(איך מקבל החייב פטור מחובותיו?)
(האם יש דרך מקוצרת למחוק את החובות?)
שורה 81: שורה 81:
 
# '''ביצוע תכנית הפירעון''' - אם בית המשפט אישר את תכנית הפירעון, במשך כ-3 שנים נוספות תבוצע תכנית הפירעון, במסגרתה חלק מנכסי החייב יימכרו לצורך פירעון חלקי של החובות. למידע נוסף ראו [[מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל]].  
 
# '''ביצוע תכנית הפירעון''' - אם בית המשפט אישר את תכנית הפירעון, במשך כ-3 שנים נוספות תבוצע תכנית הפירעון, במסגרתה חלק מנכסי החייב יימכרו לצורך פירעון חלקי של החובות. למידע נוסף ראו [[מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל]].  
 
# '''סיום ההליך ומחיקת חובות''' - לאחר סיום ביצוע תכנית הפירעון, וככלל כ-4.5 שנים מיום מתן צו כינוס הנכסים, יקבל החייב פטור מתשלום יתרת החובות שלא נפרעו במסגרת תוכנית הפירעון. למידע נוסף ראו [[צו הפטר בפשיטת רגל]].
 
# '''סיום ההליך ומחיקת חובות''' - לאחר סיום ביצוע תכנית הפירעון, וככלל כ-4.5 שנים מיום מתן צו כינוס הנכסים, יקבל החייב פטור מתשלום יתרת החובות שלא נפרעו במסגרת תוכנית הפירעון. למידע נוסף ראו [[צו הפטר בפשיטת רגל]].
 
==האם יש דרך מקוצרת למחוק את החובות?==
 
* אדם אשר חובותיו גבוהים מ-34,963 ש"ח (נכון לשנת 2015) ויש ביכולתו לשלם למעלה מ-30% מחובותיו יכול להגיש לבית המשפט בקשה להסדר עם הנושים.
 
* אם בית המשפט והנושים יאשרו את ההסדר, לאחר תשלום הסכום המוסכם בהסדר יימחקו שאר החובות, וזאת מבלי שיוטלו על האדם המגבלות המוטלות בהליך פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו [[פשרה או הסדר לפני צו כינוס נכסים]].
 
* גם בשלבים מאוחרים יותר בהליך יכול החייב להציע לנושים להגיע להסדר על מנת לקצר את ההליך ולהביא לסיומו:
 
** למידע על פשרה או הסדר לאחר שניתן [[צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל|צו כינוס נכסים]] ראו [[פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים]].
 
** למידע על פשרה או הסדר לאחר [[הכרזת פשיטת רגל]] ראו [[פשרה או הסדר אחרי הכרזת פשיטת רגל]].
 
  
 
== האם ניתן להפחית את סכום התשלום החודשי? ==
 
== האם ניתן להפחית את סכום התשלום החודשי? ==

גרסה מ־17:01, 24 בספטמבר 2015

הקדמה:

הליך לקבלת צו הפטר בהוצאה לפועל נועד להביא למחיקת חובות של חייב בהוצאה לפועל אשר אין ביכולתו לפרוע את חובותיו
המידע במדריך לחייב השוקל להגיש בקשה למתן הפטר
למידע המלא אודות הליך הפטר בהוצאה לפועל ראו פורטל מחיקת חובות (הפטר) לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל חשוב 2 = בקשות לפי הליך זה ניתן להגיש עד ליום 05.09.2018 בלבד
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

הליך הפטר בהוצאה לפועל נועד לאפשר לחייב מוגבל באמצעים העומד בתנאים מסוימים, לקבל צו הפטר המוחק את חובותיו ומאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים לאחר סיום ההליך.

למי המדריך מיועד?

 • לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל המעוניין להגיש בקשה למחיקת חובותיו.

שאלות לקראת הגשת בקשה לקבלת הפטר בהוצאה לפועל

שאלה הסבר
מתי חייב בהוצאה לפועל יכול להגיש בקשה לקבלת הפטר בהוצאה לפועל? חייב העומד במספר תנאים, בהם היותו חייב מוגבל באמצעים מזה ארבע שנים העומד בצו התשלומים שניתן לו, ושאין לו רכוש שניתן למכור לצורך תשלום החובות, יכול להגיש בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל. למידע נוסף ראו בקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל (פסקת "אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים").
האם מי שעדיין לא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים יכול לבקש לעבור הכרזה כחייב מוגבל באמצעים ולהגיש בקשה למתן הפטר? החקיקה הקובעת את האפשרות לקבלת הפטר בהוצאה לפועל נקבעה לשלוש שנים בלבד, עד ליום 05.09.2018. כלומר, רק מי שיעמוד בתנאים עד למועד זה יוכל להגיש בקשה. מי שעדיין לא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים, לא יוכל להנות מהליך ההפטר בהוצאה לפועל.
מה המטרה של הליך לקבלת הפטר בהוצאה לפועל? הליך קבלת ההפטר נועד לאפשר לחייבים אשר אין להם רכוש ממנו ניתן יהיה לפרוע את חובותיהם להתחיל דף חדש על ידי מחיקת החובות.
האם הליך לקבלת הפטר בהוצאה לפועל פוטר את החייב מכל החובות שיש לו? ההפטר מביא למחיקת כל חובותיו של החייב, מלבד החובות הבאים: חוב מזונות, קנסות וחובות שנוצרו במרמה. חובות אלה אינם נמחקים עם מתן ההפטר. למידע נוסף ראו צו הפטר בהוצאה לפועל (פסקת "חובות שההפטר אינו חל עליהם").
אם חייב לא עומד בתנאים לקבלת הפטר בהוצאה לפועל האם ישנה דרך אחרת להביא למחיקת החובות? חייב שאינו עומד בתנאים יכול לשקול הגשת בקשת פשיטת רגל וקבלת הפטר במסגרת זו. למידע נוסף ראו מדריך לאדם הנמצא בחובות ושוקל לפתוח ביוזמתו בהליך פשיטת רגל

איך מגישים בקשה לקבלת הפטר בהוצאה לפועל?

כיצד מתנהל הליך לקבלת הפטר בהוצאה לפועל?

 1. הגשת בקשת פשיטת הרגל - בקשת פשיטת רגל מוגשת לבית המשפט המחוזי, וזאת לאחר שהוגשה לכונס הרשמי לקבלת התייחסותו. למידע נוסף ראו בקשת פשיטת רגל על ידי חייב.
 2. מתן צו כינוס נכסים ומינוי מנהל מיוחד
  • בית המשפט נותן צו כינוס נכסים, אשר המשמעות שלו היא שנכסי החייב מוגנים ולא ניתן לבצע בהם שינויים, וממנה בעל תפקיד מטעמו, המנהל המיוחד, לפיקוח על החייב. למידע נוסף ראו מתן צו כינוס נכסים בפשיטת רגל לבקשת חייב.
  • עם מתן צו כינוס הנכסים כל ההליכים נגד החייב מעוכבים, כלומר לא ניתן לפתוח או להמשיך בהליכים משפטיים נגד החייב לגביית החובות. למידע נוסף ראו עיכוב הליכים בפשיטת רגל.
 3. חקירת חייב בפשיטת רגל
  • המנהל המיוחד שמונה על ידי בית המשפט מבצע חקירה לצורך קביעת יכולתו הכלכלית של החייב לשלם את חובותיו. למידע נוסף ראו חקירת חייב בפשיטת רגל.
  • המנהל המיוחד מגבש תכנית לפירעון חלקי של חובותיו של החייב ומגיש אותה לבית המשפט תוך כ-16 חודשים ממועד מתן צו כינוס הנכסים. למידע נוסף ראו תכנית פירעון בפשיטת רגל.
 4. הגשת תביעות חוב על ידי הנושים - כל מי שמאמין שהחייב חב לו כסף או יחוב לו במהלך תקופת פשיטת הרגל, נדרש להגיש תביעת חוב. למידע נוסף ראו הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל.
 5. דיון בבקשת פשיטת הרגל
 6. ביצוע תכנית הפירעון - אם בית המשפט אישר את תכנית הפירעון, במשך כ-3 שנים נוספות תבוצע תכנית הפירעון, במסגרתה חלק מנכסי החייב יימכרו לצורך פירעון חלקי של החובות. למידע נוסף ראו מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל.
 7. סיום ההליך ומחיקת חובות - לאחר סיום ביצוע תכנית הפירעון, וככלל כ-4.5 שנים מיום מתן צו כינוס הנכסים, יקבל החייב פטור מתשלום יתרת החובות שלא נפרעו במסגרת תוכנית הפירעון. למידע נוסף ראו צו הפטר בפשיטת רגל.

האם ניתן להפחית את סכום התשלום החודשי?

 • במסגרת הליך פשיטת הרגל ניתן לחייב צו תשלומים, לפיו עליו לשלם בכל חודש סכום קבוע לטובת פירעון החובות.
 • חייב המתקשה לעמוד בצו התשלומים החודשיים רשאי להגיש בקשה להפחתת התשלום. אם קיים חשש שהחייב לא יעמוד בתשלום החודשי.
 • רצוי להקדים ולהגיש בקשה להפחתת התשלום לפני שמגיע המועד לתשלום על מנת שלא ייווצר מצב שבו החייב מפר את חובת התשלום. למידע נוסף ראו בקשה להפחתת תשלומים חודשיים.

שאלות נוספות

שאלה הסבר
האם מוטלות על החייב בפשיטת רגל חובות מיוחדות? לאורך כל הליך פשיטת הרגל מוטלת על החייב חובת תום לב, הכוללת שיתוף פעולה מלא וגילוי כל מידע רלוונטי. למידע נוסף ראו חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל.
מה תוצאות אי קיום החובות בהליך פשיטת הרגל?
 • לאי קיום חובות החייב יכולות להיות מספר השלכות, כגון התארכות ההליך, דחיית מועד קבלת פטור מהחובות וביטול ההליך.
 • כמו כן חשוב לדעת כי לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה יכולה להוביל למעצר החייב ומהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
האם מוטלות על החייב הגבלות במהלך פשיטת הרגל? במסגרת הליך פשיטת הרגל מוטלות על החייב מספר חובות והגבלות, כגון: איסור יציאה מהארץ, הגבלות על שימוש בכרטיס אשראי, ביצוע תשלומים חודשיים והגשת דו"חות. למידע נוסף ראו:
האם יש דרך לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ? במסגרת הליך פשיטת הרגל מוטל על החייב צו עיכוב יציאה מהארץ. חייב המבקש לצאת מהארץ יכול להגיש בקשה לביטול הצו. נסיבות טובות לביטול הצו יהיו נסיעה מטעמי בריאות או עבודה. למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ של חייב בפשיטת רגל.
האם ישנם מקצועות, שאדם שננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל, אינו רשאי לעסוק בהם? ישנם מספר מקצועות, אשר לא ניתן לעסוק בהם במהלך הליך פשיטת רגל ואף לאחריו. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי על מנת להבין כיצד הליך פשיטת הרגל ישפיע על הפרנסה במהלך ההליך ואחריו. למידע נוסף ראו הגבלות על תחומי עיסוק בפשיטת רגל.
האם ניתן להסיר את ההגבלות על תחומי העיסוק לאחר פשיטת רגל? ישנן הגבלות על תחומי עיסוק במהלך פשיטת רגל אשר נותרות תקפות גם לאחריה. מי שמעוניין לעסוק בעיסוק מוגבל, יכול להגיש בקשה לבית המשפט לקבל תעודה שתסיר את המגבלה. למידע נוסף ראו בקשה לקבלת תעודה להסרת מגבלות לאחר פשיטת רגל.
האם החייב רשאי להיות מיוצג ע"י עורך דין?
 • לאורך כל ההליך זכאי החייב להיות מיוצג ע"י עורך דין, כולל בשלב החקירה, שעורך המנהל המיוחד במטרה להעריך את יכולת החייב לפרוע את חובותיו.
 • החייב זכאי לייצוג משפטי של עורך דין מטעמו וכן ליייצוג משפטי בחינם של עורך דין מטעם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. למידע נוסף ראו סיוע משפטי בתחום פשיטת רגל מטעם האגף לסיוע משפטי.
אם שפת האם של החייב אינה עברית, האם הוא זכאי לשירותי תרגום במסגרת החקירה של המנהל המיוחד? במסגרת החקירה זכאי החייב לתרגום לשפת אם. למידע מלא על זכויותיו של החייב במהלך החקירה ראו חקירת חייב בפשיטת רגל.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים