מ (החלפת טקסט – "{{#חשב:" ב־"{{חשב|")
שורה 36: שורה 36:
 
! שאלה/סיטואציה !! מה עליכם לעשות? !! מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? !! למידע נוסף
 
! שאלה/סיטואציה !! מה עליכם לעשות? !! מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? !! למידע נוסף
 
|-
 
|-
| האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) '''לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }}'''?
+
| האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) '''לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }}'''?
 
||  
 
||  
 
* מהרו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש תביעה למענק עבודה]].
 
* מהרו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש תביעה למענק עבודה]].
* תביעה לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }} יש להגיש בסניף הדואר הקרוב אליכם.  
+
* תביעה לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }} יש להגיש בסניף הדואר הקרוב אליכם.  
* '''המועד האחרון להגשת התביעה לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }} הוא 26.12.2018''' (עם זאת מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] עד סוף שנת 2019).
+
* '''המועד האחרון להגשת התביעה לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }} הוא 26.12.2018''' (עם זאת מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] עד סוף שנת 2019).
 
||  
 
||  
* עובדים שכירים או עצמאים  שהיתה להם הכנסה מעבודה או מעסק במהלך {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }}, ומתקיימים לגביהם [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)#מי זכאי?|'''כל''' התנאים]] עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
+
* עובדים שכירים או עצמאים  שהיתה להם הכנסה מעבודה או מעסק במהלך {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }}, ומתקיימים לגביהם [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)#מי זכאי?|'''כל''' התנאים]] עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
*  אם לא הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש את התביעה]] עבור שנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }} אך ורק בסניפי הדואר, עד ה- 26.12.2018 (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] עד סוף {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} +1 }}).
+
*  אם לא הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש את התביעה]] עבור שנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }} אך ורק בסניפי הדואר, עד ה- 26.12.2018 (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] עד סוף {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} +1 }}).
 
||  
 
||  
 
* [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)]]
 
* [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)]]
שורה 49: שורה 49:
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
| האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) '''לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}'''?
+
| האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) '''לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}'''?
 
||  
 
||  
* אם הכנסתכם ענתה על הקריטריונים לקבלת המענק לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} ולא הספקתם להגיש בקשה במועד, מהרו להגיש בקשה לרשות המסים שבה תסבירו מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן.
+
* אם הכנסתכם ענתה על הקריטריונים לקבלת המענק לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} ולא הספקתם להגיש בקשה במועד, מהרו להגיש בקשה לרשות המסים שבה תסבירו מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן.
* יש להגיש את את הבקשה לפני סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}. '''לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש תביעה על שנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}.'''
+
* יש להגיש את את הבקשה לפני סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}. '''לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש תביעה על שנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}.'''
 
* שימו לב: בקשה כזו יש להגיש לרשות המסים ולא לרשות הדואר.
 
* שימו לב: בקשה כזו יש להגיש לרשות המסים ולא לרשות הדואר.
* אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} וזאת עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.  
+
* אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} וזאת עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.  
  
 
||  
 
||  
* האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור|להגיש תביעה בהליך מיוחד]] עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.
+
* האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור|להגיש תביעה בהליך מיוחד]] עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.
* אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}, וגם זאת רק עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.  
+
* אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}, וגם זאת רק עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.  
* לאחר מועד זה לא ניתן להגיש עוד בקשות לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}.   
+
* לאחר מועד זה לא ניתן להגיש עוד בקשות לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}.   
 
|| [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור]]
 
|| [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור]]
 
|-
 
|-
| האם מגיע לכם החזר מס הכנסה או ביטוח לאומי עבור שנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -6 }}?  
+
| האם מגיע לכם החזר מס הכנסה או ביטוח לאומי עבור שנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -6 }}?  
 
|| מהרו להגיש [[החזר מס הכנסה|בקשה להחזר מס הכנסה]] או [[החזר דמי ביטוח לאומי לשכירים|בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי]] לפני סוף דצמבר.
 
|| מהרו להגיש [[החזר מס הכנסה|בקשה להחזר מס הכנסה]] או [[החזר דמי ביטוח לאומי לשכירים|בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי]] לפני סוף דצמבר.
 
||  
 
||  
 
* ניתן לבקש החזרים עד 6 שנים אחורה.
 
* ניתן לבקש החזרים עד 6 שנים אחורה.
* לאחר סוף {{נתון:השנה הנוכחית}} לא ניתן יהיה להגיש עוד בקשות להחזר עבור שנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -6 }}.
+
* לאחר סוף {{נתון:השנה הנוכחית}} לא ניתן יהיה להגיש עוד בקשות להחזר עבור שנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -6 }}.
 
||  
 
||  
 
* [[החזר מס הכנסה]]
 
* [[החזר מס הכנסה]]
שורה 93: שורה 93:
 
* בנוסף, מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מ[[פטור ממס רווחי הון על קופת גמל להשקעה המשולמת כקצבה לאחר גיל 60|פטור ממס רווחי הון]] על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה.
 
* בנוסף, מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מ[[פטור ממס רווחי הון על קופת גמל להשקעה המשולמת כקצבה לאחר גיל 60|פטור ממס רווחי הון]] על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה.
 
* כל אדם יכול להפקיד בקופת גמל להשקעה לכל היותר 70,000 ש"ח בשנה קלנדרית אחת.
 
* כל אדם יכול להפקיד בקופת גמל להשקעה לכל היותר 70,000 ש"ח בשנה קלנדרית אחת.
* לפיכך מי שמעוניין להפקיד יותר מ-70,000 ש"ח, יכול לנצל את חודש דצמבר ולהפקיד במהלכו עד 70,000 ש"ח, ובשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} +1 }} יוכל להוסיף עד 70,000 ש"ח נוספים.
+
* לפיכך מי שמעוניין להפקיד יותר מ-70,000 ש"ח, יכול לנצל את חודש דצמבר ולהפקיד במהלכו עד 70,000 ש"ח, ובשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} +1 }} יוכל להוסיף עד 70,000 ש"ח נוספים.
 
|| [[קופת גמל להשקעה]]
 
|| [[קופת גמל להשקעה]]
 
|-
 
|-
שורה 140: שורה 140:
 
* [[זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני]]
 
* [[זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני]]
 
|-
 
|-
| האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) '''לשנת  {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }}'''?
+
| האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) '''לשנת  {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }}'''?
 
||  
 
||  
 
* מהרו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש תביעה למענק עבודה]] בסניף הדואר הקרוב אליכם.  
 
* מהרו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש תביעה למענק עבודה]] בסניף הדואר הקרוב אליכם.  
שורה 146: שורה 146:
 
* מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת].
 
* מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת].
 
||  
 
||  
* עובדים [[זכויות עובדים שכירים|שכירים]] שהיתה להם הכנסה מעבודה במהלך {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }}, ומתקיימים לגביהם [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)#מי זכאי?|'''כל''' התנאים]] עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
+
* עובדים [[זכויות עובדים שכירים|שכירים]] שהיתה להם הכנסה מעבודה במהלך {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }}, ומתקיימים לגביהם [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)#מי זכאי?|'''כל''' התנאים]] עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
*  אם לא הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש את התביעה]] עבור שנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }} אך ורק בסניפי הדואר, עד 30.11.2018 (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] עד סוף {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} +1 }}).
+
*  אם לא הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש את התביעה]] עבור שנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }} אך ורק בסניפי הדואר, עד 30.11.2018 (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] עד סוף {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} +1 }}).
 
||  
 
||  
 
* [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)]]
 
* [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)]]
 
* [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)]]
 
* [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)]]
 
|-
 
|-
| האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) '''לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}'''?
+
| האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) '''לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}'''?
 
||  
 
||  
* אם הכנסתכם ענתה על הקריטריונים לקבלת המענק לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} ולא הספקתם להגיש בקשה במועד, מהרו להגיש בקשה לרשות המסים שבה תסבירו מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן.
+
* אם הכנסתכם ענתה על הקריטריונים לקבלת המענק לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} ולא הספקתם להגיש בקשה במועד, מהרו להגיש בקשה לרשות המסים שבה תסבירו מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן.
 
* שימו לב: בקשה כזו יש להגיש לרשות המסים ולא לרשות הדואר.
 
* שימו לב: בקשה כזו יש להגיש לרשות המסים ולא לרשות הדואר.
* אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} וזאת עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.  
+
* אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} וזאת עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.  
 
||  
 
||  
* האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור|להגיש תביעה בהליך מיוחד]] עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.
+
* האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור|להגיש תביעה בהליך מיוחד]] עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.
* אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} ללא צורך בהליך מיוחד, וגם זאת רק עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.  
+
* אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} ללא צורך בהליך מיוחד, וגם זאת רק עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.  
* לאחר מועד זה לא ניתן להגיש עוד בקשות לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}.   
+
* לאחר מועד זה לא ניתן להגיש עוד בקשות לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}.   
 
|| [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור]]
 
|| [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור]]
 
|-
 
|-
שורה 180: שורה 180:
 
||  
 
||  
 
*יולדת ובן/בת זוגה זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין הילד.  
 
*יולדת ובן/בת זוגה זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין הילד.  
* יולדת שילדה בשנת {{נתון:השנה הנוכחית}} רשאית לדחות את קבלת חלק מההטבה לשנה הבאה (שנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} + 1 }}). הדבר עשוי להשתלם אם הכנסתה בשנת {{נתון:השנה הנוכחית}} לא הגיעה לסכום המחויב במס, ואם היא צופה שבשנה הבאה הכנסתה תהיה גבוהה יותר.  
+
* יולדת שילדה בשנת {{נתון:השנה הנוכחית}} רשאית לדחות את קבלת חלק מההטבה לשנה הבאה (שנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} + 1 }}). הדבר עשוי להשתלם אם הכנסתה בשנת {{נתון:השנה הנוכחית}} לא הגיעה לסכום המחויב במס, ואם היא צופה שבשנה הבאה הכנסתה תהיה גבוהה יותר.  
 
<!--
 
<!--
 
* יולדת זכאית ל[[נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 18|חצי נקודת זיכוי]] ממס הכנסה ובן/בת הזוג זכאי/ת ל[[נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לפעוט (מתחת לגיל 6)|נקודת זיכוי אחת]] עבור כל ילד שנולד בשנת המס. שווי ההטבה: 3,888 ש"ח לשני בני הזוג.-->
 
* יולדת זכאית ל[[נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 18|חצי נקודת זיכוי]] ממס הכנסה ובן/בת הזוג זכאי/ת ל[[נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לפעוט (מתחת לגיל 6)|נקודת זיכוי אחת]] עבור כל ילד שנולד בשנת המס. שווי ההטבה: 3,888 ש"ח לשני בני הזוג.-->
 
* הורה (גבר או אישה) החי בנפרד מההורה השני ומגדל את ילדיו זכאי ל[[נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו|נקודת זיכוי אחת]]. אם ההורה השני משתתף בכלכלת הילדים, יקבל גם הוא נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים. שווי ההטבה: {{חשב ועצב |{{נתון:נקודת זיכוי ממס הכנסה}} }} ש"ח.
 
* הורה (גבר או אישה) החי בנפרד מההורה השני ומגדל את ילדיו זכאי ל[[נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו|נקודת זיכוי אחת]]. אם ההורה השני משתתף בכלכלת הילדים, יקבל גם הוא נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים. שווי ההטבה: {{חשב ועצב |{{נתון:נקודת זיכוי ממס הכנסה}} }} ש"ח.
* עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי [[טופס 101]] בתחילת שנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} + 1 }} אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת {{נתון:השנה הנוכחית}}. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת {{נתון:השנה הנוכחית}} תוכלו להגיש בשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}}+ 1 }} [[החזר מס הכנסה|בקשה להחזר מס]] לפקיד השומה.
+
* עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי [[טופס 101]] בתחילת שנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} + 1 }} אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת {{נתון:השנה הנוכחית}}. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת {{נתון:השנה הנוכחית}} תוכלו להגיש בשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}}+ 1 }} [[החזר מס הכנסה|בקשה להחזר מס]] לפקיד השומה.
 
||  
 
||  
 
* [[נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 18]]
 
* [[נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 18]]
שורה 197: שורה 197:
 
* עובדים המתגוררים לפחות 12 חודשים ברציפות ביישובים מסוימים זכאים ל[[זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה|זיכוי ממס]] על הכנסה עד לתקרה שנקבעה לכך.
 
* עובדים המתגוררים לפחות 12 חודשים ברציפות ביישובים מסוימים זכאים ל[[זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה|זיכוי ממס]] על הכנסה עד לתקרה שנקבעה לכך.
 
* ניתן לקבל את ההטבה רק לאחר השלמת 12 חודשי מגורים ביישוב.
 
* ניתן לקבל את ההטבה רק לאחר השלמת 12 חודשי מגורים ביישוב.
* עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה כבר השנה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי [[טופס 101]] בתחילת שנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} + 1 }} אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת {{נתון:השנה הנוכחית}}. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת {{נתון:השנה הנוכחית}} תוכלו להגיש בשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} + 1 }} [[החזר מס הכנסה|בקשה להחזר מס]] לפקיד השומה.
+
* עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה כבר השנה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי [[טופס 101]] בתחילת שנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} + 1 }} אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת {{נתון:השנה הנוכחית}}. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת {{נתון:השנה הנוכחית}} תוכלו להגיש בשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} + 1 }} [[החזר מס הכנסה|בקשה להחזר מס]] לפקיד השומה.
 
|| [[זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה]]  
 
|| [[זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה]]  
 
|-
 
|-
שורה 208: שורה 208:
 
* שווי ההטבה {{חשב ועצב |{{נתון:נקודת זיכוי ממס הכנסה}}*2}} ש"ח בשנה.
 
* שווי ההטבה {{חשב ועצב |{{נתון:נקודת זיכוי ממס הכנסה}}*2}} ש"ח בשנה.
 
* במקרים מסוימים ההטבה ניתנת גם אם הילד הוא בגיר (עבר את גיל 18).
 
* במקרים מסוימים ההטבה ניתנת גם אם הילד הוא בגיר (עבר את גיל 18).
* עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי [[טופס 101]] בתחילת שנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} + 1 }} אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת {{נתון:השנה הנוכחית}}. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת {{נתון:השנה הנוכחית}} תוכלו להגיש בשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} + 1 }} [[החזר מס הכנסה|בקשה להחזר מס]] לפקיד השומה.
+
* עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי [[טופס 101]] בתחילת שנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} + 1 }} אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת {{נתון:השנה הנוכחית}}. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת {{נתון:השנה הנוכחית}} תוכלו להגיש בשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} + 1 }} [[החזר מס הכנסה|בקשה להחזר מס]] לפקיד השומה.
 
||  
 
||  
 
* [[נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד או בוגר עם מוגבלות]]
 
* [[נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד או בוגר עם מוגבלות]]
שורה 224: שורה 224:
 
|| [[זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה (סעיף 46)]]
 
|| [[זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה (סעיף 46)]]
 
|-
 
|-
| האם מגיע לכם החזר מס הכנסה או ביטוח לאומי עבור שנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -6 }}?  
+
| האם מגיע לכם החזר מס הכנסה או ביטוח לאומי עבור שנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -6 }}?  
 
|| מהרו להגיש [[החזר מס הכנסה|בקשה להחזר מס הכנסה]] או [[החזר דמי ביטוח לאומי לשכירים|בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי]] לפני סוף דצמבר.
 
|| מהרו להגיש [[החזר מס הכנסה|בקשה להחזר מס הכנסה]] או [[החזר דמי ביטוח לאומי לשכירים|בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי]] לפני סוף דצמבר.
 
||  
 
||  
 
* ניתן לבקש החזרים עד 6 שנים לאחור.
 
* ניתן לבקש החזרים עד 6 שנים לאחור.
* לאחר סוף {{נתון:השנה הנוכחית}} לא ניתן יהיה עוד להגיש בקשות להחזר עבור שנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -6 }}.
+
* לאחר סוף {{נתון:השנה הנוכחית}} לא ניתן יהיה עוד להגיש בקשות להחזר עבור שנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -6 }}.
 
||  
 
||  
 
* [[החזר מס הכנסה]]
 
* [[החזר מס הכנסה]]
שורה 316: שורה 316:
 
-->
 
-->
 
|-
 
|-
| האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) '''לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }}'''?
+
| האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) '''לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }}'''?
 
||  
 
||  
 
* מהרו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש תביעה למענק עבודה]] בסניף הדואר הקרוב אליכם.  
 
* מהרו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש תביעה למענק עבודה]] בסניף הדואר הקרוב אליכם.  
 
* מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת].
 
* מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת].
 
||  
 
||  
* [[עובדים עצמאים|עצמאים]] שהיתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }}, ומתקיימים לגביהם [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)#מי זכאי?|'''כל''' התנאים]] עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
+
* [[עובדים עצמאים|עצמאים]] שהיתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }}, ומתקיימים לגביהם [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)#מי זכאי?|'''כל''' התנאים]] עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
*  אם לא הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש את התביעה]] עבור שנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }} אך ורק בסניפי הדואר, עד 30.11.2018. (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] עד סוף {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} +1 }}).
+
*  אם לא הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש את התביעה]] עבור שנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -1 }} אך ורק בסניפי הדואר, עד 30.11.2018. (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] עד סוף {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} +1 }}).
 
||  
 
||  
 
* [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)]]
 
* [[מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)]]
 
* [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)]]
 
* [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)]]
 
|-
 
|-
| האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) '''לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}'''?
+
| האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) '''לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}'''?
 
||  
 
||  
* אם הכנסתכם ענתה על הקריטריונים לקבלת המענק לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} ולא הספקתם להגיש בקשה במועד, מהרו להגיש בקשה לרשות המסים שבה תסבירו מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן.
+
* אם הכנסתכם ענתה על הקריטריונים לקבלת המענק לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} ולא הספקתם להגיש בקשה במועד, מהרו להגיש בקשה לרשות המסים שבה תסבירו מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן.
 
* שימו לב: בקשה כזו יש להגיש לרשות המסים ולא לרשות הדואר.
 
* שימו לב: בקשה כזו יש להגיש לרשות המסים ולא לרשות הדואר.
* אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} ללא הליך מיוחד, וזאת עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.  
+
* אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} ללא הליך מיוחד, וזאת עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.  
 
||  
 
||  
* האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור|להגיש תביעה בהליך מיוחד]] עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.
+
* האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור|להגיש תביעה בהליך מיוחד]] עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.
* אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} ללא צורך בהליך מיוחד, וגם זאת רק עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.  
+
* אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }} ללא צורך בהליך מיוחד, וגם זאת רק עד סוף דצמבר {{נתון:השנה הנוכחית}}.  
* לאחר מועד זה לא ניתן להגיש עוד בקשות לשנת {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}.   
+
* לאחר מועד זה לא ניתן להגיש עוד בקשות לשנת {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} -2 }}.   
 
|| [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור]]
 
|| [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור]]
 
|-
 
|-
שורה 343: שורה 343:
 
* דמי ביטוח לאומי המשולמים בפועל במהלך שנת המס מוכרים כ[[הוצאה מוכרת לצורך חישוב מס הכנסה (הוצאה מותרת בניכוי)|הוצאה מוכרת]] באותה שנה שבה שולמו, וניתן לנכות אותם מגובה ההכנסה של אותה שנה באופן שיקטין את גובה מס הכנסה שעל העובד העצמאי לשלם.  
 
* דמי ביטוח לאומי המשולמים בפועל במהלך שנת המס מוכרים כ[[הוצאה מוכרת לצורך חישוב מס הכנסה (הוצאה מותרת בניכוי)|הוצאה מוכרת]] באותה שנה שבה שולמו, וניתן לנכות אותם מגובה ההכנסה של אותה שנה באופן שיקטין את גובה מס הכנסה שעל העובד העצמאי לשלם.  
 
* [[עובדים עצמאים|עובד עצמאי]] המשלם את דמי הביטוח הלאומי '''באמצעות הוראת קבע בבנק''', יוכל לזקוף את התשלום עבור חודש דצמבר (המשולם בפועל בינואר של השנה הבאה), כהוצאה מוכרת באותה שנה שאליה מתייחס התשלום, וכך יוכל להקטין את גובה המס שעליו לשלם באותה שנה, למרות שבפועל העביר את התשלום בשנה שלאחריה.
 
* [[עובדים עצמאים|עובד עצמאי]] המשלם את דמי הביטוח הלאומי '''באמצעות הוראת קבע בבנק''', יוכל לזקוף את התשלום עבור חודש דצמבר (המשולם בפועל בינואר של השנה הבאה), כהוצאה מוכרת באותה שנה שאליה מתייחס התשלום, וכך יוכל להקטין את גובה המס שעליו לשלם באותה שנה, למרות שבפועל העביר את התשלום בשנה שלאחריה.
* מי שיחתום על הוראת קבע יוכל לזקוף את התשלום שיבוצע ב-22.01.{{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} +1 }} כהוצאה מוכרת לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}, וכך יקטין את גובה המס של שנת {{נתון:השנה הנוכחית}}. תשלום בצורה אחרת יאפשר לעובד העצמאי לזקוף את התשלום כהוצאה מוכרת רק עבור הכנסה של {{#חשב:{{נתון:השנה הנוכחית}} +1 }}.
+
* מי שיחתום על הוראת קבע יוכל לזקוף את התשלום שיבוצע ב-22.01.{{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} +1 }} כהוצאה מוכרת לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}, וכך יקטין את גובה המס של שנת {{נתון:השנה הנוכחית}}. תשלום בצורה אחרת יאפשר לעובד העצמאי לזקוף את התשלום כהוצאה מוכרת רק עבור הכנסה של {{חשב|{{נתון:השנה הנוכחית}} +1 }}.
 
|| [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]]
 
|| [[דמי ביטוח לאומי לעצמאי]]
 
|-
 
|-

גרסה מ־09:19, 5 באוגוסט 2019

הקדמה:

לקראת סוף שנת המס אתם יכולים לחסוך הרבה כסף
מדריך זה מרכז את הזכויות שניתן לממש באמצעות מספר צעדים פשוטים לפני ששנת 2020 תסתיים
שימו לב שחלק מהזכויות ניתנות למימוש רק עד סוף השנה, וחלקן אפילו רק עד סוף נובמבר


חודשים נובמבר ודצמבר מעניקים חלון הזדמנויות למימוש זכויות שעשויות לחסוך לכם הרבה כסף.

 • מדריך זה מרכז את הזכויות שניתן לממש באמצעות מספר צעדים פשוטים לפני ששנת 2020 תסתיים.
 • שימו לב שחלק מהזכויות ניתנות למימוש רק עד סוף השנה.
 • המדריך מפרט את הזכויות עבור עובדים שכירים ועובדים עצמאים ומעסיקים.

הזדמנות אחרונה בהחלט

שאלה/סיטואציה מה עליכם לעשות? מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? למידע נוסף
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2019?
 • מהרו להגיש תביעה למענק עבודה.
 • תביעה לשנת 2019 יש להגיש בסניף הדואר הקרוב אליכם.
 • המועד האחרון להגשת התביעה לשנת 2019 הוא 26.12.2018 (עם זאת מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת עד סוף שנת 2019).
 • עובדים שכירים או עצמאים שהיתה להם הכנסה מעבודה או מעסק במהלך 2019, ומתקיימים לגביהם כל התנאים עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
 • אם לא הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש את התביעה עבור שנת 2019 אך ורק בסניפי הדואר, עד ה- 26.12.2018 (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת עד סוף 2021).
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2018?
 • אם הכנסתכם ענתה על הקריטריונים לקבלת המענק לשנת 2018 ולא הספקתם להגיש בקשה במועד, מהרו להגיש בקשה לרשות המסים שבה תסבירו מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן.
 • יש להגיש את את הבקשה לפני סוף דצמבר 2020. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש תביעה על שנת 2018.
 • שימו לב: בקשה כזו יש להגיש לרשות המסים ולא לרשות הדואר.
 • אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת לשנת 2018 וזאת עד סוף דצמבר 2020.
 • האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2018 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2020.
 • אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת לשנת 2018, וגם זאת רק עד סוף דצמבר 2020.
 • לאחר מועד זה לא ניתן להגיש עוד בקשות לשנת 2018.
הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור
האם מגיע לכם החזר מס הכנסה או ביטוח לאומי עבור שנת 2014? מהרו להגיש בקשה להחזר מס הכנסה או בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי לפני סוף דצמבר.
 • ניתן לבקש החזרים עד 6 שנים אחורה.
 • לאחר סוף 2020 לא ניתן יהיה להגיש עוד בקשות להחזר עבור שנת 2014.
האם יש לכם הכנסות שלא הופרשו עליהן סכומים לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות?
 • עובדים עצמאים ועובדים שכירים יכולים להפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני וליהנות מהטבת מס.
 • עובדים עצמאים יכולים להפקיד גם לקרן השתלמות וליהנות מהטבת מס נוספת.
 • הפקדות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות מעניקות הטבות מס, שמקטינות את גובה המס שעל העובד לשלם.
 • עובדים שכירים יכולים ליהנות מהטבת מס בנוסף להטבות המוקנות להם כתוצאה מההפרשות המבוצעות דרך המשכורת, וזאת אם הפרשות המעסיק לא מחושבות מכל רכיבי השכר או שהסכומים שהופרשו לא עברו את התקרה הקבועה בחוק.
 • על מנת ליהנות מההטבה יש לבצע את ההפקדות לכל המאוחר עד סוף דצמבר 2020, שאם לא כן, לא ניתן יהיה ליהנות מהטבת המס.
יש לכם כסף "פנוי"? האם בחנתם את הכדאיות של הפקדת כספים בקופת גמל להשקעה?

אם ברצונכם להפקיד כספים לקופת גמל להשקעה, כדאי להפקיד עד 70,000 ש"ח מהסכום לפני סוף חודש דצמבר.

 • קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לכם לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שתרצו, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.
 • הכספים המופקדים בקופת הגמל נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס, מלבד מס רווחי הון על הרווחים שהצטברו לסכום המקורי.
 • בנוסף, מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה.
 • כל אדם יכול להפקיד בקופת גמל להשקעה לכל היותר 70,000 ש"ח בשנה קלנדרית אחת.
 • לפיכך מי שמעוניין להפקיד יותר מ-70,000 ש"ח, יכול לנצל את חודש דצמבר ולהפקיד במהלכו עד 70,000 ש"ח, ובשנת 2021 יוכל להוסיף עד 70,000 ש"ח נוספים.
קופת גמל להשקעה
האם אתם מוגדרים כ"עוסק פטור" במע"מ ומחזור העסקאות שלכם בשנת 2020 עשוי להיות גבוה מ-100,491 ש"ח?
 • ניתן לדחות את מועד קבלת תקבולים מלקוחות אל השנה הבאה כדי שסך התקבולים שתקבלו עד סוף השנה לא יעלה על 100,491 ש"ח ותוכלו להמשיך ולהיחשב כ"עוסק פטור".
 • לחלופין, תוכלו לפנות אל משרד מע"מ האזורי ולשנות את מעמדכם לעוסק מורשה.
 • עוסק פטור הוא מי שמחזור עסקאותיו (לא הרווח) בשנה קלנדרית אינו עולה על 100,491 ש"ח.
 • לעוסק פטור יש פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים למע"מ (בניגוד לעצמאים אחרים).
 • עוסק פטור אינו חייב בהעברת מע"מ לרשות המסים בגין עסקאותיו (למשל עסקאות במקרקעין) ולכן הוא אינו מחייב את לקוחותיו במע"מ, ובמקביל הוא אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
 • מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים "קטנים" בעלי מחזורי מכירות נמוכים, ונועד לפטור את העוסק מדיווחים שוטפים למע"מ.
 • גידול בהכנסות אל מעבר ל-100,491 ש"ח, ישלול מאותו עובד את ההטבות הללו (ומאידך הוא יוכל לקזז תשלומי מע"מ שהוציא לטובת העסק).
 • במקרה של הכנסות גבוהות במהלך השנה, דחיית תקבולים (תשלומים מלקוחות) אל השנה האזרחית הבאה עשויה לסייע לאותו עובד להיחשב כעוסק פטור וליהנות מההטבות הללו.
עוסק פטור

זכויות עובדים שכירים

שאלה/סיטואציה מה עליכם לעשות? מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? למידע נוסף
האם הגדלתם את ההפרשות לביטוח הפנסיוני?
 • עובד רשאי לבקש ממעסיקו להגדיל את שיעור ההפקדות לביטוח הפנסיוני המנוכות ממשכורתו (חלקו של העובד בלבד) ל-7% מהשכר במקום 6%, ובכך לקבל הטבת מס גדולה יותר.
 • כמו כן עובד רשאי להפקיד באופן עצמאי הפקדות חודשיות לביטוח הפנסיוני (שלא דרך המשכורת) ובכך להגדיל את הטבת המס שהוא מקבל.
 • הפרשות לביטוח פנסיוני מעניקות הטבות מס לעובד.
 • מס הכנסה מנוכה מכל רכיבי השכר המשולמים לעובד, אולם בדרך כלל, ההפרשות לביטוח הפנסיוני מחושבות רק מחלק מהרכיבים.
 • הגדלת שיעור ההפקדות לביטוח הפנסיוני או הפקדות עצמאיות בנוסף להפרשות מהשכר תאפשר לעובד לקבל הטבות מס גם עבור אותם רכיבי שכר שעבורם לא מופרשים סכומים לביטוח הפנסיוני דרך השכר (השכר שלא מבוטח, כמו: דמי הבראה, גמול עבור שעות נוספות, הוצאות נסיעה, שי לחגים וכו').
 • מכיוון שחישוב מס הכנסה מבוצע בצורה שנתית, סכומים שלא יופקדו לפני סוף דצמבר לא יזכו בהטבת מס השנה.
 • חשוב מאד לוודא שהמעסיק אכן העביר את כל הסכומים אל קרן הפנסיה או אל ביטוח המנהלים, ושסכומים אלה אכן התקבלו ועודכנו ברישומי הקרן או הביטוח. ניתן לבדוק זאת באמצעות הדו"חות הרבעוניים שנשלחים אל החוסכים וכן באמצעות פנייה טלפונית אל החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני.
התחלתם לעבוד אצל המעסיק רק השנה והיה לכם לפני כן ביטוח פנסיוני? ודאו שהמעסיק זוכר להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עד תום השנה.
 • לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו, וההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - לפי המועד המוקדם מביניהם.
 • במילים אחרות, מעסיק חייב להעביר את כל ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור עובד כזה לפני שמסתיימת שנת המס.
 • מכיוון שחישוב מס הכנסה מבוצע בצורה שנתית, עובד שמעסיקו לא יעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפני סוף שנת המס, לא יוכל ליהנות מהטבת "זיכוי ממס" הניתנת באותה שנה, וייאלץ לשלם מס גבוה מזה שהיה אמור לשלם.
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2019?
 • עובדים שכירים שהיתה להם הכנסה מעבודה במהלך 2019, ומתקיימים לגביהם כל התנאים עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
 • אם לא הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש את התביעה עבור שנת 2019 אך ורק בסניפי הדואר, עד 30.11.2018 (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת עד סוף 2021).
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2018?
 • אם הכנסתכם ענתה על הקריטריונים לקבלת המענק לשנת 2018 ולא הספקתם להגיש בקשה במועד, מהרו להגיש בקשה לרשות המסים שבה תסבירו מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן.
 • שימו לב: בקשה כזו יש להגיש לרשות המסים ולא לרשות הדואר.
 • אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת לשנת 2018 וזאת עד סוף דצמבר 2020.
 • האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2018 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2020.
 • אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת לשנת 2018 ללא צורך בהליך מיוחד, וגם זאת רק עד סוף דצמבר 2020.
 • לאחר מועד זה לא ניתן להגיש עוד בקשות לשנת 2018.
הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור
עבדתם ביותר ממקום עבודה אחד השנה? החלפתם מקום עבודה במהלך השנה? הפסקתם לעבוד לפני סוף השנה?
 • מהרו לבצע תיאום מס הכנסה באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות פנייה ישירה לפקיד השומה.
 • בנוסף כדאי לבצע תיאום ניכויים בביטוח לאומי שאותו ניתן לבצע ישירות מול המעסיק המשני בלי צורך לפנות לביטוח לאומי (באמצעות הצהרה על גובה השכר שלכם מהמעסיק העיקרי).
 • כאשר עבדתם במקומות עבודה שונים במהלך השנה (גם אם בתקופות שונות) נוכו משכרכם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי בשיעור מרבי.
 • עריכת תיאום מס לפני שמסתיימת השנה תאפשר למעסיק לנכות משכרכם מס מופחת ואף להחזיר לכם את כל הסכומים העודפים שניכה לכם במהלך השנה.
 • עריכת תיאום ניכויים בביטוח לאומי (ישירות מול המעסיק או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי) תאפשר למעסיק לנכות משכרכם שיעור מופחת של דמי ביטוח לאומי ולהחזיר לכם את כל הסכומים העודפים שנוכו משכרכם במהלך השנה.
 • מי שלא הספיק לבצע את התיאומים במהלך שנת המס וכתוצאה מכך נוכו משכרו סכומי מס גבוהים מאלה שהיה עליו לשלם, יוכל להגיש בשנה הבאה בקשה להחזר מס. באופן דומה, עובד שכיר שנוכו משכרו דמי ביטוח לאומי בשיעור גבוה מדי, יוכל להגיש בשנה הבאה בקשה להחזר כספי.
נולד לכם ילד בשנת 2020? התגרשתם במהלך השנה?

פנו למעסיק בהקדם ועדכנו את הפרטים בטופס 101 לפני שמסתיימת השנה.

 • יולדת ובן/בת זוגה זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין הילד.
 • יולדת שילדה בשנת 2020 רשאית לדחות את קבלת חלק מההטבה לשנה הבאה (שנת 2021). הדבר עשוי להשתלם אם הכנסתה בשנת 2020 לא הגיעה לסכום המחויב במס, ואם היא צופה שבשנה הבאה הכנסתה תהיה גבוהה יותר.
 • הורה (גבר או אישה) החי בנפרד מההורה השני ומגדל את ילדיו זכאי לנקודת זיכוי אחת. אם ההורה השני משתתף בכלכלת הילדים, יקבל גם הוא נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים. שווי ההטבה: 2,628 ש"ח.
 • עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי טופס 101 בתחילת שנת 2021 אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת 2020. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת 2020 תוכלו להגיש בשנת 2021 בקשה להחזר מס לפקיד השומה.
אתם גרים כבר יותר משנה ביישוב המזכה בהטבת מס?
 • אם אתם גרים ביישוב המזכה בהטבת מס, ובמהלך שנת 2020 השלמתם 12 חודשי מגורים רצופים ביישוב, ודאו כי המידע מעודכן אצל מעסיקכם וכי הוא מעניק לכם זיכוי ממס בתלוש השכר, או בקשו לעדכן את הפרטים על גבי טופס 101.
 • במידת הצורך יש למסור למעסיק טופס אישור תושבות מהרשות המקומית לגבי תקופת מגוריכם ביישוב.
 • עובדים המתגוררים לפחות 12 חודשים ברציפות ביישובים מסוימים זכאים לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה לכך.
 • ניתן לקבל את ההטבה רק לאחר השלמת 12 חודשי מגורים ביישוב.
 • עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה כבר השנה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי טופס 101 בתחילת שנת 2021 אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת 2020. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת 2020 תוכלו להגיש בשנת 2021 בקשה להחזר מס לפקיד השומה.
זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה
האם ילדכם אובחן כאחד מאלה - אוטיסט, עיוור, סובל מלקות למידה, משותק או סובל מעיכוב התפתחותי?

פנו למעסיק בהקדם ועדכנו את הפרטים בטופס 101 לפני שמסתיימת השנה.

 • הורים לילד על הספקטרום האוטיסטי או לילד המוגדר כ"נטול יכולת" עשויים לקבל 2 נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • אם ההורים אינם בחיים או אינם מתפקדים, תינתן ההטבה לאח או לאחות של הילד שמונו כאפוטרופוס שלו "לגוף ולרכוש".
 • שווי ההטבה 5,256 ש"ח בשנה.
 • במקרים מסוימים ההטבה ניתנת גם אם הילד הוא בגיר (עבר את גיל 18).
 • עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי טופס 101 בתחילת שנת 2021 אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת 2020. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת 2020 תוכלו להגיש בשנת 2021 בקשה להחזר מס לפקיד השומה.
האם תרמתם השנה כסף לארגונים או לעמותות?
 • אם תרמתם לפחות 180 ש"ח ניתן לקבל את החזר המס בתלוש השכר.
 • במקרה כזה על העובד להגיש בקשה לזיכוי לפקיד השומה במס הכנסה בצירוף הקבלות על התרומות ולאחר מכן למסור את האישור למעסיק כדי שיבצע את הזיכוי במסגרת השכר.
 • במקומות עבודה מסוימים ניתן למסור למחלקת שכר את הקבלות המקוריות, והמחלקה תפעל להשגת האישור ולביצוע הזיכוי לתוך השכר.
 • מי שתרם 180 ש"ח ומעלה (נכון ל-2020) למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה, בגובה 35% מהתרומה.
 • ניתן לקבל את הזיכוי במסגרת המשכורת החודשית במהלך שנת המס שבה ניתנה התרומה.
 • במקרה שהבקשה לקבלת הזיכוי לא הוגשה בזמן, לא יינתן הזיכוי במסגרת השכר, ותצטרכו להגיש לפקיד השומה בקשה להחזר מס (לשם כך תצטרכו למלא דו"ח שנתי ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון: טופס 106, דו"חות של קרן הפנסיה וכו').
זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה (סעיף 46)
האם מגיע לכם החזר מס הכנסה או ביטוח לאומי עבור שנת 2014? מהרו להגיש בקשה להחזר מס הכנסה או בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי לפני סוף דצמבר.
 • ניתן לבקש החזרים עד 6 שנים לאחור.
 • לאחר סוף 2020 לא ניתן יהיה עוד להגיש בקשות להחזר עבור שנת 2014.
מעוניינים לחגוג את הסילבסטר ולקחת חופש מהעבודה?
 • אם אינכם נוצרים, מהרו לבקש ממעסיקכם חופשה ביום זה.
 • אם אתם נוצרים, הנכם זכאים להיעדר מהעבודה ללא צורך באישור מהמעסיק.
 • חג הסילבסטר (נובי גוד) הוא אחד מהחגים שבהם עובדים נוצרים זכאים להיעדר מהעבודה מבלי ששכרם ייפגע (עובדים שעתיים או יומיים זכאים להיעדר מעבודה ולקבל דמי חגים).
 • עבור עובדים שאינם נוצרים החג נחשב ליום בחירה שניתן לקחת בו חופשה בתנאי שהעובד הודיע על כך למעסיק 30 יום מראש (למעסיק אסור לסרב למתן החופשה באותו יום).
 • אם העובד כבר ניצל את ימי הבחירה שלו בשנה זו, הוא יכול לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה רגילה באותו יום (ללא צורך לבקש זאת 30 יום מראש), אולם בניגוד ליום בחירה, המעסיק אינו חייב להסכים לבקשת העובד (אם כי במקרה כזה עליו לנמק את התנגדותו בטעמים סבירים, כמו צרכי עבודה וכו').
ניצלתם פחות מ-7 ימי חופשה השנה? צברתם ימי חופשה משנים קודמות ולא ניצלתם אותם?

מהרו לבקש ממעסיקכם לקחת ימי חופש נוספים על מנת לנצל לפחות 7 לפני סוף השנה.

 • לפי החוק, עובד רשאי לצבור ימי חופשה (בהסכמת המעסיק) בתנאי שניצל לפחות 7 ימי חופשה באותה שנה. (ורק את היתרה מעבר ל-7 ימים ניתן לצבור).
 • אם לא תנצלו 7 ימי חופשה במהלך השנה, אתם עשויים לאבד אותם, כלומר לא תוכלו לצבור את כל ימי החופשה שלא ניצלתם באותה שנה.
 • בכל מקרה, את ימי החופשה שצברתם בשנה מסוימת יש לנצל בשתי שנות העבודה הבאות, אחרת הם עשויים להימחק ולא ניתן יהיה לנצל אותם.

זכויות עובדים עצמאים ומעסיקים

שאלה/סיטואציה מה עליכם לעשות? מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? למידע נוסף
האם הפקדתם השנה סכומים כלשהם לביטוח הפנסיוני?
 • החל משנת 2017 עובד עצמאי שיש לו הכנסה מעסק חייב להפקיד באופן עצמאי סכומי כסף לצורך חיסכון פנסיוני (מלבד עובדים שבשנת 2017 כבר עברו את גיל 55).
 • שיעור ההפקדות נע בין 4.45% - 12.55% מההכנסה בהתאם לגובה ההכנסה, כאשר על כל שקל שמעבר לשכר הממוצע במשק אין חובה להפריש לביטוח הפנסיוני.
 • עובד עצמאי רשאי להגדיל את ההפרשות לביטוח הפנסיוני אל מעבר למה שנדרש בחוק וליהנות מהטבת מס גבוהה יותר.
 • מי שמפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה.
 • ההטבה מפחיתה את גובה המס שהעובד העצמאי יצטרך לשלם באותה שנה.
 • עובד עצמאי רשאי להגדיל את גובה ההפרשות לביטוח הפנסיוני עד 16.5% מהכנסתו וליהנות מהטבת מס גבוהה יותר.
 • הפקדה של עצמאים לביטוח פנסיוני לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
 • כדי ליהנות מהטבת המס על ההכנסה של שנת 2020 יש לבצע את ההפקדות לביטוח הפנסיוני לפני שמסתיימת שנת המס. סכומים שלא יופקדו לפני סוף דצמבר לא יזכו בהטבת מס השנה.
האם גובה הכנסותיכם בשנה זו מגיע לדרגה של תשלום מס הכנסה?
 • עובד עצמאי רשאי להפקיד באופן עצמאי עד 4.5% מההכנסה השנתית ועד 11,700 ש"ח לקרן השתלמות וליהנות מהטבת מס (ניתן להפקיד סכומים נוספים אך הם לא יזכו בהטבת המס).
 • עובד עצמאי שמפקיד סכומים לקרן השתלמות עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה.
 • ההטבה מפחיתה את גובה המס שהעובד העצמאי יצטרך לשלם באותה שנה.
 • הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
 • כדי ליהנות מהטבת המס על ההכנסה של שנת 2020 יש לבצע את ההפקדות לביטוח הפנסיוני לפני שמסתיימת שנת המס. סכומים שלא יופקדו בפועל לפני סוף דצמבר לא יזכו בהטבת מס השנה.
התחלתם להעסיק עובד חדש במהלך השנה וטרם העברתם את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבורו? אם העסקתם עובד חדש שבעת תחילת עבודתו כבר היה מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, עליכם להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור כל תקופת עבודתו וזאת לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - לפי המוקדם מביניהם.
 • לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו, וההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - לפי המועד המוקדם מביניהם.
 • במילים אחרות, מעסיק חייב להעביר את כל ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור עובד זה לפני שמסתיימת שנת המס.
 • אם המעסיק מפר את חובתו לגבי הפרשות לביטוח פנסיוני, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, הרשאית להטיל עליו עיצומים כספיים.
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2019?
 • עצמאים שהיתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך 2019, ומתקיימים לגביהם כל התנאים עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
 • אם לא הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש את התביעה עבור שנת 2019 אך ורק בסניפי הדואר, עד 30.11.2018. (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת עד סוף 2021).
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2018?
 • אם הכנסתכם ענתה על הקריטריונים לקבלת המענק לשנת 2018 ולא הספקתם להגיש בקשה במועד, מהרו להגיש בקשה לרשות המסים שבה תסבירו מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן.
 • שימו לב: בקשה כזו יש להגיש לרשות המסים ולא לרשות הדואר.
 • אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת לשנת 2018 ללא הליך מיוחד, וזאת עד סוף דצמבר 2020.
 • האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2018 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2020.
 • אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת לשנת 2018 ללא צורך בהליך מיוחד, וגם זאת רק עד סוף דצמבר 2020.
 • לאחר מועד זה לא ניתן להגיש עוד בקשות לשנת 2018.
הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור
האם אתם משלמים את דמי הביטוח הלאומי שלא באמצעות הוראת קבע בבנק? ניתן לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולהסדיר את התשלום לביטוח לאומי באמצעות הוראת קבע בבנק.
 • דמי ביטוח לאומי המשולמים בפועל במהלך שנת המס מוכרים כהוצאה מוכרת באותה שנה שבה שולמו, וניתן לנכות אותם מגובה ההכנסה של אותה שנה באופן שיקטין את גובה מס הכנסה שעל העובד העצמאי לשלם.
 • עובד עצמאי המשלם את דמי הביטוח הלאומי באמצעות הוראת קבע בבנק, יוכל לזקוף את התשלום עבור חודש דצמבר (המשולם בפועל בינואר של השנה הבאה), כהוצאה מוכרת באותה שנה שאליה מתייחס התשלום, וכך יוכל להקטין את גובה המס שעליו לשלם באותה שנה, למרות שבפועל העביר את התשלום בשנה שלאחריה.
 • מי שיחתום על הוראת קבע יוכל לזקוף את התשלום שיבוצע ב-22.01.2021 כהוצאה מוכרת לשנת 2020, וכך יקטין את גובה המס של שנת 2020. תשלום בצורה אחרת יאפשר לעובד העצמאי לזקוף את התשלום כהוצאה מוכרת רק עבור הכנסה של 2021.
דמי ביטוח לאומי לעצמאי
האם אתם מוגדרים כ"עוסק פטור" במע"מ ומחזור העסקאות שלכם בשנת 2020 עשוי להיות גבוה מ-100,491 ש"ח?
 • ניתן לדחות את מועד קבלת תקבולים מלקוחות אל השנה הבאה כדי שסך התקבולים שתקבלו עד סוף השנה לא יעלה על 100,491 ש"ח ותוכלו להמשיך ולהיחשב כ"עוסק פטור".
 • לחלופין, תוכלו לפנות אל משרד מע"מ האזורי ולשנות את מעמדכם לעוסק מורשה.
 • עוסק פטור הוא מי שמחזור עסקאותיו (לא הרווח) בשנה קלנדרית אינו עולה על 100,491 ש"ח.
 • לעוסק פטור יש פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים למע"מ (בניגוד לעצמאים אחרים).
 • עוסק פטור אינו חייב בהעברת מע"מ לרשות המסים בגין עסקאותיו (למשל עסקאות במקרקעין) ולכן הוא אינו מחייב את לקוחותיו במע"מ, ובמקביל הוא אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
 • מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים "קטנים" בעלי מחזורי מכירות נמוכים, ונועד לפטור את העוסק מדיווחים שוטפים למע"מ.
 • גידול בהכנסות אל מעבר ל-100,491 ש"ח, ישלול מאותו עובד את ההטבות הללו (ומאידך הוא יוכל לקזז תשלומי מע"מ שהוציא לטובת העסק).
 • במקרה של הכנסות גבוהות במהלך השנה, דחיית תקבולים (תשלומים מלקוחות) אל השנה האזרחית הבאה עשויה לסייע לאותו עובד להיחשב כעוסק פטור וליהנות מההטבות הללו.
עוסק פטור