:00 עד 19:00 (סה"כ 11 שעות).
 • המעסיק הציע לעובד לצאת למחרת מהעבודה ב-13:00 במקום ב-16:00.
 • העובד עדיין זכאי לקבל שעות נוספות על יום א'.
 • מגבלות על העסקה בשעות נוספות לפני ה- 14.03.2018:
  • במקומות עבודה ששבוע העבודה בהם הוא בן 6 ימים היה ניתן להעסיק את העובדים עד 4 שעות נוספות ביום ועד ל-12 שעות נוספות בשבוע.
  • במקומות ששבוע העבודה בהם הוא בן 5 ימים:
   • בימים א'-ה' היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-12 שעות ביום, כולל השעות הנוספות.
   • ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים ואינו יום מנוחה שבועי היה ניתן להעסיק את העובדים עד 6 שעות נוספות.
   • במהלך שבוע היה ניתן להעסיק את העובדים עד ל-15 שעות נוספות.

פטור מעבודה בשעות נוספות לעובדת בהריון

 • חוק עבודת נשים קובע כי עובדת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה ומשעשתה כך או משנודע למעסיק על ההריון בדרך אחרת, היא פטורה מעבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית, מהחודש החמישי להריון ואילך.
 • החוק פוטר עובדת בהריון גם מעבודה במשמרות לילה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בעבודת לילה.
 • למידע נוסף, ראו הגבלת עבודה בהריון.
 • פטור זה אינו חל על עובדת לאחר חופשת לידה. כלומר, לאחר הלידה, אף שהמעסיק חייב להשיב את העובדת לאותם התנאים שבהם עבדה לפני חופשת הלידה, הוא אינו חייב להמשיך לפטור אותה מעבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי ואינו חייב להיעתר לבקשתה לצמצום המשרה.

חשוב לדעת

 • במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • החל מאפריל 2018 קוצר שבוע העבודה במשק ל-42 שעות על ידי קיצור אחד מימי העבודה בשבוע. עבודה מעבר למכסה השבועית (42 שעות) או מעבר למכסה היומית כפי שנקבעה על ידי המעסיק תיחשב כעבודה בשעות נספות ויחולו עליה המגבלות המפורטות למעלה. למידע נוס, ראו שאלות ותשובות לעובדים ומעסיקים על קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות.

הרחבות

ענף הרחבה
עובדי שמירה ואבטחה
עובדים בבתי מלון, בתי הארחה, בתי קפה ומסעדות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים