(עובדים שחלו במחלת הקורונה)
שורה 66: שורה 66:
 
** למידע נוסף על הגשת תביעה  כנפגע עבודה ראו [[הגשת תביעה לדמי פגיעה לנפגע עבודה]]
 
** למידע נוסף על הגשת תביעה  כנפגע עבודה ראו [[הגשת תביעה לדמי פגיעה לנפגע עבודה]]
 
**תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה יאושרו אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם יש מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.  
 
**תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה יאושרו אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם יש מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.  
* עובדים  אחרים  שחלו במחלת הקורונה, ונעדרו מעבודתם עקב המחלה, זכאים לתשלום [[דמי מחלה]] בהתאם לימי המחלה הצבורים שעומדים לזכותם ובכפוף להמצאת אישור רפואי  
+
* עובדים  אחרים  שחלו במחלת הקורונה, ונעדרו מעבודתם עקב המחלה, זכאים לתשלום [[דמי מחלה]] בהתאם לימי המחלה הצבורים שעומדים לזכותם ובכפוף להמצאת אישור רפואי .
 
** עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום ובמהלך החופשה חלה, אינו זכאי לתשלום דמי מחלה, שכן במהלך החופשה ללא תשלום יחסי העבודה מושהים.  
 
** עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום ובמהלך החופשה חלה, אינו זכאי לתשלום דמי מחלה, שכן במהלך החופשה ללא תשלום יחסי העבודה מושהים.  
 
**  למידע נוסף אודות חופשת ללא תשלום וחופשת מחלה  [[#חופשה ללא תשלום  וחופשת מחלה| לחצו כאן]]
 
**  למידע נוסף אודות חופשת ללא תשלום וחופשת מחלה  [[#חופשה ללא תשלום  וחופשת מחלה| לחצו כאן]]

גרסה מ־00:06, 27 במרץ 2020

הקדמה:

מדריך זה מרכז סוגיות עיקריות בנושא זכויות עובדים בתקופת התפשטות הקורונה
המידע בדף מתעדכן באופן רציף. מומלץ להיכנס אליו מדי יום
אם הנכם עצמאים או פרילנסרים אך אינכם מעסיקים עובדים, היכנסו למדריך המיוחד לעצמאים ופרילנסרים
אם הנכם מעל גיל 60 ואתם עומדים בפני פיטורים או יציאה לחל"ת מומלץ להיכנס למדריך המיוחד לעובדים מעל גיל 60
ראו שאלות ותשובות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (זרוע העבודה)


יומן עדכונים

טיפ לקבלת דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת
 • 25.03.2020: עדכנו את ההגבלות החדשות על התקהלות והפעלת מקומות עבודה בהתאם לתקנות החירום החדשות
 • 22.03.2020: הוספנו מידע על תקנות החירום החדשות המגבילות את מספר העובדים המותר
 • 22.03.2020: הוספת מידע על תקנות שעת חירום המגבילות הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית
 • 17.03.2020: עדכון הנחיות משרד העבודה לגבי מקומות עבודה
 • 16.03.2020: הארכת תוקף אישורי תיאום מס משנת 2019
 • 15.03.2020: הנחיות משרד הבריאות להתנהלות במקומות העבודה
 • 15.03.2020: הקטנת היקף משרה או הפחתת שכר

איסור התקהלות, הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית

 • הממשלה מפרסמת מדי יום הנחיות או תקנות המגבילות את תנועת התושבים מחוץ לביתם ואת מספר האנשים שרשאים להתקהל יחד.
 • כמו כן מגדירות התקנות את סוגי מקומות העבודה שאסור או מותר להפעיל ואת ההגבלות שחלות על מקומות העבודה הפועלים, כגון: מספר מקסימלי של עובדים והקפדה על כללי התנהגות מסוימים.
 • התקנות וההנחיות מתעדכנות מדי יום.
 • למידע מפורט ועדכני על ההנחיות והתקנות ראו איסור התקהלות, הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית.

הארכת תוקף של תיאומי מס משנת 2019

 • רשות המסים הודיעה כי תוקף אישורי תיאום מס של שנת 2019 יהיו תקפים עד משכורת חודש מאי 2020.

העסקת עובדים בשעות נוספות

 • בעקבות משבר הקורונה, העניק שר העבודה היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה.
 • על פי הנחית משרד העבודה, החל מ-17.03.2020 ועד 17.05.2020, ניתן להעסיק עובד בשעות נוספות אם מקפידים על כל התנאים הבאים:
  • מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ–8 פעמים בחודש. בשאר הימים מותר להעסיק עובד לכל היותר 12 שעות יום (כולל השעות הנוספות).
  • אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע.
  • אסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש.
 • למידע נוסף ראו העסקת עובד בשעות נוספות בתקופת משבר הקורונה.

עובדים שהם או ילדיהם נמצאים בבידוד

שימו לב
עובד אינו זכאי לנצל את ימי המחלה שלו לצורך השגחה/טיפול בבן משפחה שנמצא בבידוד (אלא אם כן זה ילדו של העובד), שכן לא מדובר במחלה של אותו אדם. הזכאות לימי מחלה עקב מחלת הורה או מחלת בן/בת הזוג מותנית בכך שהם הפכו תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בפעולות יומיומיות עקב מחלתם.

עובדים שחלו במחלת הקורונה

 • עובד שחלה במחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה עשוי להיות מוכר כנפגע בעבודה ולהיות זכאי לדמי פגיעה לנפגע עבודה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • למידע נוסף על הגשת תביעה כנפגע עבודה ראו הגשת תביעה לדמי פגיעה לנפגע עבודה
  • תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה יאושרו אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם יש מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.
 • עובדים אחרים שחלו במחלת הקורונה, ונעדרו מעבודתם עקב המחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה בהתאם לימי המחלה הצבורים שעומדים לזכותם ובכפוף להמצאת אישור רפואי .
  • עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום ובמהלך החופשה חלה, אינו זכאי לתשלום דמי מחלה, שכן במהלך החופשה ללא תשלום יחסי העבודה מושהים.
  • למידע נוסף אודות חופשת ללא תשלום וחופשת מחלה לחצו כאן

חופשה כפויה על חשבון ימי החופשה השנתית

 • מעסיק רשאי להחליט מתי העובד יצא לחופשה וינצל את ימי החופש שלו.
 • כמו כן רשאי המעסיק לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת (כפויה).
 • לפיכך מותר למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה בתקופה זו, וזאת בתנאי שיש לעובד מספיק ימי חופשה צבורה.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
 • על המעסיק לתת התראה מראש על היציאה המתוכננת לחופשה, ואם מדובר בחופשה של שבוע או יותר, יש להודיע עליה לעובד שבועיים מראש.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית.
שימו לב
חופשה כפויה בשירות המדינה ובמגזר הציבורי
לפי תקנות שעת חירום, עובדים מסוימים במגזר הציבורי יוצאו לחופשה החל מ-19.03.2020 ועד 16.04.2020 על חשבון מספר ימי החופשה השנתית שצבר או על חשבון ימי חופשה עתידיים. למידע נוסף ראו חופשה כפויה בתשלום לעובדים במגזר הציבורי בשל התפשטות נגיף הקורונה.

הקטנת היקף משרה או הפחתת שכר של עובדים

שימו לב

הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת)

שימו לב
העובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה בתנאי שיעמדו בשאר תנאי הזכאות, כגון: תושבות בישראל (עובדים זרים או פלסטינים אינם זכאים לדמי אבטלה), תקופת אכשרה וגיל מתחת ל-67 (עובדים מבוגרים יותר יכולים לבדוק את זכאותם להטבות אחרות המפורטות במדריך המיוחד לעובדים מעל גיל 60.
 • הזכאות לדמי אבטלה עשויה לחול גם אם העובד מועסק אצל מספר מעסיקים והוא הוצא לחל"ת למשך 30 יום לפחות ע"י חלק מהמעסיקים וממשיך לעבוד אצל חלק אחר של המעסיקים.
 • במהלך החל"ת, לא משלמים לעובדים שכר ולא מנכים להם את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית הצבורה לזכותם.

תשלומי ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת

 • על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד ב-2 החודשים הקלנדריים המלאים שבהם העובד שוהה בחופשה (גם אם העובד מקבל דמי אבטלה במהלך חודשים אלה, ומנוכים מהם דמי ביטוח). יחד עם זאת, מי שמעסיק עובדת במשק בית אינו חייב בתשלום הנ"ל בצאת העובדת לחל"ת.
 • המעסיק רשאי לנכות את הסכומים ששילם מתשלומים עתידיים שמגיעים לעובד.
 • התשלום שעל המעסיק להעביר בכל אחד משני החודשים הראשונים הוא בסך 348 ש"ח (6.57% משכר המינימום, נכון להיום).
 • התשלום הוא רק על 2 חודשים קלנדריים מלאים שבהם העובדים שהו בחופשה. אם הם עבדו בחלק מחודש מסוים, דמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרם.
דוגמה
 • מעסיק הוציא את העובדים לחל"ת בתאריך 12.03.2020. המעסיק חייב לשלם עבורם את דמי הביטוח הלאומי עבור חודשים אפריל ומאי (שכן בחודש מרץ הם עדיין הועסקו, גם אם רק בחלק מהחודש). בנוסף, ממשכורת חודש מרץ הוא ינכה את דמי הביטוח הרגילים מהשכר.
 • אם העובדים יוחזרו לעבוד בתאריך 30.04.2020, אין חובה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח הלאומי במהלך החופשה, מכיוון שב-2 החודשים הללו (מרץ ואפריל) הם עבדו ודמי הביטוח הלאומי נוכו משכרם.

ביטוח פנסיוני וקרנות השתלמות

 • המעסיק אינו צריך לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני או לקרנות השתלמות של העובדים עבור הימים שבהם שהו בחל"ת.
 • חשוב להבהיר לעובדים כי הפסקת ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה או לביטוח מנהלים עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות של המבוטח, ובמיוחד בכיסוי הביטוחי, דבר שיכול להשאיר את העובד ללא כיסוי ביטוחי ואף להקשות או למנוע ממנו לרכוש ביטוח כזה בעתיד.
טיפ
עובד יכול לשמור על הזכויות שצבר, גם אם הופסקה עבודתו והופסקו ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני, וזאת באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

חופשה ללא תשלום וחופשת מחלה

אי שיבוץ עובד למשמרת

 • מקומות עבודה מסוימים שבהם משובצים העובדים למשמרות ולפי זה נקבע שכרם, מעדיפים שלא לפטר את העובדים ולא להוציא אותם לחופשה ללא תשלום, אלא פשוט לא משבצים את העובדים למשמרות בלי לנקוב בתאריך שבו ישובצו לעבודה.
דוגמה
מלצרים שמועסקים בימים שאינם קבועים.

פיטורים

 • מעסיק שבוחר לפטר עובדים חייב לערוך להם שימוע לפני הפיטורים ורק לאחר מכן לקבל החלטה סופית.
 • אם החליט לאחר השימוע לפטר את העובדים:
  • עליו לתת להם הודעה מראש לפני כניסת הפיטורים לתוקף, ועד אז להמשיך ולהעסיק אותם. אורך תקופה זו משתנה בהתאם לוותק של העובד.
  • המעסיק יכול לפטר אותם לאלתר אך לשלם להם פיצוי בגובה השכר שהיו מקבלים אילו המשיכו לעבוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.
 • עם סיום עבודתו יש לשלם לעובד את התשלומים הבאים:
 • איסורים:
  • אסור לפטר עובד בתקופה שבה הוא מקבל דמי מחלה, כולל עובד השוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה.
  • אסור לפטר כלל עובדת או עובד בחופשת לידה, ולא ניתן לקבל אישור לפיטורים ממשרד העבודה.
  • אסור לפטר עובד הנמצא בשירות מילואים ובמקרים מסוימים גם לאחר חזרתו מהשירות.
  • בעת ההחלטה לפטר אסור להפלות את העובד על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, הפרייה חוץ גופית, טיפולי פוריות, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה או שירות מילואים, או לפטר אותו רק מהטעמים הנ"ל.
 • במקרים של הריון, טיפולי הפריה, פונדקאות או אימוץ:
 • למידע נוסף ראו:

הורים לילדים עם מוגבלויות ועובדים עם מוגבלויות

 • הורה לילד עם מוגבלויות, שאינו שוהה בעת הזו במסגרת חינוכית וזקוק להשגחה, טיפול וסיוע מחמת מוגבלותו, יהיה זכאי ל-18 ימי היעדרות מעבודתו (אם לא הוצא לחופשה ללא תשלום) לצורך סיוע אישי לילדו על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים שברשותו, ובנוסף יהיה זכאי להיעדר מהעבודה 52 שעות בשנה ללא ניכוי מהשכר.
  • זכות זו ניתנה להורה לילד עם מוגבלויות העובד שנה לפחות באותו מקום עבודה.
  • במקרים מסוימים העובד רשאי להיעדר 36 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים, ובנוסף 104 שעות ללא ניכוי מהשכר .
  • הורה לילד עם מוגבלות הנעדר מעבודתו לצורך סיוע אישי לילדו על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, זכאי לתשלום דמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרותו.
 • אסור לפטר או להוציא לחופשה ללא תשלום אנשים עם מוגבליות או הורים לילדים עם מוגבלויות, אם הסיבה לכך היא היות העובד אדם עם מוגבלויות או היותו הורה לילד עם מוגבלויות.
 • למידע נוסף ראו:

איסור אפליה בעת ההחלטה על עתיד העובדים

 • בעת ההחלטה על פיטורי עובד או הוצאתו לחל"ת או על הפחתת שכרו או היקף משרתו, אסור להפלות אותו על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, הפרייה חוץ גופית, טיפולי פוריות, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה או שירות מילואים, או להביא את הנתונים הללו כשיקול בעת קבלת ההחלטה.
 • למידע נוסף ראו אפליה אסורה בעבודה.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות מוקד קול הבריאות 5400*
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎9687* רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מוקד לעסקים של מעוף 8794*
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה בפייסבוק
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מוקד רווחה 118
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) 9848*
 • מוקד מיסוי מקרקעין 4954*
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי 3450* פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים 8840* טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה 5105* טופס פנייה בנושאים שונים
 • שאלות למשרד העבודה בנושא מפעל חיוני ניתן להפנות לכח אדם לשעת חירום:
  • מטה ארצי - 074-7696188
  • מרחב צפון - 04-8631041
  • מרחב מרכז - 03-7347003
  • מרחב ירושלים - 02-6667980
  • מרחב דרום - 08-6264781

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה 2383*
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה 2119*
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
קופות החולים

מוקדים לתמיכה נפשית

 • 2700* שלוחה 8 ולחיצה על 3
 • 3555* שלוחה 1
 • 3833* שלוחה 8
 • 507* שלוחה 9
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
יד שרה אספקת ציוד רפואי עד הבית 02-6444639
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית 3284*

מידע נוסף