(הורדת קישורים לא פעילים להיתרים שכבר לא ב)
(הרחבות: בתי אירוח מלון ובתי קפה)
שורה 71: שורה 71:
 
* ''' היתר זמני להעסקת עובדי שמירה ואבטחה במספר שעות נוספות גדול יותר:'''
 
* ''' היתר זמני להעסקת עובדי שמירה ואבטחה במספר שעות נוספות גדול יותר:'''
 
**החל מ-11.10.2015 ובמשך חודש אחד בלבד היה מותר באופן זמני להעסיק עובדי שמירה ואבטחה '''בהסכמתם בלבד''' במשך 14 שעות ביום בכל אחד מימי השבוע, לא יותר מ-6 ימים בשבוע, ולא יותר מ-37 שעות נוספות בשבוע. במקרה כזה נקבע כי יש להעניק לעובדים הפסקה נוספת בעבודה בת חצי שעה וזאת מעבר ל[[הפסקות בעבודה|הפסקות הרגילות]] המוענקות להם. תוקפו של היתר זה הוארך עד יום 30.11.2015.
 
**החל מ-11.10.2015 ובמשך חודש אחד בלבד היה מותר באופן זמני להעסיק עובדי שמירה ואבטחה '''בהסכמתם בלבד''' במשך 14 שעות ביום בכל אחד מימי השבוע, לא יותר מ-6 ימים בשבוע, ולא יותר מ-37 שעות נוספות בשבוע. במקרה כזה נקבע כי יש להעניק לעובדים הפסקה נוספת בעבודה בת חצי שעה וזאת מעבר ל[[הפסקות בעבודה|הפסקות הרגילות]] המוענקות להם. תוקפו של היתר זה הוארך עד יום 30.11.2015.
 +
|-
 +
|עובדים בבתי מלון, בתי הארחה, בתי קפה ומסעדות
 +
|
 +
* החל 12.01.2016 ניתן להעסיק עובד בבית אוכל, בבית מלון או בבית קפה ארבע שעות נוספות בכל יום מימי השבוע, במקום שתי שעות נוספות בכל יום מימי השבוע (כפי שהיה מתר עד אותו מועד).
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

גרסה מ־15:58, 19 בינואר 2016

הקדמה:

העסקת עובד מעבר לשעות של יום עבודה מלא או שבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות
במקומות עבודה שבהם עובדים 6 ימים בשבוע, ניתן להעסיק עובדים לכל היותר 4 שעות נוספות ליום, אך לא יותר מ-12 שעות נוספות בשבוע
במקומות עבודה שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, ניתן להעסיק עובדים לכל היותר 3.4 שעות נוספות ליום, כלומר 12 שעות עבודה ביום, אך לא יותר מ-15 שעות נוספות בשבוע
עובדים זכאים לתוספת תשלום עבור עבודתם מעבר לשעות העבודה הרגילות
במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

כל עבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות ועל פי חוק מזכה את העובד שביצע אותה בתוספת תשלום.

 • ככלל אסור להעסיק עובד בשעות נוספות בלי היתר משר הכלכלה.
 • משרד הכלכלה פרסם עם השנים שורה של היתרים, המאפשרים העסקה בשעות נוספות במקרים מסויימים המפורטים בהיתרים אלה.
 • ערך זה מפרט את המצבים שבהם רשאי מעביד להעסיק עובד במשך שעות נוספות, ואת כמות השעות הנוספות המותרת על פי חוק.

היתרי העסקה בשעות נוספות

 • על-פי חוק, העסקה בשעות נוספות אסורה ללא אישור משר הכלכלה, למעט במקרים שבהם הותרה במפורש ללא צורך בהיתר מיוחד.
 • היתרים כלליים להעסקה בשעות נוספות שפורסמו על-ידי השר:
 • המקרים שבהם החוק מתיר במפורש העסקה בשעות נוספות, ללא צורך בהיתר מיוחד:
  • תאונה או אירוע בלתי צפוי, כאשר יש לטפל בבעיה דחופה - רק לצורת מניעת הפרעה קשה בתהליך של העבודה.
  • כאשר עובדים במשמרות, ובלבד שלא עובדים יותר משעה נוספת אחת ליום, ושהממוצע לשלושה שבועות לא יעלה על 45 שעות עבודה לשבוע.
  • בהכנת מאזן שנתי, ברישום מלאי או במכירה לפני חג: לא יותר מ-4 שעות נוספות ביום ו-100 שעות בשנה.

מגבלות על העסקה בשעות נוספות

 • לא ניתן להעסיק עובד למעלה מ-12 שעות נוספות בשבוע, ובמפעלים ששבוע העבודה בהם הוא בן 5 ימים - 15 שעות נוספות בשבוע, וזאת ללא היתר של שר הכלכלה.
 • בין שני ימי עבודה חייבת להיות הפסקה של 8 שעות לפחות.
 • נטל ההוכחה לגבי מספר שעות העבודה אשר עבד העובד הוא על המעסיק. נוסף לכך, חייב המעסיק לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה עבור עובדיו.
 • אף שהעסקה בשעות נוספות מותרת במקרים מסוימים, מעסיק אינו יכול לחייב את עובדיו לעבוד שעות נוספות במתכונת קבועה. פרט למגזרים מסוימים (למשל: עובדי בתי חולים, עובדי כוחות הבטחון), אין באפשרות המעסיק לנצל באופן קבוע את האפשרות שמקנה החוק להשתמש במנגנון השעות הנוספות בעת זמני לחץ או מקרי חירום שאין דרך אחרת לפתור אותם מלבד העסקה בשעות נוספות.
 • אם מעסיק דורש מעובד לעבוד שעות נוספות באופן קבוע, שלא במסגרת העבודות המוגדרות בסעיף 11 לחוק שעות עבודה ומנוחה, עליו לבקש לשם כך היתר להעסקה קבועה בשעות נוספות משר הכלכלה. אחרת - אין כל בסיס חוקי לדרישתו.
 • שעות נוספות מחושבות רק על פי אותו יום, ולא ניתן לערוך קיזוז שלהן מיום אחר.
דוגמה
ביום א' עובד עבד מ-08:00 עד 19:00 (סה"כ 11 שעות) והמעסיק מציע לו לצאת למחרת מהעבודה ב-13:00 במקום ב-16:00. העובד עדיין זכאי לקבל שעות נוספות על יום א'.
 • חשוב להבחין בין שעות נוספות לשעות עודפות - השעות שעושה עובד עד להיקף של יום עבודה מלא (8.6 שעות בשבוע עבודה בן 5 ימים) אינן "שעות נוספות" כמשמעותן בחוק שעות עבודה ומנוחה, אלא "שעות עודפות". משכך, יהא העובד זכאי עבורן לערך של שעת עבודה רגילה.
דוגמה
עובד המועסק בשירות לקוחות במשמרות של 6 שעות כ"א וביום מסוים נדרש להישאר שעתיים נוספות. סה"כ עבד אותו עובד 8 שעות באותו יום, ולכן אינו זכאי לקבל בעבור השעתיים האחרונות גמול עבור שעות נוספות אלא תשלום שכר רגיל.

פטור מעבודה בשעות נוספות לעובדת בהריון

 • חוק עבודת נשים קובע כי עובדת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה ומשעשתה כך או משנודע למעסיק על ההריון בדרך אחרת, היא פטורה מעבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית, מהחודש החמישי להריון ואילך.
 • החוק פוטר עובדת בהריון גם מעבודה במשמרות לילה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בעבודת לילה.
 • למידע נוסף, ראו הגבלת עבודה בהריון.
 • פטור זה אינו חל על עובדת לאחר חופשת לידה. כלומר, לאחר הלידה, אף שהמעסיק חייב להשיב את העובדת לאותם התנאים שבהם עבדה לפני חופשת הלידה, הוא אינו חייב להמשיך לפטור אותה מעבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי ואינו חייב להיעתר לבקשתה לצמצום המשרה.

חשוב לדעת

 • במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה.

הרחבות

ענף הרחבה
עובדי שמירה ואבטחה
 • היתר להעבדה בשמירה במנוחה השבועית ובשעות נוספות קובע כי:
  • מותר להעסיק עובד בשמירה שעתיים נוספות בכל יום מימי השבוע, 3 שעות נוספות ביום שלפני המנוחה השבועית או בערבי חג, ועד 15 שעות נוספות בשבוע.
  • עובד בשמירה שעבד אצל המעסיק עד 4 שבועות, מותר להעסיק 4 שעות נוספות בכל אחד מימי השבוע, 5 שעות נוספות ביום שלפני המנוחה השבועית, עד 37 שעות נוספות בשבוע, ולא יותר מ- 74 שעות נוספות ב- 4 שבועות רצופים.
 • היתר זמני להעסקת עובדי שמירה ואבטחה במספר שעות נוספות גדול יותר:
  • החל מ-11.10.2015 ובמשך חודש אחד בלבד היה מותר באופן זמני להעסיק עובדי שמירה ואבטחה בהסכמתם בלבד במשך 14 שעות ביום בכל אחד מימי השבוע, לא יותר מ-6 ימים בשבוע, ולא יותר מ-37 שעות נוספות בשבוע. במקרה כזה נקבע כי יש להעניק לעובדים הפסקה נוספת בעבודה בת חצי שעה וזאת מעבר להפסקות הרגילות המוענקות להם. תוקפו של היתר זה הוארך עד יום 30.11.2015.
עובדים בבתי מלון, בתי הארחה, בתי קפה ומסעדות
 • החל 12.01.2016 ניתן להעסיק עובד בבית אוכל, בבית מלון או בבית קפה ארבע שעות נוספות בכל יום מימי השבוע, במקום שתי שעות נוספות בכל יום מימי השבוע (כפי שהיה מתר עד אותו מועד).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים