(שבוע עבודה 42 שעות)
שורה 21: שורה 21:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
סעיף 6 ל[http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014] קובע כי שבוע העבודה בענף זה הוא בן 5 ימים ובהיקף של 43 שעות שבועיות.
+
סעיף 6 ל[http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014] קובע כי שבוע העבודה בענף זה הוא בן 5 ימים ובהיקף של 43 שעות שבועיות. (החל מחודש אפריל 2018 שבוע העבודה במשק קוצר ועומד על 42 שעות שבועיות).
 
* בהתאם לסעיף 3 ל[https://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-0191.pdf היתר כללי להיתר להעבדה בשמירה במנוחה השבועית ובשעות נוספות] (ובעקבות ביטולן של תקנות שעות עבודה בשמירה, התשי"א-1951), ניתן להעסיק עובד בשמירה:
 
* בהתאם לסעיף 3 ל[https://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-0191.pdf היתר כללי להיתר להעבדה בשמירה במנוחה השבועית ובשעות נוספות] (ובעקבות ביטולן של תקנות שעות עבודה בשמירה, התשי"א-1951), ניתן להעסיק עובד בשמירה:
 
** 4 שעות נוספות בכל אחד מימי השבוע.  
 
** 4 שעות נוספות בכל אחד מימי השבוע.  

גרסה מ־13:25, 3 במאי 2018

הקדמה:

מעסיקיהם של עובדי שמירה ואבטחה רשאים להעסיק את העובדים 4 שעות נוספות בכל אחד מימי השבוע ו- 5 שעות נוספות ביום שלפני המנוחה השבועית
בהסכמת העובד, ניתן לשלם לו גמול גלובלי עבור עבודתו בשעות נוספות - בימי חול בלבד
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

סעיף 6 לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014 קובע כי שבוע העבודה בענף זה הוא בן 5 ימים ובהיקף של 43 שעות שבועיות. (החל מחודש אפריל 2018 שבוע העבודה במשק קוצר ועומד על 42 שעות שבועיות).

דוגמה
  • עובד שמירה עבד בשבוע מסוים 4 שעות נוספות בכל אחד מהימים ראשון עד חמישי (סך הכל עבד 20 שעות נוספות בימים אלה).
  • ביום שישי באותו שבוע הוא עבד 5 שעות. היות שכבר השלים 43 שעות שבועיות וזהו יום עבודתו השישי, השעות הנוספות באותו יום ייחשבו לו החל מהשעה הראשונה.
  • סך כל השעות הנוספות שעבד באותו שבוע - 25 שעות.
  • אילו היה מתבקש לעבוד באותו שבוע גם בשבת, היתה אפשרות שיעבוד עד 12 שעות בשבת (שכולן שעות נוספות), היות שמותר לעבוד בשבוע עד 37 שעות נוספות.

מי זכאי?

תשלום גמול עבור שעות נוספות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים