מ
(דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית בשנת 2020)
(תגית: ערבית)
 
(31 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 4: שורה 4:
 
| מידע  = מדרגות מס הכנסה מתעדכנות מדי שנה ולפיהן נקבע מס הכנסה בהתאם לגודל ההכנסה ולנתונים נוספים
 
| מידע  = מדרגות מס הכנסה מתעדכנות מדי שנה ולפיהן נקבע מס הכנסה בהתאם לגודל ההכנסה ולנתונים נוספים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית  
+
| חשוב  = מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית ולא חודשית
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hovrotnikuim/2019/atableforcalculationofincometaxfromwagesandwagesfortheyear-2019-acc.pdf לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2019 ואילך] באתר רשות המסים
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/income-tax-monthly-deductions-booklet/he/ouh-ezer-2020.pdf.pdf לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2020 ואילך] באתר רשות המסים
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 21: שורה 21:
 
* הרעיון העומד בבסיס השיטה של מדרגות מס הוא של הגדלת שיעור המס שעל אדם לשלם ככל שהכנסתו גדולה יותר, תוך הקפדה על כך שעדיין ישמר מצב בו ככל שאדם מרוויח יותר בברוטו הוא גם ירוויח יותר בנטו.
 
* הרעיון העומד בבסיס השיטה של מדרגות מס הוא של הגדלת שיעור המס שעל אדם לשלם ככל שהכנסתו גדולה יותר, תוך הקפדה על כך שעדיין ישמר מצב בו ככל שאדם מרוויח יותר בברוטו הוא גם ירוויח יותר בנטו.
 
* בנוסף, ישנה הבחנה בין הכנסה הנוצרת כתוצאה מיגיעה אישית (עבודתו האישית של האדם) לבין הכנסה הנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה), כאשר מדרגות המס ושיעורי המס בין שני סוגי ההכנסות הם שונים (ראו בטבלאות להלן).
 
* בנוסף, ישנה הבחנה בין הכנסה הנוצרת כתוצאה מיגיעה אישית (עבודתו האישית של האדם) לבין הכנסה הנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה), כאשר מדרגות המס ושיעורי המס בין שני סוגי ההכנסות הם שונים (ראו בטבלאות להלן).
 +
{{דוגמה|1= '''דוגמאות להכנסה מיגיעה אישית'''
 +
* משכורת,
 +
* הכנסה מעסק,
 +
* קצבת פנסיה (כולל קצבת פנסיית נכות),
 +
* מענק פרישה,
 +
* דמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך 10 שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד.}}
  
==שיעורי מדרגות המס ==
+
==שיעורי מדרגות המס לשנת 2020 ==
* ערך זה מפרט את שיעוריהן של מדרגות המס לשנת 2018 ([[מדרגות מס הכנסה - נתוני עבר|לנתוני העבר של מדרגות המס)]].
+
* דף זה מפרט את שיעוריהן של מדרגות המס לשנת 2020 ([[מדרגות מס הכנסה - נתוני עבר|לנתוני העבר של מדרגות המס)]].
 
* מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית (העמודה של ההכנסה החודשית בטבלאות היא לצורך המחשה בלבד).
 
* מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית (העמודה של ההכנסה החודשית בטבלאות היא לצורך המחשה בלבד).
 
* [[נקודות זיכוי ממס הכנסה]] עשויות להשפיע על סכום המס שאדם יידרש לשלם.
 
* [[נקודות זיכוי ממס הכנסה]] עשויות להשפיע על סכום המס שאדם יידרש לשלם.
* ניתן להיעזר ב[https://taxes.gov.il/Pages/TestCalculator.aspx מחשבון לחישוב מס הכנסה] ו[https://taxes.gov.il/Pages/TestNekudotZicuiCalculator2017.aspx מחשבון נקודות זיכוי] באתר רשות המסים.
+
* ניתן להיעזר ב[https://www.gov.il/he/service/income-tax-calculator מחשבון לחישוב מס הכנסה] ו[https://secapp.taxes.gov.il/srsimulatorNZ/#/simulator מחשבון נקודות זיכוי] באתר רשות המסים.
=== מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2019 ===
+
=== מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית ===<!-- פסקה זו מוטמעת בערך "ניכוי מס הכנסה מעובדים פלסטינים" -->
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! הכנסה שנתית !! הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) !!שיעור המס
+
! הכנסה שנתית !! הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) !!שיעור המס
 
|-
 
|-
|  עד 75,720 ש"ח || עד 6,310 ש"ח  |||10%
+
|  עד 75,960 ש"ח || עד 6,330 ש"ח  |||10%
 
|-
 
|-
| 75,721 ש"ח - 108,600 ש"ח || 6,311 ש"ח - 9,050 ש"ח ||| 14%
+
| 75,961- 108,960 ש"ח || 6,331- 9,080 ש"ח ||| 14%
 
|-
 
|-
| 108,601 ש"ח - 174,360 ש"ח || 9,051 ש"ח - 14,530 ש"ח ||| 20%
+
| 108,961- 174,960 ש"ח || 9,081- 14,580 ש"ח ||| 20%
 
|-
 
|-
|  174,361 ש"ח - 242,400 ש"ח ||14,531 ש"ח - 20,200 ש"ח ||| 31%
+
|  174,961- 243,120 ש"ח ||14,581- 20,260 ש"ח ||| 31%
 
|-
 
|-
242,401 ש"ח - 504,360 ש"ח || 20,201 ש"ח - 42,030 ש"ח ||| 35%
+
243,121- 505,920 ש"ח || 20,261- 42,160 ש"ח ||| 35%
 
|-
 
|-
504,361 ש"ח  - 649,560 ש"ח || 42,031 ש"ח - 54,130 ש"ח ||| 47%
+
505,921- 651,600 ש"ח || 42,161- 54,300 ש"ח ||| 47%
 
|-
 
|-
| 649,561  ש"ח ומעלה || 54,131 ש"ח ומעלה ||| 50% *
+
| 651,601 ש"ח ומעלה || 54,301 ש"ח ומעלה ||| 50% *
 
|}
 
|}
  
: * מדרגה זו אינה קבועה ב[[פקודת מס הכנסה]], אולם עפ"י [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/255_001.htm#Seif453 סעיף 121ב לפקודה], אדם שהכנסתו השנתית עלתה על 649,561 ש"ח (54,131 ש"ח לחודש), יהיה חייב במס של 3% נוספים בנוסף על מדרגת המס הרגילה (47%)  ולכן שיעור המס יעמוד על 50%.<br />
+
: * מדרגה זו אינה קבועה ב[[פקודת מס הכנסה]], אולם עפ"י [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/255_001.htm#Seif453 סעיף 121ב לפקודה], אדם שהכנסתו השנתית עלתה על 651,600 ש"ח (54,300 ש"ח לחודש), יהיה חייב במס של 3% נוספים בנוסף על מדרגת המס הרגילה (47%)  ולכן שיעור המס יעמוד על 50%.<br />
 
<br />
 
<br />
 
+
* '''מדרגות המס מחושבות על בסיס הכנסה שנתית בלבד.'''
* '''החישוב הוא על בסיס הכנסה שנתית בלבד.'''
 
 
** הסכומים בעמודת "הכנסה חודשית" הם בהנחה שההכנסה החודשית זהה בכל חודשי השנה.  
 
** הסכומים בעמודת "הכנסה חודשית" הם בהנחה שההכנסה החודשית זהה בכל חודשי השנה.  
 
** ייתכנו הבדלים של מספר שקלים בין החישוב על בסיס השכר החודשי והשכר השנתי בשל עיגול הסכומים.
 
** ייתכנו הבדלים של מספר שקלים בין החישוב על בסיס השכר החודשי והשכר השנתי בשל עיגול הסכומים.
  
=== מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2018 === <!-- יש הפניה לסעיף הזה מפורטל "הנחות והטבות כלכליות בגיל השלישי" => "זכויות לבני +60" -->
+
=== מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית === <!-- יש הפניה לסעיף הזה מפורטל "אזרחים ותיקים ופנסיונרים (גיל הזהב)" => "זכויות לבני +60", כמו כן יש הפניה מתוך "פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה למגורים" כן הפניה והעתקה של הטבלה בערך "ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים" -->
 
* למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 
* למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 
* למי שטרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
 
* למי שטרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! הכנסה שנתית !! הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) !!שיעור המס
+
! הכנסה שנתית !! הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) !!שיעור המס
 
|-
 
|-
| עד 242,400 ש"ח || עד 20,000 ש"ח ||| 31%
+
| עד 243,120 ש"ח || עד 20,260 ש"ח ||| 31%
 
|-
 
|-
242,401 ש"ח - 504,360 ש"ח || 20,001 ש"ח - 42,030 ש"ח ||| 35%
+
243,121- 505,920 ש"ח || 20,261- 42,160 ש"ח ||| 35%
 
|-
 
|-
504,361 ש"ח  - 649,560 ש"ח || 42,031 ש"ח - 54,130 ש"ח ||| 47%
+
505,921- 651,600 ש"ח || 42,161- 54,300 ש"ח ||| 47%
 
|-
 
|-
| 649,561  ש"ח ומעלה || 54,131 ש"ח ומעלה ||| 50%
+
| 651,601 ש"ח ומעלה || 54,301 ש"ח ומעלה ||| 50%
 
|}
 
|}
  
 
{{הערת עריכה|הזכאות בגיל 60 היא על כל שנת המס לפי סעיף 121 (ב) לפקודה ובאישור במייל מרשות המסים מיום 5.6.2016|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09:44, 6 ביוני 2016 (IDT)}}
 
{{הערת עריכה|הזכאות בגיל 60 היא על כל שנת המס לפי סעיף 121 (ב) לפקודה ובאישור במייל מרשות המסים מיום 5.6.2016|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09:44, 6 ביוני 2016 (IDT)}}
  
==דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית בשנת 2019==
+
==דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית בשנת 2020==
{{דוגמה|1= '''הכנסתה (מיגיעה אישית) החייבת במס של עובדת בשנת 2019 היא 5,700 ש"ח בחודש.'''
+
{{דוגמה|1= '''הכנסתה (מיגיעה אישית) החייבת במס של עובדת בשנת 2020 היא 5,700 ש"ח בחודש.'''
* על הכנסה עד 6,310 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, לכן סכום המס על כל הכנסתה יהיה 570 ש"ח בחודש (5,700 X{{כ}} 10%).
+
* על הכנסה עד 6,330 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, לכן סכום המס על כל הכנסתה יהיה 570 ש"ח בחודש (5,700 X{{כ}} 10%).
* העובדת זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי ([[נקודות זיכוי ממס הכנסה לתושב ישראל|2.25 כתושבת ישראל]], ועוד [[נקודות זיכוי ממס הכנסה לנשים|חצי נקודת זיכוי כאישה]]). שוויין של 2.75 [[נקודת זיכוי|נקודות זיכוי]] הוא {{חשב ועצב |{{נתון:נקודת זיכוי ממס הכנסה/חודשי}}*2.75}} ש"ח בחודש.
+
* העובדת זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי ([[נקודות זיכוי ממס הכנסה לתושב ישראל|2.25 כתושבת ישראל]] ועוד [[נקודות זיכוי ממס הכנסה לנשים|חצי נקודת זיכוי כאישה]]). שוויין של 2.75 [[נקודת זיכוי|נקודות זיכוי]] הוא {{חשב ועצב |{{נתון:נקודת זיכוי ממס הכנסה/חודשי}}*2.75}} ש"ח בחודש.
 
* היות שסכום נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס המקורי שחושב על הכנסתה של העובדת, לא ינוכה משכרה מס הכנסה כלל.}}
 
* היות שסכום נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס המקורי שחושב על הכנסתה של העובדת, לא ינוכה משכרה מס הכנסה כלל.}}
  
{{דוגמה|1= '''הכנסתו (מיגיעה אישית) החייבת במס של עובד בשנת 2019 היא 9,500 ש"ח בחודש.'''
+
{{דוגמה|1= '''הכנסתו (מיגיעה אישית) החייבת במס של עובד בשנת 2020 היא 10,000 ש"ח בחודש.'''
* על הכנסה עד 6,310 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 631 ש"ח בחודש (6,310 X{{כ}} 10%).
+
* על הכנסה עד 6,330 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 633 ש"ח בחודש (6,330 X{{כ}} 10%).
* על ההכנסה שבין 6,311 ש"ח ל-9,050 ש"ח (סה"כ 2,739 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 383.46 ש"ח (2,739 X{{כ}} 14%).
+
* על ההכנסה מ-6,331 ש"ח עד 9,080 ש"ח (סה"כ 2,750 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 385 ש"ח (2,750 X{{כ}} 14%).
* על יתרת ההכנסה בין 9,051 ש"ח ל-9,500 ש"ח (סה"כ 449 ש"ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר 89.80 ש"ח (449 X{{כ}} 20%).
+
* על יתרת ההכנסה מ-9,081 ש"ח עד 10,000 ש"ח (סה"כ 920 ש"ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר ‭184‬ ש"ח (920 X{{כ}} 20%).
* '''סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו כתוצאה מיגיעה אישית לשנת 2019 הוא 1,104.26 ש"ח לחודש.'''  
+
* '''סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו כתוצאה מיגיעה אישית בשנת 2020 הוא 1,202 ש"ח לחודש.'''  
 
* מסכום זה יש להפחית זיכויים שונים, כגון: [[נקודות זיכוי ממס הכנסה|נקודות זיכוי]], [[זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני|זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני]], [[זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה|זיכוי ממס לתושבים בישובים מסוימים]] וכיו"ב.}}
 
* מסכום זה יש להפחית זיכויים שונים, כגון: [[נקודות זיכוי ממס הכנסה|נקודות זיכוי]], [[זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני|זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני]], [[זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה|זיכוי ממס לתושבים בישובים מסוימים]] וכיו"ב.}}
  
  
{{דוגמה|'''עובד בחלק מהשנה במשכורת חודשית של 9,500 ש"ח.'''  
+
{{דוגמה|'''עובד בחלק מהשנה במשכורת חודשית של 10,000 ש"ח.'''  
 
* נניח שהעובד מהדוגמה הקודמת עבד רק ב-3 החודשים הראשונים של השנה (ינואר, פברואר ומרץ), ובהמשך השנה לא היתה לו הכנסה.
 
* נניח שהעובד מהדוגמה הקודמת עבד רק ב-3 החודשים הראשונים של השנה (ינואר, פברואר ומרץ), ובהמשך השנה לא היתה לו הכנסה.
* המשכורת השנתית שלו היתה 30,000 ש"ח (הכנסה שחלה עליה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 300 ש"ח).
+
* המשכורת השנתית שלו היתה 30,000 ש"ח (הכנסה שחלה עליה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 3,000 ש"ח).
* מסכום המס השנתי יש להפחית לעובד את [[נקודות זיכוי ממס הכנסה|נקודות הזיכוי]] שהוא זכאי להן ו[[זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני|זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני]] עבור החודשים שבהם קיבל שכר.
+
* מסכום המס השנתי יש להפחית לעובד את [[נקודות זיכוי ממס הכנסה|נקודות הזיכוי]] שהוא זכאי להן ו[[זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני|זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני]] שבוצעו באותה שנה.  
* מכיוון ששווי נקודות הזיכוי לכל תושב ישראל - {{חשב ועצב |{{נתון:נקודת זיכוי ממס הכנסה}}*2.25}} ש"ח ([[נקודות זיכוי ממס הכנסה לתושב ישראל||2.25 נקודות זיכוי]]), גבוה מסכום המס שעליו לשלם, סכומים אלה יתקזזו והוא לא יהיה חייב לשלם מס הכנסה כלל באותה שנת מס.
+
* שווי נקודות הזיכוי לכל תושב ישראל ([[נקודות זיכוי ממס הכנסה לתושב ישראל||2.25 נקודות זיכוי]]) הוא {{חשב ועצב |{{נתון:נקודת זיכוי ממס הכנסה}}*2.25}} ש"ח לשנה. היות ששווי נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס שעליו לשלם, סכומים אלה יתקזזו והוא לא יהיה חייב לשלם מס הכנסה כלל באותה שנת מס.
* אם המעסיק ניכה ממשכורתו בחודשים ינואר-מרץ סכומי מס על בסיס ההנחה כי העובד ימשיך להשתכר 9,500 ש"ח גם בחודשים הבאים, העובד יהיה זכאי ל[[החזר מס הכנסה]] שאותו יוכל להגיש רק לאחר תום שנת המס (או שיבקש [[תיאום מס הכנסה]] במהלך שנת המס, שבמסגרתו יצהיר מהי הכנסתו השנתית הצפויה, ויגיש אותו למעסיק כדי שיזכה אותו על סכומי המס שניכה משכרו). }}
+
* אם המעסיק ניכה ממשכורתו בחודשים ינואר-מרץ סכומי מס (1,201.66 ש"ח בכל חודש, בהתאם לדוגמה הקודמת) על בסיס ההנחה כי העובד ימשיך להשתכר 10,000 ש"ח גם בחודשים הבאים, העובד יהיה זכאי ל[[החזר מס הכנסה]] שאותו יוכל להגיש רק לאחר תום שנת המס (או שיבקש [[תיאום מס הכנסה]] במהלך שנת המס, שבמסגרתו יצהיר מהי הכנסתו השנתית הצפויה, ויגיש אותו למעסיק כדי שיזכה אותו על סכומי המס שניכה משכרו). }}
  
 
<!--  הסתרת דוגמה שהיתה עם משכורת "גבוהה מדי"  
 
<!--  הסתרת דוגמה שהיתה עם משכורת "גבוהה מדי"  
שורה 104: שורה 109:
 
-->
 
-->
  
==דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית בשנת 2019==
+
==דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית בשנת 2020==
{{דוגמה|
+
{{דוגמה| '''הכנסתו (שלא מיגיעה אישית) החייבת במס של גבר בן 45 בשנת 2020 היא 10,000 ש"ח בחודש.'''
* '''הכנסתו (שלא מיגיעה אישית) החייבת במס של גבר בן 45 בשנת 2019 היא 10,000 ש"ח בחודש.'''
+
* על 10,000 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 31%, כלומר 3,100 ש"ח (10,000 X{{כ}} 31%).
** על 10,000 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 31%, כלומר 3,100 ש"ח (10,000 X{{כ}} 31%).
+
* לכן '''סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו בשנת 2020 שאינה תוצאה של יגיעה אישית הוא 3,100 ש"ח לחודש.'''}}
** לכן '''סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו שאינה תוצאה של יגיעה אישית לשנת 2019 הוא 3,100 ש"ח לחודש.'''}}
+
{{דוגמה| '''הכנסתה (שלא מיגיעה אישית) החייבת במס של אישה בת 61 בשנת 2020, אף היא 10,000 ש"ח בחודש.'''  
{{דוגמה|
+
* בשל גילה (מעל 60 שנה) יחושבו מדרגות המס עבור הכנסתה על-פי אותן מדרגות מס המחושבות בהכנסה מיגיעה אישית.
* '''הכנסתה (שלא מיגיעה אישית) החייבת במס של אישה בת 61 בשנת 2019, אף היא 10,000 ש"ח בחודש.'''  
+
* על הכנסה עד 6,330 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 633 ש"ח בחודש (6,330 X{{כ}} 10%).
** בשל גילה (מעל 60 שנה) יחושבו מדרגות המס עבור הכנסתה על-פי אותן מדרגות מס המחושבות בהכנסה מיגיעה אישית.
+
* על ההכנסה מ-6,331 ש"ח עד 9,080 ש"ח (סה"כ 2,750 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 385 ש"ח (2,750 X{{כ}} 14%).
** על הכנסה עד 6,310 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 631 ש"ח (6,310 X{{כ}} 10%).
+
* על יתרת ההכנסה מ-9,081 ש"ח עד 10,000 ש"ח (סה"כ 920 ש"ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר ‭184‬ ש"ח (920 X{{כ}} 20%).
** על ההכנסה שבין 6,311 ש"ח ל-9,050 ש"ח (סה"כ 2,739 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 383.46 ש"ח (2,739 X{{כ}} 14%).
+
* '''סכום המס הכולל שעליה לשלם עבור הכנסתה בשנת 2020 שאינה תוצאה של יגיעה אישית הוא 1,202 ש"ח'''.}}
** על יתרת ההכנסה בין 9,051 ש"ח ל--10,000 ש"ח (סה"כ 949 ש"ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר 189.80 ש"ח (949 X{{כ}} 20%).
 
** '''סכום המס הכולל שעליה לשלם עבור הכנסתה שאינה תוצאה של יגיעה אישית לשנת 2019 הוא 1,204.26 ש"ח'''.}}
 
 
<!--  הסתרת דוגמאות שהיו עם הכנסות "גבוהות מדי"
 
<!--  הסתרת דוגמאות שהיו עם הכנסות "גבוהות מדי"
 
* '''הכנסתו החודשית החייבת במס (שלא מיגיעה אישית) של אדם, בן 45, בשנת 2015 היא 60,000 ש"ח בחודש. כיצד יחושב סכום המס שעליו לשלם?'''
 
* '''הכנסתו החודשית החייבת במס (שלא מיגיעה אישית) של אדם, בן 45, בשנת 2015 היא 60,000 ש"ח בחודש. כיצד יחושב סכום המס שעליו לשלם?'''
שורה 139: שורה 142:
 
-->
 
-->
  
{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
==גורמי ממשל==
 
==גורמי ממשל==
שורה 145: שורה 148:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm#Seif451 פקודת מס הכנסה] - סעיף 121, 121ב.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm#Seif453 פקודת מס הכנסה] - סעיף 121, 121ב.
 
* [http://knesset.gov.il/Laws/Data/law/2382/2382.pdf חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012].
 
* [http://knesset.gov.il/Laws/Data/law/2382/2382.pdf חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012].
  

גרסה אחרונה מ־17:46, 4 באוגוסט 2020

הקדמה:

מדרגות מס הכנסה מתעדכנות מדי שנה ולפיהן נקבע מס הכנסה בהתאם לגודל ההכנסה ולנתונים נוספים
מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית ולא חודשית

בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות. מיסוי פרוגרסיבי משמעותו שככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר.

 • ההכנסה החייבת במס (כלומר, הכנסתו של אדם לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו) מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה. שכבות אלו הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.
 • הרעיון העומד בבסיס השיטה של מדרגות מס הוא של הגדלת שיעור המס שעל אדם לשלם ככל שהכנסתו גדולה יותר, תוך הקפדה על כך שעדיין ישמר מצב בו ככל שאדם מרוויח יותר בברוטו הוא גם ירוויח יותר בנטו.
 • בנוסף, ישנה הבחנה בין הכנסה הנוצרת כתוצאה מיגיעה אישית (עבודתו האישית של האדם) לבין הכנסה הנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה), כאשר מדרגות המס ושיעורי המס בין שני סוגי ההכנסות הם שונים (ראו בטבלאות להלן).
דוגמה
דוגמאות להכנסה מיגיעה אישית
 • משכורת,
 • הכנסה מעסק,
 • קצבת פנסיה (כולל קצבת פנסיית נכות),
 • מענק פרישה,
 • דמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך 10 שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד.

שיעורי מדרגות המס לשנת 2020

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 75,960 ש"ח עד 6,330 ש"ח 10%
75,961- 108,960 ש"ח 6,331- 9,080 ש"ח 14%
108,961- 174,960 ש"ח 9,081- 14,580 ש"ח 20%
174,961- 243,120 ש"ח 14,581- 20,260 ש"ח 31%
243,121- 505,920 ש"ח 20,261- 42,160 ש"ח 35%
505,921- 651,600 ש"ח 42,161- 54,300 ש"ח 47%
651,601 ש"ח ומעלה 54,301 ש"ח ומעלה 50% *
* מדרגה זו אינה קבועה בפקודת מס הכנסה, אולם עפ"י סעיף 121ב לפקודה, אדם שהכנסתו השנתית עלתה על 651,600 ש"ח (54,300 ש"ח לחודש), יהיה חייב במס של 3% נוספים בנוסף על מדרגת המס הרגילה (47%) ולכן שיעור המס יעמוד על 50%.


 • מדרגות המס מחושבות על בסיס הכנסה שנתית בלבד.
  • הסכומים בעמודת "הכנסה חודשית" הם בהנחה שההכנסה החודשית זהה בכל חודשי השנה.
  • ייתכנו הבדלים של מספר שקלים בין החישוב על בסיס השכר החודשי והשכר השנתי בשל עיגול הסכומים.

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • למי שטרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 243,120 ש"ח עד 20,260 ש"ח 31%
243,121- 505,920 ש"ח 20,261- 42,160 ש"ח 35%
505,921- 651,600 ש"ח 42,161- 54,300 ש"ח 47%
651,601 ש"ח ומעלה 54,301 ש"ח ומעלה 50%
הערת עריכה
הזכאות בגיל 60 היא על כל שנת המס לפי סעיף 121 (ב) לפקודה ובאישור במייל מרשות המסים מיום 5.6.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:44, 6 ביוני 2016 (IDT)

דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית בשנת 2020

דוגמה
הכנסתה (מיגיעה אישית) החייבת במס של עובדת בשנת 2020 היא 5,700 ש"ח בחודש.
 • על הכנסה עד 6,330 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, לכן סכום המס על כל הכנסתה יהיה 570 ש"ח בחודש (5,700 X‏ 10%).
 • העובדת זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי (2.25 כתושבת ישראל ועוד חצי נקודת זיכוי כאישה). שוויין של 2.75 נקודות זיכוי הוא 602.25 ש"ח בחודש.
 • היות שסכום נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס המקורי שחושב על הכנסתה של העובדת, לא ינוכה משכרה מס הכנסה כלל.
דוגמה
הכנסתו (מיגיעה אישית) החייבת במס של עובד בשנת 2020 היא 10,000 ש"ח בחודש.
 • על הכנסה עד 6,330 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 633 ש"ח בחודש (6,330 X‏ 10%).
 • על ההכנסה מ-6,331 ש"ח עד 9,080 ש"ח (סה"כ 2,750 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 385 ש"ח (2,750 X‏ 14%).
 • על יתרת ההכנסה מ-9,081 ש"ח עד 10,000 ש"ח (סה"כ 920 ש"ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר ‭184‬ ש"ח (920 X‏ 20%).
 • סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו כתוצאה מיגיעה אישית בשנת 2020 הוא 1,202 ש"ח לחודש.
 • מסכום זה יש להפחית זיכויים שונים, כגון: נקודות זיכוי, זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני, זיכוי ממס לתושבים בישובים מסוימים וכיו"ב.


דוגמה
עובד בחלק מהשנה במשכורת חודשית של 10,000 ש"ח.
 • נניח שהעובד מהדוגמה הקודמת עבד רק ב-3 החודשים הראשונים של השנה (ינואר, פברואר ומרץ), ובהמשך השנה לא היתה לו הכנסה.
 • המשכורת השנתית שלו היתה 30,000 ש"ח (הכנסה שחלה עליה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 3,000 ש"ח).
 • מסכום המס השנתי יש להפחית לעובד את נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן וזיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני שבוצעו באותה שנה.
 • שווי נקודות הזיכוי לכל תושב ישראל (|2.25 נקודות זיכוי) הוא 5,913 ש"ח לשנה. היות ששווי נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס שעליו לשלם, סכומים אלה יתקזזו והוא לא יהיה חייב לשלם מס הכנסה כלל באותה שנת מס.
 • אם המעסיק ניכה ממשכורתו בחודשים ינואר-מרץ סכומי מס (1,201.66 ש"ח בכל חודש, בהתאם לדוגמה הקודמת) על בסיס ההנחה כי העובד ימשיך להשתכר 10,000 ש"ח גם בחודשים הבאים, העובד יהיה זכאי להחזר מס הכנסה שאותו יוכל להגיש רק לאחר תום שנת המס (או שיבקש תיאום מס הכנסה במהלך שנת המס, שבמסגרתו יצהיר מהי הכנסתו השנתית הצפויה, ויגיש אותו למעסיק כדי שיזכה אותו על סכומי המס שניכה משכרו).


דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית בשנת 2020

דוגמה
הכנסתו (שלא מיגיעה אישית) החייבת במס של גבר בן 45 בשנת 2020 היא 10,000 ש"ח בחודש.
 • על 10,000 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 31%, כלומר 3,100 ש"ח (10,000 X‏ 31%).
 • לכן סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו בשנת 2020 שאינה תוצאה של יגיעה אישית הוא 3,100 ש"ח לחודש.
דוגמה
הכנסתה (שלא מיגיעה אישית) החייבת במס של אישה בת 61 בשנת 2020, אף היא 10,000 ש"ח בחודש.
 • בשל גילה (מעל 60 שנה) יחושבו מדרגות המס עבור הכנסתה על-פי אותן מדרגות מס המחושבות בהכנסה מיגיעה אישית.
 • על הכנסה עד 6,330 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 633 ש"ח בחודש (6,330 X‏ 10%).
 • על ההכנסה מ-6,331 ש"ח עד 9,080 ש"ח (סה"כ 2,750 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 385 ש"ח (2,750 X‏ 14%).
 • על יתרת ההכנסה מ-9,081 ש"ח עד 10,000 ש"ח (סה"כ 920 ש"ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר ‭184‬ ש"ח (920 X‏ 20%).
 • סכום המס הכולל שעליה לשלם עבור הכנסתה בשנת 2020 שאינה תוצאה של יגיעה אישית הוא 1,202 ש"ח.גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים