(יומן עדכונים)
(העסקת עובדים)
שורה 116: שורה 116:
 
===עובדים שהם או ילדיהם נמצאים בבידוד===
 
===עובדים שהם או ילדיהם נמצאים בבידוד===
 
{{הטמעת כותרת|מידע חשוב למעסיקים עקב התפשטות נגיף קורונה#עובדים שהם או ילדיהם נמצאים בבידוד}}
 
{{הטמעת כותרת|מידע חשוב למעסיקים עקב התפשטות נגיף קורונה#עובדים שהם או ילדיהם נמצאים בבידוד}}
 
+
=== עובדים שחלו במחלת הקורונה===
 +
{{הטמעת כותרת|מדריך לעובדים בתקופת משבר הקורונה#עובדים שחלו במחלת הקורונה}}
 
===העסקת עובדים בשעות נוספות===
 
===העסקת עובדים בשעות נוספות===
 
{{הטמעת כותרת|מידע חשוב למעסיקים עקב התפשטות נגיף קורונה#העסקת עובדים בשעות נוספות}}
 
{{הטמעת כותרת|מידע חשוב למעסיקים עקב התפשטות נגיף קורונה#העסקת עובדים בשעות נוספות}}
שורה 136: שורה 137:
 
===העסקת עובדים זרים או פלסטינים===
 
===העסקת עובדים זרים או פלסטינים===
 
{{הטמעת כותרת|מידע חשוב למעסיקים עקב התפשטות נגיף קורונה#העסקת עובדים זרים או פלסטינים}}
 
{{הטמעת כותרת|מידע חשוב למעסיקים עקב התפשטות נגיף קורונה#העסקת עובדים זרים או פלסטינים}}
 +
 
==הפעלת מתנדבים==
 
==הפעלת מתנדבים==
 
*משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם [[מדיה:הנחיות משרד הרווחה מתנדבים קורונה.pdf|הנחיות בנוגע להפעלת מתנדבים בתקופת משבר הקורונה]].  
 
*משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם [[מדיה:הנחיות משרד הרווחה מתנדבים קורונה.pdf|הנחיות בנוגע להפעלת מתנדבים בתקופת משבר הקורונה]].  

גרסה מ־00:05, 27 במרץ 2020

הקדמה:

מדריך זה מציע לעמותות ולמלכ"רים מגוון רחב של דרכי פעולה להתמודדות עם משבר הקורונה
המידע בדף מתעדכן באופן רציף. מומלץ להיכנס אליו מדי יום


יומן עדכונים

טיפ לקבלת דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת
 • עובדים על הנושאים הבאים: דחיית תשלומים (ממשלה, בנקים וכו') והתחייבויות מול לקוחות.
 • 25.03.2020: עדכנו את ההגבלות החדשות על התקהלות והפעלת מקומות עבודה בהתאם לתקנות החירום החדשות
 • 22.03.2020: הוספנו מידע על תקנות החירום החדשות המגבילות את מספר העובדים המותר
 • 22.03.2020: הוספת מידע על תקנות שעת חירום המגבילות הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית
 • 19.03.2020: הקדמת תשלומים עבור שירותים שניתנו לממשלה
 • 19.03.2020: הנחיות להפעלת מתנדבים
 • 18.03.2020: דחיית מועד דיווח שנתי לרשם העמותות, קיום אסיפות באמצעים אלקטרוניים
 • 17.03.2020: עדכון הנחיות משרד העבודה מקומות עבודה
 • 15.03.2020: הארכת תוקף אישורי תיאום מס משנת 2019
 • 15.03.2020: הנחיות משרד הבריאות לניהול מקומות עבודה
 • 15.03.2020: הקטנת היקף משרה או הפחתת שכר

איסור התקהלות, הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית

 • הממשלה מפרסמת מדי יום הנחיות או תקנות המגבילות את תנועת התושבים מחוץ לביתם ואת מספר האנשים שרשאים להתקהל יחד.
 • כמו כן מגדירות התקנות את סוגי מקומות העבודה שאסור או מותר להפעיל ואת ההגבלות שחלות על מקומות העבודה הפועלים, כגון: מספר מקסימלי של עובדים והקפדה על כללי התנהגות מסוימים.
 • התקנות וההנחיות מתעדכנות מדי יום.
 • למידע מפורט ועדכני על ההנחיות והתקנות ראו איסור התקהלות, הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית.

ניהול פורמלי של המלכ"ר בתקופת הקורונה

הגדרת המלכ"ר כמוסד חיוני

 • צוות כל זכות מברר את הנושא מול הממשלה. אנא התאזרו בסבלנות

ניהול אסיפות וישיבות

 • רשם העמותות מורה להימנע מהתכנסויות שאינן עומדות בהנחיות משרד הבריאות. לפיכך, ממליץ הרשם לעמותות וחברות לתועלת הציבור, לקיים אסיפות של מוסדות העמותה, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים המאפשרים לראות ולשמוע את משתתפי האסיפה.

דחיית מועד הדיווח השנתי

 • מועד הגשת דיווחים שנתיים לשנת 2019, על ידי עמותות אשר קיבלו אישור ניהול תקין לשנת 2021, במסגרת מדיניות "ניהול תקין לשנתיים", נדחה ל-31.07.2020, או עד למועד הארכה השלישית, בהתאם להסדר הארכות שיקבע עם לשכת רואי החשבון.
טיפ
בהתאם להוראות בדבר צמצום קבלות קהל ועל צמצום השירות הניתן ע"י עובדי המגזר הציבורי, המלצת רשם העמותות היא להגיש בקשות באופן מקוון , באמצעות הזדהות (הזדהות ממשלתית חכמה או באמצעות כרטיס חכם).

דחיית המועד האחרון לבקשת פטור מארנונה למוסד מתנדב

בירורים והגשת בקשות לרשם העמותות

 • החל מיום א' 15.03.2020 לא ניתן יהיה לקבל שירות פרונטלי בכל לשכות הרשות. אין לזמן תורים ללשכות.
 • מומלץ להעביר בקשות לרישום חברה באופן מקוון.
 • בקשות לרישום חברה שיועברו באופן ידני לתיבות ההפקדה בלשכות, יטופלו אולם תיתכן חריגה מזמני הטיפול. ניתן להפקיד מסמכים בתיבות ההפקדה המצויות בכל לשכה, בין השעות 08:00 - 16:00. מי שיצרף לבקשתו כתובת הדוא"ל, יישלחו אליו אישורים או התייחסויות לכתובת זו.
שימו לב
במקרים דחופים בלבד, ורק לאחר אישור טלפוני, ניתן יהיה לקבל שירות פרונטלי.
 • למקרים דחופים בלבד יש להתקשר לקוי החירום הבאים בין השעות 08:30 -12:00
  • ירושלים: 073-3925709
  • תל אביב: 073-3923419
  • חיפה: 073-3921488
  • נוף הגליל: 073-3929852
  • באר שבע: 073-3922498
 • עניינים שאינם מקרי חירום יש לברר במוקד הטלפוני של הרשות 5601*.

ביצוע פעולות באופן מקוון באתר רשות התאגידים ורשם העמותות

הקלות בהליכי פיקוח וטיפול בבקשות מול רשם העמותות או רשם ההקדשות

 • החל מ-19.03.2020 רשם העמותות ורשם ההקדשות הנהיגו הקלות בהליכי הפיקוח וטיפול בבקשות של מלכ"רים.
 • לא ייפתחו הליכי פיקוח וביקורת חדשים בעניינן של עמותות וחברות לתועלת הציבור.
 • מוענקת באופן אוטומטי (ללא צורך בהגשת בקשה) ארכה של 45 יום להגשת מידע, הבהרות ומסמכים על ידי הרשם, או על ידי רו"ח מטעמו במסגרת ביקורת עומק או ביקורת מעקב.
 • לא יתקיימו ביקורות במשרדי העמותות או חברות לתועלת הציבור.
 • ביצוע תכנית לתיקון ליקויים בליווי גורם מלווה יימשך בהתאם להוראות התוכנית, אך יובאו בחשבון הצרכים המיוחדים הקיימים לעמותות וחברות לתועלת הציבור, הנובעים ממצב החירום, וכל פניה תישקל לגופה.
 • בקפאה זמנית של הליכי מחיקה של עמותות שנפתחו על ידי רשם העמותות.
 • הגשת מסמכים מקוונים באופן שאינו מזוהה (שלא באמצעות כרטיס חכם או הזדהות חכמה) - ניתן יהיה לשלוח מסמכים נלווים (לא את הבקשה עצמה) באמצעות דוא"ל, ורק לאחר החזרה לשגרה יידרשו המסמכים המקוריים.
 • למידע נוסף ראו הודעת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות מיום 19.03.2020.

ניהול כספי

הקדמת תשלומים עבור שירותים שניתנו לממשלה

 • במסגרת הפעילות של השולחן העגול הבינמגזרי במשרד ראש הממשלה וחבילת הצעדים לסיוע למשק בהתמודדות עם השלכות וירוס הקורונה, נעשה מאמץ מרוכז עבור עמותות וחברות ללא כוונת רווח , ובין היתר נבדקת להקדים תשלומים לעמותות וחברות ללא כוונת רווח שהוציאו חשבוניות עבור שירות שכבר ניתנו לממשלה וטרם שולמו.
 • עמותות או חל"צים שהוציאו חשבוניות עבור שירות שסופק לממשלה אך טרם שולם, מתבקשות למלא את השאלון הנמצא בקישור הזה.

הלוואות בסיוע המדינה

 • על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים ולעמותות שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.
 • המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ​ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
 • ההלוואות הן בהיקף של עד 500,000 ₪ או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון, לפי הגבוה מביניהם.
 • ראו פירוט באתר משרד האוצר והסבר נוסף באתר מנהיגות אזרחית.

הלוואות אחרות

 • דירקטוריון עוגן (חל"צ) החליט על פתיחת מסלולי אשראי נוספים למלכ"רים:
  • הלוואות גישור כנגד הסכמים עם הממשלה או כנגד תמיכות מאושרות
  • הלוואות לצמיחה
  • הלוואות גישור כנגד התחייבות לתרומות
 • למידע נוסף ראו אתר עוגן.

התנהלות מול רשות המסים

העסקת עובדים

 • עמותות וחל"צים נאלצות להתמודד עם סוגיות הקשורות להעסקת עובדיהן במהלך תקופה זו.
 • להלן מידע שרלוונטי להתנהלות מלכ"רים כמעסיק.

עובדים שהם או ילדיהם נמצאים בבידוד

עובדים שחלו במחלת הקורונה

 • עובד שחלה במחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה עשוי להיות מוכר כנפגע בעבודה ולהיות זכאי לדמי פגיעה לנפגע עבודה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • למידע נוסף על הגשת תביעה כנפגע עבודה ראו הגשת תביעה לדמי פגיעה לנפגע עבודה.
  • תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה יאושרו על ידי המוסד לביטוח לאומי אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם יש מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.
 • עובדים אחרים שחלו במחלת הקורונה, ונעדרו מעבודתם עקב המחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה בהתאם לימי המחלה הצבורים שעומדים לזכותם ובכפוף להמצאת אישור רפואי.
שימו לב
אם העובד הוצא לחופשה ללא תשלום, ורק לאחר מכן אובחן כחולה,הוא לא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה, שכן במהלך החופשה ללא תשלום יחסי העבודה מושהים.

העסקת עובדים בשעות נוספות

 • בעקבות משבר הקורונה, העניק שר העבודה היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה.
 • על פי הנחית משרד העבודה, החל מ-17.03.2020 ועד 17.05.2020, ניתן להעסיק עובד בשעות נוספות אם מקפידים על כל התנאים הבאים:
  • מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ–8 פעמים בחודש. בשאר הימים מותר להעסיק עובד לכל היותר 12 שעות יום (כולל השעות הנוספות).
  • אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע.
  • אסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש.
 • למידע נוסף ראו העסקת עובד בשעות נוספות בתקופת משבר הקורונה.

חופשה כפויה על חשבון ימי החופשה השנתית

 • מעסיק רשאי להחליט מתי העובד יצא לחופשה וינצל את ימי החופש שלו.
 • כמו כן רשאי המעסיק לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת (כפויה).
 • לפיכך מותר למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה בתקופה זו, וזאת בתנאי שיש לעובד מספיק ימי חופשה צבורה.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
 • על המעסיק לתת התראה מראש על היציאה המתוכננת לחופשה, ואם מדובר בחופשה של שבוע או יותר, יש להודיע עליה לעובד שבועיים מראש.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית.
שימו לב
חופשה כפויה בשירות המדינה ובמגזר הציבורי
לפי תקנות שעת חירום, עובדים מסוימים במגזר הציבורי יוצאו לחופשה החל מ-19.03.2020 ועד 16.04.2020 על חשבון מספר ימי החופשה השנתית שצבר או על חשבון ימי חופשה עתידיים. למידע נוסף ראו חופשה כפויה בתשלום לעובדים במגזר הציבורי בשל התפשטות נגיף הקורונה.

הקטנת היקף משרה או הפחתת שכר של עובדים


הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת)

טיפ לקבלת דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת
 • ניתן להוציא בהסכמה את העובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת).
  • אם מעסיק כופה על העובד חופשה ללא תשלום לתקופה בלתי מוגבלת ,זה נחשב כפיטורים ועל המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים ולשלם לעובד פיצויי פיטורים על פי הדין.
  • בכל מקרה חופשה כפויה ללא תשלום מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה והעובד זכאית ל פיצויי פיטורים אם יתפטר בשל ההרעה בתנאים (כאילו פוטר). במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק מראש על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה.
 • המשמעויות הכלכליות לעסק הן, בין היתר:
 • חופשה ללא תשלום וחופשת מחלה
  • עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה טרם היציאה לחל"ת-
   • כשהחל"ת נעשה בהסכמה, נפסקת חופשת המחלה והמעסיק רשאי להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום.
   • כשמדובר בחופשה כפויה שאיננה מוגבלת בזמן, לא ניתן להוציא עובד שנמצא בחופשת מחלה לחל"ת, כל עוד עומדים לזכות העובד ימי מחלה צבורים ועל המעסיק להמשיך ולשלם לעובד דמי מחלה. הוצאת עובד לחופשה כפויה שאינה מוגבלת בזמן נחשבת כפיטורים, ועל פי סעיף 4 לחוק דמי מחלה למעסיק אסור לפטר עובד הנמצא בתקופת מחלה כל עוד יש ברשותו ימי מחלה צבורים .
  • עובד שחלה במהלך החל"ת-
   • עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום ובמהלך החופשה חלה, אינו זכאי לתשלום דמי מחלה עבור תקופת מחלתו שכן בתקופת החל"ת יחסי העבודה מושהים.
 • דמי אבטלה:
  • כדי לאפשר לעובדים לקבל דמי אבטלה בתקופת החל"ת (למרות שלא פוטרו), יש להוציא אותם ל-30 ימי חל"ת רצופים לפחות.
  • במהלך החל"ת, לא משלמים לעובדים שכר ולא מנכים להם את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית הצבורה לזכותם.
  • לצורך קבלת דמי האבטלה, המעסיק נדרש למלא עבור כל עובד:
   1. אישור על תקופת העסקה ושכר. המעסיק יציין על גבי הטופס שהיציאה לחל"ת היא בעקבות משבר הקורונה ואת תאריך היציאה לחל"ת. אם סיום התקופה לא ידוע, יש לרשום שתאריך סיום החל"ת אינו ידוע.
   2. טופס 100 (ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף), שהמעסיק ישדר עבור כל העובדים. ניתן לשדר טופס 100 מכל מערכת שכר.
  • שימו לב: מי שמעסיקים מעל 500 עובדים מתבקשים לפנות למוסד לביטוח לאומי במייל masikim@nioi.gov.il לתיאום הגשת התביעות של כל העובדים באופן מרוכז.
  • למידע נוסף בנושא דמי האבטלה לעובדים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
שימו לב
העובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה בתנאי שיעמדו בשאר תנאי הזכאות, כגון: תושבות בישראל (עובדים זרים או פלסטינאים אינם זכאים לדמי אבטלה), תקופת אכשרה וגיל מעל 18 ומתחת ל-67 (עובדים מבוגרים יותר יכולים לבדוק את זכאותם למענק מיוחד בסך 1,000 - 4,000 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי ולזכויות נוספות המפורטות במדריך המיוחד לעובדים מעל גיל 60 שהוצאו לחל"ת או פוטרו בשל משבר הקורונה).
 • תשלומי ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת:
  • על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד ב-2 החודשים הקלנדריים המלאים שבהם העובד שוהה בחופשה. (גם אם העובד מקבל דמי אבטלה במהלך חודשים אלה, ומנוכים מהם דמי ביטוח).יחד עם זאת, מי שמעסיק עובדת במשק בית אינו חייב בתשלום הנ"ל בצאת העובדת לחל"ת.
  • המעסיק רשאי לנכות את הסכומים ששילם מתשלומים עתידיים שמגיעים לעובד.
  • התשלום שעל המעסיק להעביר בכל אחד משני החודשים הראשונים הוא בסך 348 ש"ח (6.57% משכר המינימום, נכון להיום).
  • התשלום הוא רק על 2 חודשים קלנדריים מלאים שבהם העובדים שהו בחופשה. אם הם עבדו בחלק מחודש מסוים, דמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרם.
דוגמה
 • מעסיק הוציא את העובדים לחל"ת בתאריך 12.03.2020. המעסיק חייב לשלם עבורם את דמי הביטוח הלאומי עבור חודשים אפריל ומאי (שכן בחודש מרץ הם עדיין הועסקו, גם אם רק בחלק מהחודש). בנוסף, ממשכורת חודש מרץ הוא ינכה את דמי הביטוח הרגילים מהשכר.
 • אם העובדים יוחזרו לעבוד בתאריך 30.04.2020, אין חובה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח הלאומי במהלך החופשה, מכיוון שב-2 החודשים הללו (מרץ ואפריל) הם עבדו ודמי הביטוח הלאומי נוכו משכרם.
 • ביטוח פנסיוני וקרנות השתלמות:
  • המעסיק אינו צריך לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני או לקרנות השתלמות של העובדים עבור הימים שבהם שהו בחל"ת.
  • חשוב להבהיר לעובדים כי הפסקת ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה או לביטוח מנהלים עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות של המבוטח, ובמיוחד בכיסוי הביטוחי, דבר שיכול להשאיר את העובד ללא כיסוי ביטוחי ואף להקשות או למנוע ממנו לרכוש ביטוח כזה בעתיד.
 • טיפ
  עובד יכול לשמור על הזכויות שצבר, גם אם הופסקה עבודתו והופסקו ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני, וזאת באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

  פיטורים

  • מעסיק שבוחר לפטר עובדים חייב לערוך להם שימוע לפני הפיטורים ורק לאחר מכן לקבל החלטה סופית.
  • אם החליט לאחר השימוע לפטר את העובדים:
   • עליו לתת להם הודעה מראש לפני כניסת הפיטורים לתוקף, ועד אז להמשיך ולהעסיק אותם. אורך תקופה זו משתנה בהתאם לוותק של העובד.
   • המעסיק יכול לפטר אותם לאלתר אך לשלם להם פיצוי בגובה השכר שהיו מקבלים אילו המשיכו לעבוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

  הורים לילדים עם מוגבלויות ועובדים עם מוגבלויות

  איסור אפליה בעת ההחלטה על עתיד העובדים

  • בעת ההחלטה על פיטורי עובד או הוצאתו לחל"ת או על הפחתת שכרו או היקף משרתו, אסור להפלות אותו על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, הפרייה חוץ גופית, טיפולי פוריות, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה או שירות מילואים, או להביא את הנתונים הללו כשיקול בעת קבלת ההחלטה.
  • למידע נוסף ראו אפליה אסורה בעבודה.

  הארכת תוקף של תיאומי מס משנת 2019

  • רשות המסים הודיעה כי תוקף אישורי תאום מס של שנת 2019 יהיו תקפים עד משכורת חודש מאי 2020.

  העסקת עובדים זרים או פלסטינים

  • לאור הצעדים הננקטים למניעת התפשטות נגיף הקורונה, עולות שאלות רבות בנושא העסקת עובדים זרים או פלסטינים.
  • ניתן לפנות בשאלות הקשורות להעסקת עובדים אלה אל מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, באמצעות טופס מקוון או באמצעות כתובת המייל: Pniyotko@piba.gov.il.


  הפעלת מתנדבים

  • משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם הנחיות בנוגע להפעלת מתנדבים בתקופת משבר הקורונה.
  • כל פעילות התנדבותית תהיה כפופה לנהלים המשתנים של משרד הבריאות ויש לבחון אותה לגופה ובהתאם לנהלים הנכונים לאותו מועד.
  • יש להשתדל להחליף את מירב ההתנדבויות בהתנדבויות וירטואליות, באמצעות הטלפון או באמצעים דיגיטליים.
  • כל מתנדב יהיה אחראי על אדם / משפחה / מסגרת אחת בלבד ולא יבצע מספר התנדבויות במקביל.
  • אם לצורך אחד נדרשת קבוצת מתנדבים (למשל אריזת מזון) יש לדאוג לכך שאלו יהיו ככל האפשר אותם מתנדבים, ובכל מקרה יישמר מרחק של 2 מטר בין מתנדב למתנדב במהלך המשימה.
  שימו לב
  יש לוודא כי כל מתנדב מצויד באלכוג'ל, ועל פי הצורך גם במסכה וכפפות או כל ציוד אחר אשר יכול להקטין את סכנת ההידבקות.
  • במשימות בהן עובדים נדרשים למיגון, יש לוודא כי גם המתנדבים ממוגנים בהתאם.
  • יש לוודא כי כל מתנדב מבוטח כנדרש בביטוח מתנדבים של ביטוח לאומי, כפי שמפורט באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  אזהרה
  הפעלת בני נוער, אזרחים ותיקים ושבים מחו"ל
  • על פי הנחיית משרד החינוך, אין אפשרות להפעיל נוער או בגירים עד גיל צבא כמתנדבים בפעילות חוץ. ניתן להפעיל בני נוער כמתנדבים במשימות וירטואליות בלבד, כגון: טלפונים לקשישים , טלפונים לחברים, הפעלות מרחוק של מדריכים , שיעורים מקוונים ועוד.
  • כמו כן אזרחים ותיקים ואנשים עם מחלות רקע הנמצאים בקבוצת סיכון לחלות בקורונה לא ישולבו כמתנדבים אלא בהתנדבות וירטואלית.
  • כמו כן לא יתנדבו במערך אנשים אשר חזרו מחו"ל בשבועיים שלפני מועד ההתנדבות גם אם לא נתבקשו להישאר בבידוד, או אנשים שחשו לא בטוב בשבוע שלפני ביצוע ההתנדבות.

  הנחיות להתנדבות בביקורי בית

  • מתנדב אחד יקבל אחריות על כלל הצרכים של הקשיש או המשפחה הספציפית (הפגת בדידות, הבאת מזון ותרופות, טיפול בילדים וכד').
  • שני הצדדים (המתנדב והאדם או משפחה שעבורם הוא מתנדב) הביעו הסכמה לכך.
  • המתנדב יעדכן את רכז המתנדבים עם תחילת התנדבותו ומיד עם סיומה, לשם מעקב לצורך ביטוח מתנדבים, על פי הנחיות ביטוח לאומי.
  • כל מתנדב חייב לחתום על הצהרה, לפיה:
   • הוא לא חזר מחו"ל ב-14 הימים האחרונים
   • הוא חש בטוב ב-14 הימים האחרונים - ללא תסמינים של שיעול, חום, צינון, כאב גרון וכיו"ב).
   • הוא לא היה בבידוד ב-14 הימים האחרונים ולא שהה באותו הבית עם מישהו שנדרש לבידוד.
   • הוא עבר על המסלולים המעודכנים ביותר של החולים המאומתים, ולא בא במגע עם אף אחד מהם.

  הנחיות להתנדבות הכוללת מפגש קבוצתי

  • מפגש קבוצתי יש לבצע רק אם הוא חיוני ולא ניתן להחליפו במפגשים פרטניים.
  • הקבוצה תכלול לכל היותר 6 משתתפים, ובסה"כ עד 10 כולל אנשי צוות ומתנדבים (על פי הנהלים המעודכנים של משרד הבריאות).
  • המתנדבים הפועלים עם הקבוצה יהיו מתנדבים קבועים. אם הפעילות מתמשכת לאורך זמן ניתן להחליף אחת לשבוע את צוות המתנדבים לצוות חדש, או לגייס מראש צוות שמבצע את הפעילות לסירוגין.
  • מומלץ שכמה שיותר מהפעילות תתבצע במרחב פתוח (למשל פארק), אך במרחק מאנשים אחרים העשויים להימצא באותו מרחב.
  • במהלך המפגש ייעשה ניסיון להימנע ככל הניתן מפעילויות הכוללות מגע פיזי (כגון משחקי כדור).
  • אם פועלות כמה קבוצות במקביל, המשתתפים בכל קבוצה יהיו משתתפים קבועים עם צוות מתנדבים קבוע. אין מעבר משתתפים בין הקבוצות, וישנו ניסיון לכמה שפחות מגע בין הקבוצות השונות.
  • כלל המשתתפים בפעילות חייבים לשמור על היגיינה מירבית במהלך הפעילות (כולל שטיפת ידיים / שימוש באלכוג'ל מספר פעמים במהלך הפעילות, ניקיון השירותים באופן תכוף וכו').
  אזהרה
  אסור לאפשר השתתפות של אנשים שאינם חשים בטוב. יש לשלוח אנשים שלא חשים בטוב הביתה באופן מיידי.
  • כל מתנדב חייב לחתום על הצהרה, לפיה:
   • הוא לא חזר מחו"ל ב-14 הימים האחרונים
   • הוא חש בטוב ב-14 הימים האחרונים - ללא תסמינים של שיעול, חום, צינון, כאב גרון וכיו"ב).
   • הוא לא היה בבידוד ב-14 הימים האחרונים ולא שהה באותו הבית עם מישהו שנדרש לבידוד
   • הוא עבר על המסלולים המעודכנים ביותר של החולים המאומתים, ולא בא במגע עם אף אחד מהם.
  שימו לב
  התנדבות במסגרות רווחה (בתי אבות, ביקור קשישים וכו')
  • בהתנדבות בתוך מסגרות רווחה (למשל ביקור קשישים בבתי אבות, העברת פעילות לאנשים עם מוגבלות וכו') יש להקפיד כי מתקיימים גם התנאים הבאים:
   • מנהל המסגרת אישר את הפעילות בהתאם לנוהל מנכ"ל משרד הרווחה הנוגע להכנסת ספקים ואורחים מחוץ למסגרת.
   • מספר המתנדבים הנכנסים למסגרת יהיה נמוך ככל הניתן, כך שייעשה שימוש במתנדבים קבועים, ולא במתנדבים מתחלפים וחד פעמיים. יש לגייס מראש מתנדבים המוכנים להתחייב להמשיך לפעול במסגרת לאורך זמן על מנת למנוע חלופה מתנדבים.
   • נעשה ניסיון להשתמש ככל הניתן במתנדבים הקבועים במסגרת ולא להכניס מתנדבים חדשים.


  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
  משרד הבריאות מוקד קול הבריאות 5400*
  המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
  פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
  שירות התעסוקה מוקד ‎9687* רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
  המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מוקד לעסקים של מעוף 8794*
  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ושי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד רווחה 118
  רשות המסים בישראל
  • מוקד רשות המסים (כללי) 9848*
  • מוקד מיסוי מקרקעין 4954*
  רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי 3450* פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
  משרד החינוך קו פתוח להורים ולתלמידים
  • 073-3931111
  • 1800-25-00-25
  המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים 8840* טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
  הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה 5105* טופס פנייה בנושאים שונים


  ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

  ארגוני גג והתארגנויות של המגזר השלישי

  סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

  ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
  איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
  ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה 2383*
  בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה 2119*
  חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
  המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
  טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
  קופות החולים מוקד מיוחד לתמיכה נפשית ב"כללית"

  קו חם לתמיכה נפשית ב"מכבי"

  2700*

  3555*

  ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
  עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
  ארגון נכי צה”ל ונט”ל קו לתמיכה וסיוע נפשי לנכי צה”ל 1-800-363-363
  עמותת עלה קו חם למשפחות של ילדים ובוגרים עם מוגבלות 1-800-201-077

  סיוע למבודדי בית

  ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
  איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
  יד שרה אספקת ציוד רפואי עד הבית 02-6444639
  עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
  חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
  דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית 3284*

  מידע נוסף