מ (החלפת טקסט – "​" ב־"")
 
שורה 4: שורה 4:
 
|טלפון מקוצר=*2969
 
|טלפון מקוצר=*2969
 
|טלפון ארוך=12222969
 
|טלפון ארוך=12222969
|מייל לפניות=02-6662350​
+
|מייל לפניות=02-6662350
 
|לינק לאתר רלוונטי=https://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/DayCareCenters.aspx
 
|לינק לאתר רלוונטי=https://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/DayCareCenters.aspx
 
|משרד ממשלתי אחראי=משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 
|משרד ממשלתי אחראי=משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 
|לינק לדף פירוט בכל זכות=האגף למעונות יום ומשפחתונים
 
|לינק לדף פירוט בכל זכות=האגף למעונות יום ומשפחתונים
 
}}
 
}}

גרסה אחרונה מ־14:40, 25 באפריל 2019

מוקד השירות האגף למעונות יום ומשפחתונים
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *2969
טלפון ארוך 12222969
מייל לפניות 02-6662350
לינק לאתר רלוונטי https://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/DayCareCenters.aspx
משרד ממשלתי אחראי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות האגף למעונות יום ומשפחתונים
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות