הקדמה:

הורים לילדים ולבני נוער הסובלים מהפרעות נפשיות מתמודדים עם שאלות רבות בהליך הסיוע לילדיהם
רצוי כי הורים יכירו את האפשרויות העומדות בפנים לסייע לילדיהם, ואת האופן בו הם יכולים להיות מעורבים בטיפול בהם
לפירוט והרחבה ראו באתר משרד הבריאות וכן פירוט כל השירותים בתחום בריאות הנפש באתר כל הבריאות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


המדריך כולל את הנושאים הבאים:

קטינים נפגעי נפש ומערכת החינוך

מערכת החינוך מסייעת רבות לילדים ובני נוער הסובלים מהפרעות נפשיות. בין אם מדובר בהשתלבות חלקית או מלאה בחינוך המיוחד, ובין אם בסיוע לימודי לתלמידים הנאלצים להחסיר חומר לימודי רב, אם בשל אשפוז פסיכיאטרי ממושך או מסיבות רפואיות אחרות. רצוי להכיר את האפשרויות העומדות בפני התלמידים.

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מהן האפשרויות לסייע לילדים בעלי לקות נפשית במערכת החינוך? לפרטים נוספים ראו חינוך מיוחד ושילוב בחינוך
כיצד ניתן לסייע לקטין, השוהה ימים רבים בביתו בשל מצבו הנפשי, להשלים פערים בלימודים?
 • קטינים שהפסידו ימי לימודים, זכאים למתן תמיכה לימודית בבתיהם, אם מתקיימים אחד מהתנאים הבאים:
  • הם שוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא.
  • הם חולים במחלה או ליקוי בריאותי המצריכים שהייה בבית לפי הוראת רופא לתקופה העולה על 4 שבועות, כאשר מספר תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או ליקוי ייחשבו כתקופה אחת כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מ-4 שבועות.
   • תנאי זה כולל מקרה בו תלמיד שבשל טיפול מתמשך בבית החולים במסגרת אשפוז יום נעדר בהיקף העולה על 50% ממערכת שעות הלימוד של כיתת הלימוד במסגרת החינוכית שהוא רשום בה.
לפרטים נוספים על הזכאות ואופן המימוש ראו חינוך לילדים חולים בביתם וחוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין מתן תמיכה לתלמידים חולים בבתיהם.
הקטין מאושפז באשפוז פסיכיאטרי, האם ניתן לסייע לו בלימודיו במהלך שהותו בבית החולים?
 • ילדים ובני נוער המאושפזים בבתי חולים, זכאים לללימודים בחינם בבתי החולים.
 • הלימוד נעשה בבתי ספר המופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך.
 • האחריות על לימודי התלמיד ועל בניית תכנית הלימודים מוטלת על בית הספר או גן הילדים.
לפרטים נוספים ולמידע בדבר אופן מימוש הזכות ראו חינוך לילדים המאושפזים בבית חולים.
כיצד ניתן לסייע לקטין בלימודיו, לאחר ששב למערכת החינוך משהות ממושכת בבית או באשפוז?
 • ילדים שנעדרו ממערכת החינוך בשל מחלה, זכאים לעשויים להיות זכאים לסיוע לילדים השבים למערכת החינוך לאחר מחלה ממושכת.
 • הסיוע עשוי לכלול, בין היתר, שיעורי העשרה, שיעורי עזר וליווי על ידי המורים והצוות החינוכי מסל "שעות חולים" של משרד החינוך.
 • הזכאות ניתנת אם היעדרות הילד מהמסגרת החינוכית עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • ההיעדרות היתה לתקופה רצופה העולה על ארבעה שבועות.
  • ההיעדרות היתה לתקופות קצרות יותר בתכיפות גבוהה במהלך שנת הלימודים, בגין טיפולים מתמשכים, ולפחות 30 ימים סך הכל במהלך השנה.
 • שעות התגבור מיועדות לשנת הלימודים שבה חזר התלמיד למסגרת החינוכית, וניתן להשתמש בהן לאותה שנה בלבד. במידת הצורך, יש לחדש את הבקשה לזכאות לשעות לשנת הלימודים שאחריה.
לפרטים נוספים בדבר הזכאות ואופן המימוש ראו סיוע לילדים השבים למערכת החינוך לאחר מחלה ממושכת

תרופות וטיפולים ללא אשפוז מלא הניתנים במסגרת סל הבריאות

סל הבריאות מאפשר טיפולים ותרופות רבים לילדים ובני נוער הסובלים מהפרעות נפשיות, בחינם או בהשתתפות עצמית. בין היתר ניתנים טיפול פסיכיאטרי, טיפול פסיכולוגי, ייעוץ, חוות דעת ושירותים נוספים. בנוסף קיימות מסגרות טיפול נפשי לילדים ולנוער, הניתנות בחינם ברוב המקרים.

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מה נכלל בסל הבריאות בשירותי בריאות נפש וכיצד ניתן לקבל את הטיפולים שבסל?
 • קופות החולים הן מספקות השירותים בתחום בריאות הנפש.
 • הזכאות לטיפול נפשי כלולה בסל הבריאות, והוא ניתן לכלל התושבים, כאשר חלק מהשירותים כרוכים השתתפות עצמית בהתאם לתנאי קופת החולים.
 • כדי לקבל את הטיפול יש לפנות למוקד קופת החולים או לרופא המשפחה ולפעול בהתאם לתנאי קופת החולים.
אילו טיפולים אמבולטוריים (שאינם במסגרת אשפוז) קיימים עבור קטינים הסובלים ממצוקה רגשית?
 • עבור קטינים קיימת מסגרות טיפול נפשי לילדים ונוער הניתנת בחינם למעט במקרים אלה.
 • טיפול מרפאתי בבריאות הנפש במסגרת סל הבריאות עבור כל הגילאים, בחינם או בהשתתפות עצמית בהתאם לתנאי קופות החולים ולמסלול הטיפול המועדף.
  • טיפולים מרפאתיים כוללים שירותי ייעוץ ואבחון, טיפול פסיכולוגי, טיפולים פסיכיאטריים, מתן חוות-דעת ועוד.
 • הורים החשים כי ילדם נתון במצוקה רגשית או במשבר רגשי יפנו לרופא המשפחה או למוקד קופת חולים, בכדי להתאים את הטיפול הנדרש ולממש את הזכאות.
 • במקרים דחופים בהם יש צורך בטיפול חירום, ניתן לפנות ליחידת מיון קהילתי לנפגעי נפש, וניתן לפנות אליה באופן עצמאי או בהפניה מהרופא המטפל.
לפרטים נוספים ראו טיפול מרפאתי בבריאות הנפש וכן פרטים בדבר שירותי בריאות הנפש הניתנים בקופת חולים כללית, בקופת חולים מכבי, בקופת חולים מאוחדת, ובקופת חולים לאומית
האם ניתן לכפות על קטין בדיקה נפשית, אם יש חשש למצבו הנפשי והוא מסרב לשתף פעולה?
הערת עריכה
מבחינת המשפחה איך מגיעים לשלב הזה של בימ"ש? האם פוני קודם לפסיכיאטר המחוזי? האם פונים לבית המשפט? האם מזעיקים את מד"א/משטרה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:39, 28 בדצמבר 2017 (IST)
 • בית משפט לנוער יכול להורות על בדיקה נפשית כפויה של קטין במרפאה אם לדעתו קיימת אפשרות של ממש כי הקטין זקוק לטיפול נפשי.
  • הצו יינתן לתקופה שלא תעלה על 7 ימים, כאשר מנהל בית החולים רשאי להאריכו ב-7 ימים נוספים, אם ראה שהדבר חיוני.
  • על החלטת בית המשפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.
 • בנוסף, פסיכיאטר מחוזי יכול להורות על בדיקה פסיכיאטרית דחופה לקטין, אם לדעתו יש ראיות שהקטין סובל מהפרעה נפשית או מחלת נפש, שעלולות לסכן אותו או אחרים.
  • הפניה לפסיכיאטר המחוזי תיעשה על ידי פקיד סעד.
 • על החלטת הפסיכיאטר המחוזי לביצוע בדיקה כפויה לא ניתן לערער.
חשוב: בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
האם ניתן לכפות על קטין טיפול נפשי?
הערת עריכה
ראי הערה קודמת
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:39, 28 בדצמבר 2017 (IST)
 • בית משפט לנוער יכול להורות על טיפול נפשי כפוי לקטין במרפאה, אם נוכח, לפי חוות דעת פסיכיאטרית, כי הקטין סובל מהפרעה נפשית או מחלת נפש, ונזקק לטיפול כדי למנוע סיכון לעצמו או לאחרים.
  1. הפניה לבית המשפט לנוער תיעשה על ידי פקיד סעד.
  2. בית המשפט ייתן צו לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים.
  3. בית-משפט רשאי להאריך שוב ושוב את תוקפו של הצו עד שלושה חודשים בכל פעם, בהסתמך על חוות דעת פסיכיאטרית או פסיכולוגית מתאימה.
  4. על החלטת בית המשפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.
חשוב: בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
האם הקטין זכאי לייצוג משפטי בדיון על החלטה להורות כי יישלח לבדיקה נפשית כפויה או לטיפול נפשי כפוי?
 • קטין אינו זכאי לייצוג משפטי בהחלטה על בדיקה כפויה או טיפול נפשי כפוי, אם אלה אינם כוללים אשפוז פסיכיאטרי כפוי.
 • לזכותו של קטין מעל גיל 15 לייצוג משפטי בהחלטה על אשפוז כפוי (לצורך בדיקה או טיפול) ראו בהמשך.

אשפוז פסיכיאטרי

במקרים אקוטיים בהם הטיפול התרופתי אינו מסייע כדי הצורך, ניתן להפנות את הקטין לאשפוז פסיכיאטרי. יש להכיר מהם המקרים בהם אשפוז פסיכיאטרי יהיה הפתרון המתאים, וכיצד יכולים ההורים להיות מעורבים בהחלטה על אשפוז פסיכיאטרי לילדם.

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מי מוסמך לקבל החלטות הנוגעות לקטין?
 • באופן עקרוני, הוריו של הקטין הם האפוטרופוסים הטבעיים ומוסמכים לקבל את מרבית ההחלטות בעניינו
באילו נסיבות יופנה קטין לאשפוז פסיכיאטרי?
 • בנוגע לאשפוז פסיכיאטרי, קיימת חלוקה בין ילדים, המוגדרים עד גיל 12, לבין נוער, המוגדר בגילאי 12-18.
 • ילדים יופנו לאשפוז במקרים של פסיכוזה, הפרעות התנהגות קשות; דיכאון; אוטיזם בשילוב פיגור שכלי והפרעות התנהגות קשות.
 • בני נוער יופנו לאשפוז פסיכיאטרי במקרים של מצב פסיכוטי או מצב נפשי שעלול לגרום נזק להתפתחות התקינה של הנער/ה; כאשר מצבו הנפשי של הקטין מהווה סכנה לו עצמו (אובדנות) או לאנשים סביבו; או במצבים של אנורקסיה בחומרה גבוהה
ראו אתר משרד הבריאות
הערת עריכה
זה נראה כמו מידע רפואי ולא מידע של זכויות. אם אשפזו אותי למרות שאני לא נופל לאחת מההפרעות הנ"ל (אך הרופאים סבורים שהאשפוז הכרחי) אז האם הפרו את זכותי?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:55, 28 בדצמבר 2017 (IST)
כיצד מתבצעת ההפניה לאשפוז פסיכיאטרי של קטין?
 • קטין יופנה לאשפוז על ידי אחד מאלה:
  • על ידי הוריו או לבקשתו שלו
  • בהפניה ממרפאה לבריאות הנפש
  • על ידי רופא ילדים
  • בהחלטת בית משפט לנוער (במקרה של אשפוז כפוי)
חשוב: בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
האם יש להתחשב בעמדתו של הקטין לצורך אשפוז פסיכיאטרי, אם האפוטרופוס החוקי מסכים לאשפוזו?
 • כאשר מדובר בקטין שטרם מלאו לו 15 שנים, אין צורך לשמוע את דעתו של הקטין. עם זאת, אם נוכחו בבית החולים, לאחר תחילת האשפוז, כי הקטין מתנגד לאשפוז, יובא עניינו לפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ונוער.
 • אם מדובר בקטין שכבר מלאו לו 15 שנים, יש לשמוע את דעתו טרם האשפוז. אם הקטין מתנגד, יכריע בית המשפט בשאלת האשפוז.
האם קטין יכול להתאשפז מרצון?
 • אם עניינו של קטין מעל גיל 15 הועבר לבית משפט, על בית המשפט למנות לו עורך דין שייצג אותו אלא אם הקטין בחר להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו.
 • בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
מי מוסמך לאשפז קטין באשפוז פסיכיאטרי כפוי ובאילו נסיבות?

בנסיבות בהן הקטין מהווה סכנה לעצמו או לאחרים, או סובל ממצב פסיכוטי או נפשי אשר עשוי לסכן את התפתחותו ובכל מקרה לאחר שסירב להתאשפז, יכול אחד מאלה להורות על אשפוזו בכפייה, גם אם הורי הקטין מתנגדים לאשפוזו:

 • הפסיכיאטר המחוזי, לאחר שהתקבלה פניה ובהתאם להוראות חוק טיפול בחולי נפש.
 • בית משפט לנוער.
 • מנהל בית החולים, במקרים נדירים.
הערת עריכה
גם כאן, אם הוא בבית ואז נוצרה סיטואציה<? האם מזעיקים את מד"א/משטרה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:55, 28 בדצמבר 2017 (IST)
 • ראו אתר משרד הבריאות
 • בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
האם קטין זכאי לייצוג משפטי בדיון על אשפוז בכפייה בעניינו?
 • כן, קטין מעל גיל 15 שהוצאה לגביו הוראה לאשפוז כפוי זכאי לייצוג משפטי מטעם הסיוע המשפטי בדיון בוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לנוער.
  הערת עריכה
  אין לנו ערך שאפשר להפנות אליו במקום הלינק החיצוני?
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:55, 28 בדצמבר 2017 (IST)
 • אם עניינו של קטין מעל גיל 15 הועבר לבית משפט, על בית המשפט למנות לו ייצוג אלא אם הקטין בחר להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו.
בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
כיצד ניתן לערער על החלטה לאשפז קטין בכפייה?
 • על החלטת אשפוז בידי פסיכיאטר מחוזי יכול לערער כל אדם לוועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ונוער.
 • על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית יכול לערער הקטין, קרובו והיועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה.
 • על החלטת בית משפט לנוער רשאי הקטין לערער לבית המשפט המחוזי.
מהו משך זמן אשפוז הקטין?
 • קטין שאושפז בהסכמת האפוטרופוס שלו, לא יאושפז לתקופה העולה על 2 חודשים.
  • ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער רשאית להאריך את תקופת האשפוז לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על 3 חודשים.
 • צו בית משפט לאשפוז קטין בכפייה יינתן לתקופה של עד 30 יום.
  • בתום 30 יום אלו בית-המשפט רשאי להאריך את הצו לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תארך משלושה חודשים, על סמך המלצה של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער.
 • האחראי על קטין, עובד סוציאלי או קטין שמלאו לו 15 שנים, וכן המנהל, רשאים, בכל עת, לפנות אל הועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער בבקשה לדיון נוסף בעניין אשפוזו של הקטין
 • על החלטת בית המשפט לנוער ניתן לערער לבית המשפט המחוזי.
 • בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
האם ניתן לאשפז קטין באשפוז פסיכיאטרי כפוי בשל מחלת אנורקסיה?
הערת עריכה
מעלה שוב את הסוגיה של התיחסות קונקרטית למקרים של מחלות ספציפיות. האם זה לא חלק מהמקרים הכלליים שאם הם מצדיקים אשפוז אז עושים את זה בדיוק כמו במחלות אחרות?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:55, 28 בדצמבר 2017 (IST)
 • ניתן לאשפז אשפוז פסיכיאטרי כפוי של בני נוער במקרים חמורים של אנורקסיה, ולצורך כך יש להוציא צו מבית משפט לנוער.
 • בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
האם ניתן לאשפז קטין הלוקה באוטיזם חמור?
הערת עריכה
כנ"ל
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:55, 28 בדצמבר 2017 (IST)
 • אשפוז פסיכיאטרי עבור ילדים ונוער בספקטרום האוטיזם מתבצע במחלקות ייעודיות במרכזים לבריאות הנפש של משרד הבריאות.
 • קיימת מחלקה לנוער במרכז לבריאות הנפש 'אברבנאל', מחלקה לבוגרים במרכז לבריאות הנפש 'כפר שאול - איתנים', ויחידה לגיל הרך במרכז לבריאות הנפש 'נס ציונה' איתנים.
 • הפנייה לאשפוז פסיכיאטרי של לוקים באוטיזם תיעשה על-ידי גורמי משרד הרווחה, גורמים משפטיים ובני משפחה.
 • קטין הלוקה באוטיזם יאושפז בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות: הוא מסוכן לעצמו או לסביבה, התנהגותו חסרת שיפוט מציאות או שהוא סובל מסימפטומים חמורים המחייבים השגחה צמודה.
עד כמה ההורים יכולים להיות מעורבים בטיפול בקטין באשפוז פסיכיאטרי?
כיצד ניתן להגיש תלונה על שירות שקיבל קרוב משפחה בבית חולים פסיכיאטרי או במרפאה לבריאות הנפש?

לאחר אשפוז

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
האם קיים סיוע מהמדינה לשיקום ילדים ובני נוער המשתחררים מאשפוז פסיכיאטרי?
 • חוק שיקום נכי נפש אינו חל על קטינים, ולכן הם אינם זכאים לסל השיקום לו זכאים מבוגרים, ולכן יהיו זכאים לטיפולים הרגילים הקיימים בסל הבריאות.
 • מומלץ לבדוק את הזכאות לגמלת ילד נכה.
 • יצוין כי גמלת ילד נכה המשולמת לילדים בגין הפרעה נפשית (המוגדרת "פסיכוזה") ניתנת גם בזמן אשפוז פסיכיאטרי
אלו טיפולים ניתנים לילדים ובני נוער שהשתחררו מאשפוז?
 • סוג הטיפול והמלצות יינתנו לבני המשפחה במסגרת הליך השחרור מהאשפוז הפסיכיאטרי.
 • קטינים זכאים לטיפול במסגרות טיפול נפשי לילדים ונוער הניתן בחינם, למעט במקרים אלה.
 • טיפול מרפאתי בבריאות הנפש במסגרת סל הבריאות עבור כל הגילאים, ניתן בחינם או בהשתתפות עצמית בהתאם לתנאי קופות החולים.
 • בין היתר ניתנים טיפולים פסיכולוגיים, טיפול ומעקב תרופתי, פסיכותרפיה, מתן חוות דעת וייעוץ, טיפולים בהבעה ויצירה ועוד.
 • יש לפנות למוקד קופת החולים או לרופא המשפחה בצירוף ההפניות ודו"ח סיכום האשפוז על מנת לממש את הזכאות.
לרשימת הטיפולים המלאה ראו באתר כל הבריאות
כיצד מערכת החינוך יכולה לסייע לקטין שהשתחרר מאשפוז פסיכיאטרי? קטין שהשתחרר מאשפוז פסיכיאטרי עשוי להיות זכאי לסיוע לילדים השבים למערכת החינוך לאחר מחלה ממושכת, וראו פירוט נוסף לעיל.

זכאויות לקטינים נפגעי נפש ובני משפחותיהם

הערת עריכה
מציע לשנות את הכותרת ל"קצבאות והטבות לקטינים ונפגעי נפש ובני משפחותיהם" - וכמובן אם יש הפניה אל הכותרת הזו מפסקאות מסוימות במדריך אז להחליף אותן
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:00, 28 בדצמבר 2017 (IST)

ילדים ובני נוער נפגעי נפש עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה, במקרים המתאימים, והוריו עשויים להיות זכאים לסוגים שונים של סיוע וקבוצות תמיכה.

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
למה עשויים להיות זכאים ילדים ובני נוער הסובלים מלקויות נפשיות? למידע נוסף בדבר הלקויות ואחוזי הנכות בגינן ראו פרק 3(1) ופרק 4 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה).
למה עשויים להיות זכאים הורים לילדים המקבלים גמלת ילד נכה?
 • הורים לילדים המקבלים גמלת ילד נכה עשויים להיות זכאים להנחה במסים ובחשבונות שונים וכן להטבות כלליות.
 • לפרטים נוספים בדבר הזכאויות השונות ואופן המימוש ראו גמלת ילד נכה והטבות נלוות.
לפרטים נוספים בדבר הזכאויות השונות האפשריות, ראו בפורטלים הספציפיים שהוצגו לעיל.
למי ניתן לפנות לצורך קבלת סיוע בהתמודדות עם בן משפחה נפגע נפש? קיימים מרכזי ייעוץ הפועלים כעמותות מטעם משרד הבריאות, ומספקים ייעוץ ותמיכה למשפחות נפגעי נפש
האם קיימות הטבות נוספות לבני משפחה של נפגעי נפש?

הפרעות ומחלות נפשיות שכיחות בקרב ילדים ובני נוער

ילדים ובני נוער עשויים לסבול מקשת רחבה של הפרעות נפשיות. ריכזנו את ההפרעות והמחלות השכיחות בקרב ילדים ובני נוער בישראל.

הלקות פתרונות זמינים הערות המשך טיפול
אנורקסיה והפרעות אכילה מומלץ לעיין בפורטל הפרעות אכילה למידע נוסף.
לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז (ADHD) מומלץ לעיין בפורטל לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז למידע נוסף על אפשרויות האבחון, הטיפול והזכויות לילדים ובני נוער הסובלים מלקויות למידה והפרעות קשב וריכוז.
הפרעות במצב הרוח (כגון דיכאון והפרעה דו-קוטבית)
 • אם קיים חשש כי הקטין סובל מדיכאון או הפרעה דו-קוטבית יש לפנות לרופא המשפחה לצורך אבחון והתאמת הטיפול.
 • הטיפול עשוי להיות פסיכולוגי, תרופתי או משולב. לפרטים ראו אתר כל הבריאות.
 • במקרים קיצוניים בהם קיים חשש ממש לאובדנות קיימת האופציה לאשפוז פסיכיאטרי.

תבנית:הערת עריכה\הערה=שניהבולטים האחרונים הם מידע רפואי - מציע למחוק

פסיכוזה וסכיזורפניה
 • במקרה של חשש ללקות פסיכוטית או סכיזופרניה, יש לפנות לרופא המשפחה בכדי לקבל הפנייה לאבחון ולהתאים את סוג הטיפול.
 • ייתכנו מקרים שבהם ניתן לאשפז באשפוז פסיכיאטרי ילדים ובני נוער הלוקים במצב פסיכוטי וסכיזופרני, ואף באשפוז בכפייה.
הפרעות חרדה (פוסט-טראומה, פוביות למיניהן, הפרעה טורדנית-כפייתית)
 • במקרה של חשש להפרעת חרדה חמורה יש לפנות לרופא המשפחה בכדי לקבל הפנייה לאבחון להתאים טיפול תרופתי.
 • הטיפול בהפרעות חרדה משלב לרוב טיפול פסיכולוגי וטיפול תרופתי, לפרטים ראו אתר כל הבריאות.
  הערת עריכה
  זה מידע רפואי
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:00, 28 בדצמבר 2017 (IST)
 • במקרים חמורים ניתן לאשפוז באשפוז פסיכיאטרי ילדים ובני נוער הלוקים בהפרעות חרדה קשות.
 • הפרעות חרדה ופוסט-טראומה בילדים ובני נוער עלול להיות בתגובה לפגיעה מינית, לפגיעה מפעולת איבה או לפגיעה מתאונת דרכים שחוו הקטינים.
 • אם מדובר באחד מהמקרים המצוינים לעיל, מומלץ לעיין בפורטל הרלוונטי על מנת להכיר את הזכויות הנלוות למקרה ולסייע לקטין לממש אותן.
| חתימה = כרמל סחף (שיחה) 11:54, 28 בדצמבר 2017 (IST) }}

אוכלוסיות מיוחדות

ההתמודדות הנפשית הרחבה למידע נוסף באתר המשך טיפול
ילדים ובני נוער הסובלים מאנורקסיה והפרעות אכילה למידע נוסף מומלץ לעיין בפורטל הפרעות אכילה
נזק נפשי בעקבות פגיעה מינית למידע נוסף ראו פורטל קטינים נפגעי עבירה.
נזק נפשי בעקבות פגיעה בפעולת איבה או בתאונת דרכים
 • ילדים ובני נוער נפגעי פעולות איבה או נפגעי תאונות דרכים עשויים לסבול מנזק נפשי בעקבות הפגיעה שחוו.
 • אם מי מהילדים או מבני הנוער במשפחה נפגע בפעולת איבה או בתאונת דרכים, מומלץ לעיין בפורטל הרלוונטי על מנת להכיר את הזכויות הנוספות הנלוות לאותו מקרה, וכיצד למצות אותן.
לפרטים נוספים ראו נפגעי פעולות איבה או נפגעי תאונות דרכים.
ילדים ובני נוער הסובלים מלקויות למידה והפרעות קשב וריכוז (ADHD) מומלץ לעיין בפורטל לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז למידע נוסף על אפשרויות האבחון, הטיפול והזכויות לילדים ובני נוער הסובלים מלקויות למידה והפרעות קשב וריכוז.

חשוב לדעת

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים