שורה 85: שורה 85:
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=הוצאה לפועל}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=הוצאה לפועל}}
 
* [[מדריך לקבלת מזונות בהוצאה לפועל]]
 
* [[מדריך לקבלת מזונות בהוצאה לפועל]]
* [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שמכחיש את החוב או את חלקו]]
+
* [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שמכחיש את החוב או את חלקו|מדריך לחייב המכחיש את החוב או את חלקו]]
* [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שהוטל עיקול על רכושו]]
+
* [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שהוטל עיקול על רכושו|מדריך לחייב שהוטל עיקול על רכושו]]
* [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שלא מכחיש את החוב]]
+
* [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שלא מכחיש את החוב|מדריך לחייב שלא מכחיש את החוב]]
 
* [[מדריך לחייב שהוטלו עליו הגבלות של בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
 
* [[מדריך לחייב שהוטלו עליו הגבלות של בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
 
* [[מדריך לנוטלי משכנתא על דירת מגורים שנפתח נגדם תיק הוצאה לפועל]]
 
* [[מדריך לנוטלי משכנתא על דירת מגורים שנפתח נגדם תיק הוצאה לפועל]]
* [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ]]
+
* [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ|מדריך לחייב שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ]]
 
* [[מדריך לחייב שהוצא נגדו צו מאסר, צו מעצר, צו הבאה, צו חיפוש]]
 
* [[מדריך לחייב שהוצא נגדו צו מאסר, צו מעצר, צו הבאה, צו חיפוש]]
* [[מדריך לחייב השוקל להגיש בקשה למחיקת חובות (הפטר) בהוצאה לפועל]]
+
* [[מדריך לחייב השוקל להגיש בקשה למחיקת חובות (הפטר) בהוצאה לפועל|מדריך לחייב השוקל להגיש בקשה למחיקת חובות (הפטר)]]
 +
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  

גרסה מ־10:39, 12 בנובמבר 2015

'כל זכות' מסייעת לכם דרך הפקת מדריכים וזכותונים המרכזים מידע בנושא מסוים, לצורך הקלה על ההתמודדות באמצעות זיהוי הזכויות הרלוונטיות.

הפורטל מרכז 4 סוגי מדריכים:

  • מדריכי מיצוי זכויות למצבים כלליים - מידע לגבי מיצוי זכויות הנוגעות למצב כללי (זיקנה, מצוקה כלכלית וכו').
  • מדריכי שירותים עירוניים/ישוביים - מידע לגבי שירותים הניתנים ברמה המקומית.
  • זכותונים - מידע הנוגע לזכויותיה של אוכלוסיה מסוימת (נוער עובד, עובדי קבלן וכו').
  • מדריכים - מידע שנועד לסייע להתמודדות עם אירוע מסוים (קבלת צו מרשות האכיפה וכו').
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.