(אפשרויות בקופת החולים)
(אפשרויות להשגת מימון לתרופות שאינן בסל הבריאות)
שורה 40: שורה 40:
 
! מידע נוסף
 
! מידע נוסף
 
!
 
!
|-
 
| מימון על ידי הקופה על פי נוהג
 
| קופת החולים
 
| במקרים בהם הקופה כבר מימנה את התרופה לחולים באותו מצב רפואי, אסור לה להפלות בין החולים ועליה לממן את הטיפול לכלל החולים. למידע נוסף ראו בפסקת [[#מימון על פי נוהג בקופה|מימון על פי נוהג בקופה]]
 
|
 
 
|-
 
|-
 
| שב"ן
 
| שב"ן

גרסה מ־13:35, 1 במאי 2016

הקדמה:

אמתי: קופות חולים / רופאים יכולים לטעות לגבי תרופות בסל / מחוץ לסל ולכן חובה לבדוק ב- call.gov.il
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מחיריהן של תרופות שאינן בסל הבריאות עלול להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים. המדריך להשגת תרופות שאינן בסל הבריאות מספק מידע על האפשרויות להשגת מימון לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.

 • קופות חולים / רופאים יכולים לטעות לגבי תרופות בסל / מחוץ לסל ולכן חובה לבדוק במאגר משרד הבריאות

למי מיועד המדריך?

אפשרויות להשגת מימון לתרופות שאינן בסל הבריאות

אפשרות להשגת מימון אל מי פונים מידע נוסף
שב"ן קופת החולים
ועדת חריגים קופת החולים
אגודות חסד
מחקר קליני
טיפולי חמלה

אפשרויות בקופת החולים

שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים) בקופות החולים

 • מי שמחזיק בביטוח משלים בקופת החולים שלו, עשוי להיות זכאי למימון של תרופות שאינן בסל הבריאות.
 • כל קופת חולים קובעת את הזכאויות השונות שבשירותיה, ולכן ייתכנו הבדלים בין קופה לקופה.
 • למידע נוסף ראו שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים).

ועדות חריגים, ערר ובית הדין לעבודה

 • פנייה לוועדת החריגים של קופת חולים
 • כולל ארגוני סיוע (קרן דולב)
 • על קופות החולים חל איסור להפלות בין המבוטחים בקופה.
 • אם הקופה נתנה את הטיפול לחולה במצב מסוים, עליה לתת אותו לכל החולים במצב זהה, גם אם הטיפול מחוץ לסל.
 • לכן, מומלץ לבדוק עם הקופה ועם ארגוני סיוע האם ישנו טיפול שניתן לחולים באותו מצב.

עמותות חולים

אגודות חסד

השתתפות במחקר קליני

 • בישראל נערכים מגוון רחב של ניסויים רפואיים בתחומים שונים: תרופות, אביזרים ומכשירים רפואיים (אמ"ר), מוצרים המכילים תאים ורקמות חיים, אפידמיולוגיה של מחלות ועוד.
 • חולה אשר אין טיפול הולם למחלתו עשוי להתאים לניסוי רפואי, בו יטופל באמצעות טיפול שטרם יצא לשוק.
 • ההשתתפות בניסוי תיעשה ברצון ובהסכמת החולה בלבד.
 • ניתן לאתר מידע על ניסויים הנערכים במספר דרכים:
 • על מנת שחולה יכלל בניסוי רפואי, יש לפנות לחוקר או למרכז בו מתבצע המחקר. מומלץ להתייעץ קודם לכך עם הרופא המטפל.
 • השתתפות של חולה במחקר קליני מחייבת הסכמה מדעת:
  • על החולה לתת הסכמה בכתב להשתתפות בניסוי.
  • לשם קבלת ההסכמה על החוקר להסביר לחולה באופן מפורט את פרטי הניסוי, כולל סיכונים אפשריים ונסיבות בהן יופסק הניסוי.
  • למידע נוסף על הסכמה מדעת ראו [נוהל ניסויים רפואיים בבני אדם באתר משרד הבריאות] (עמ' 13 ואילך).
 • למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות.

טיפול חמלה

 • טיפולי חמלה מאפשרים טיפול באמצעות תרופה שאינה רשומה באף מדינה לחולה הסובל ממחלה חמורה, או מחלה הגורמת לנכות משמעותית, ולא ניתן לטפל בו בתרופה רשומה, או להכלילו במסגרת ניסוי קליני (העדיפות היא טיפול במסגרת ניסוי קליני).
 • לטיפול חמלה נדרש אישור מראש של משרד הבריאות.
 • לצורך אישור הטיפול, על הרופא המטפל לחשוב שהתועלת בטיפול עדיפה על הסיכון הכרוך בו.
 • כמו כן, אישור הטיפול מותנה בזמינות של התרופה לכל אורך הטיפול.
 • הגשת בקשה לאישור הטיפול תוגש על ידי המוסד הרפואי. בבקשה יכלול המוסד הרפואי את ההיסטוריה הרפואית של החולה וכן טופס הסכמה מדעת של החולה.
 • לא קיימת חובה לספק טיפולי חמלה:
  • הרופאים אינם מחויבים להציע טיפול חמלה.
  • טיפולי חמלה ניתנים ללא עלות על ידי חברות התרופות, אשר אינן מחויבות לספק את הטיפול (גם אם ניתן אישור משרד הבריאות).
הערת עריכה
לעיון ועדת האתיקה
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 17:13, 14 באפריל 2016 (IDT)

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים