(5 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:
 
margin-right: .5em;
 
margin-right: .5em;
 
}
 
}
 
  
 
.modal-govt-welcome {
 
.modal-govt-welcome {
שורה 20: שורה 19:
 
}
 
}
  
.modal-govt-welcome h1, h2, h3 {
+
.modal-govt-welcome h1 {
 +
margin-top: 0;
 +
}
 +
 
 +
@media (max-width: 767px) {
 +
.modal-govt-welcome h1 {
 +
font-size: 36px;
 +
}
 +
}
 +
 
 +
.modal-govt-welcome h1,
 +
.modal-govt-welcome h2,
 +
.modal-govt-welcome h3 {
 
color: #296999;
 
color: #296999;
 
font-family: 'Na_OE_Pro', Arial, sans-serif;
 
font-family: 'Na_OE_Pro', Arial, sans-serif;
שורה 35: שורה 46:
 
.modal-govt-welcome .modal-footer-extra-controls,
 
.modal-govt-welcome .modal-footer-extra-controls,
 
.modal-govt-welcome .modal-footer-extra-controls a {
 
.modal-govt-welcome .modal-footer-extra-controls a {
padding-top: 3em;
 
 
color: #666666;
 
color: #666666;
 +
}
 +
 +
@media (min-width: 768px) {
 +
.modal-govt-welcome .modal-footer-extra-controls,
 +
.modal-govt-welcome .modal-footer-extra-controls a {
 +
padding-top: 3em;
 +
}
 
}
 
}
  
שורה 54: שורה 71:
 
}
 
}
 
 
.modal-govt-welcome h1 {
 
margin-top: 0;
 
}
 
 
 
.modal-govt-welcome .modal-dialog {
 
.modal-govt-welcome .modal-dialog {
 
width: 699px;
 
width: 699px;
שורה 72: שורה 85:
 
}
 
}
  
.modal-footer-extra-controls .backButton {
+
.modal-footer-extra-controls .dismiss-forever + .backButton {
padding-right: 5em;
+
margin-right: 5em;
 
}
 
}
 
}
 
}

גרסה אחרונה מ־22:58, 10 בנובמבר 2019

.dismiss-forever {
	margin-right: .5em;
}

.modal-govt-welcome {
	text-align: center;
}

.modal-govt-welcome .headerImage {
	display: none;
}

.modal-govt-welcome a {
	color: #296999;
}

.modal-govt-welcome .modal-footer-extra-controls label {
    font-weight: normal;
}

.modal-govt-welcome h1 {
	margin-top: 0;
}

@media (max-width: 767px) {
	.modal-govt-welcome h1 {
		font-size: 36px;
	}
}

.modal-govt-welcome h1,
.modal-govt-welcome h2,
.modal-govt-welcome h3 {
	color: #296999;
	font-family: 'Na_OE_Pro', Arial, sans-serif;
}

.modal-govt-welcome .modal-content {
	color: #296999 !important;
}

.modal-govt-welcome .modal-body {
	padding: 14px;
}

.modal-govt-welcome .modal-footer-extra-controls,
.modal-govt-welcome .modal-footer-extra-controls a {
	color: #666666;
}

@media (min-width: 768px) {
	.modal-govt-welcome .modal-footer-extra-controls,
	.modal-govt-welcome .modal-footer-extra-controls a {
		padding-top: 3em;		
	}
}

.modal-govt-welcome .modal-footer {
	border-top: none;
	text-align: center;
	padding-top: 0;
}

@media (min-width: 768px) {
	.modal-govt-welcome .headerImage {
		display: block;
	}
	
	.modal-govt-welcome .btn-default {
		padding: 16px 32px;
	}
	
	.modal-govt-welcome .modal-dialog {
		width: 699px;
	}

	.modal-govt-welcome .headerImage {
		position: absolute;
	}

	.modal-govt-welcome .inner-content {
		padding: 226px 3em 0;
		position: relative;
		z-index: 1;
	}

	.modal-footer-extra-controls .dismiss-forever + .backButton {
		margin-right: 5em;
	}
}